Mögers plan får færre østarbejdere til landet

31. maj 2012
Skattefar vil klippe udenlandsk arbejdskraft for knap 400 millioner kroner. Initiativerne vil lægge en dæmper på lysten til at arbejde i Danmark, lyder det.

Der kommer færre arbejdere fra Polen, Litauen og Tyskland, hvis regeringen skatteudspil bliver virkelighed i fuld udstrækning.

Her lægges der op til hårdere beskatning af udenlandsk arbejdskraft, samtidig med at et særligt rejsefradrag får kniven.

Samlet betyder initiativerne, at det bliver mindre lukrativt for udenlandsk arbejdskraft at slå sig ned i Danmark, vurderer flere iagttagere, som Avisen.dk har talt med.

”Det bliver sværere at undlade at betale dansk indkomstskat, det bliver dyrere at rejse herop. Det VIL gøre det mindre attraktivt at tage arbejde her,” siger sekretariatsleder BAT-kartellet, Gunde Odgaard.

Udspil begrænser mulighederne for at tjene "god penge"

Arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet, FAOS, lægger sig i samme spor.

Hvis skatteudspillet realiseres, begrænses mulighederne for at udenlandske håndværkere kan tjene ”gode penge” i Danmark, siger han. Derfor vil færre tage turen til Danmark.

”Hvis man skruer ned for de økonomiske gevinster, må vi antage, at det også lægger en dæmper på lysten til at rejse herop,” siger Søren Kaj Andersen.

Knap 400 millioner kroner

Regeringens plan er, når den er fuldt indfaset om op til 10 år, at hente knap 400 millioner kroner årligt til statskassen alene på en initiativer, der er rettet mod at begrænse den såkaldte social dumping og møntet på udenlandsk arbejdskraft.

Denne del af reformen har tre hovedelementer:

Det første er rejsefradraget, der halveres fra 50.000 kroner til 25.000 kroner om året. Med rejsefradraget kan man trække udgifter som benzin, færgebillet eller slitage fra i skat.

”Hvis du bor i Statin (Polen, red) og arbejder på Lolland, så har det stor betydning for din indtægt og lyst til at rejse,” siger Gunde Odgaard.

Skattehul og falske virksomheder

Dertil kommer strammere regler for fuld skattepligt i Danmark. I dag kan eksempelvis en polsk håndværker arbejde i Danmark i seks måneder uden at betale skat.

Regeringen har en idé om, at mange udenlandske arbejdere nulstiller denne periode ved kortvarige besøg i hjemlandet for derefter at vende tilbage. Det hul vil de lukke.

Den sidste del er en skærpet beskatning af såkaldt arbejdsudleje. Det betyder kort fortalt, at udenlandske arbejdstagere ikke længere kan være tæt tilknyttet en dansk virksomhed uden at betale dansk indkomstskat.

"Hamrende god idé"

Som tingene er nu, ansættes udenlandsk arbejdskraft ofte via entreprise-kontrakter.

Det kan ske, fordi de - ved at oprette deres egen virksomhed - kan udleje deres arbejdskraft til trods for, at der defacto er tale om et ansættelsesforhold i den danske virksomhed og dermed også en skattepligtig indkomst.

”Men hvis reformen bliver vedtaget, vil flere blive betragtet som de lønmodtagere og skulle betale indkomstskat. Derfor er det en hamrende god ide,” siger Gunde Odgaard.

Usikre tal

Men til trods for, at regeringens skattereform opstiller et meget præcis beløb på, hvor meget man regner at få i statskassen på den udenlandske konto, er der mange usikkerheder vedrørende effekten, påpeger Søren Kaj Andersen.

Vi har nemlig ikke noget klart billede af, hvor mange udenlandske lønmodtagere, der er tale om, og det gør det svært at forudse effekten.

”Der er ganske usikre informationer om, hvor mange der er heroppe, og som ikke betaler skat og dermed også, hvor mange ekstra skattekroner, der kan blive tale om,” siger Søren Kaj Andersen.

50.000 østeuropæere betalte skat i 2011

I forhold til social dumping, der er overskriften for denne del af skattereformen, tales der ofte om østeuropæere.

Ifølge Søren Kaj Andersen var der i 2011 godt 50.000 arbejdere fra Østeuropa, der betalte skat i Danmark. Vi kender dog ikke tallene for, hvor mange der arbejder illegalt i landet.

Også arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet er skeptisk over for, hvor meget regeringen kan kradse ind via øgede skatter og ændrede afgifter for udenlandsk arbejdskraft.

”Tallet er højt sat. Det forudsætter, at man får fingre i de personer, der er tale om. Der er masser, der er her illegalt, og dem rammer man ikke. Så skal politiet og skat ud og opsøge dem, der arbejder sort,” siger Flemming Ibsen.