Mette F: Tavs om jobcentres fremtid

27. mar 2012, 11:43
Hvad skal der ske med jobcentrene og de private jobfirmaer? Skal akasserne overtage ansvaret for ledige i det første halve år, som S og SF tidligere har foreslået?

Hvem skal hjælpe den ledige med at finde et nyt job i fremtiden?

Er det fortsat det lokale Jobcenter eller vil opgaven blive flyttet til den arbejdsløses a-kasse?

Spørgsmålet har længe været en varm kartoffel. Fagbevægelsen og andre centrale aktører er allerede i fuld gang med at kridte banen op forud for trepartsforhandlingerne.

Mere beskeden minister

Et centralt krav er, at a-kasserne skal overtage ansvaret for deres ledige medlemmer i de første seks måneder. Det samme har Socialdemokraterne og SF foreslået før regeringsskiftet.

Men nu er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen mere beskeden i sine udtalelser.

Der har været lidt spredte meldinger om, hvad regeringen faktisk mener. Hvad mener I om ansvar til a-kasserne?

"Nej, der har ikke været spredte meldinger. Det jeg har sagt, og det jeg siger nu, er at der går trepartsforhandlinger i gang senere på året, som skal bruges til at diskutere, hvordan vi sikrer den bedste beskæftigelsespolitik," siger Mette Frederiksen i et interview med Avisen.dk

Men kan du fortælle, hvad du som minister mener om overdragelse af beskæftigelsesindsatsen til a-kasserne?

"Nej, det er en diskussion, vi kommer til at tage under trepartsforhandlingerne."

Metodefrihed og snusfornuft

Så kan du måske fortælle, hvor vidt de private aktører fortsat skal spille en rolle i jobindsatsen?

"Jeg går egentlig ind for en betydelig metodefrihed i beskæftigelsespolitikken," understreger Mette Frederiksen og fortsætter:

"For mig handler det snusfornuftigt om, hvem der kan sørge for at bringe mennesker i arbejde og sikre kompetenceløft. Og det tror jeg, at der er private aktører, der er gode til, lige så vel som der er a-kasser eller jobcentre, der kan klare den opgave."

Et andet spørgsmål er, hvor vidt jobindsatsen fortsat skal være koncentreret i de kommunale jobcentre. Fagbevægelsens tre store hovedforbund LO, FTF og AC mener, at ansvaret for de arbejdsløse skal overdrages til beskæftigelsesregioner.

Kommunernes Landsforening mener omvendt, at de arbejdsløse er i gode hænder i de kommunale jobcentre.

Men også her undgår Mette Frederiksen behændigt at tage stilling.

"Det har jeg svaret på, det bliver noget vi diskuterer i trepartsforhandlingerne," siger hun.[pagebreak]

Men bliver regeringen ikke nødt til at danne sig en samlet holdning til de her spørgsmål, før I går til forhandlinger?

"Jeg har sagt, hvad jeg vil sige om trepartsforhandlingerne," siger ministeren.

Hun er til gengæld noget mere snaksagelig, når emnet er meningsløs aktivering, gakkede jobkurser og nedladende jobkonsulenter.

Det seneste eksempel opstod i torsdags, da Avisen.dk beskrev en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, hvori højtuddannede akademikere beskriver deres erfaringer med tvivlsom aktivering hos private jobfirmaer.

Det fik beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at gribe knoglen for at gøre opmærksom på, at kommunerne som led i finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten ikke længere er tvunget til at aktivere ledige akademikere hos private jobfirmaer.

"Når vi afskaffer den regel, er det jo fordi, at der også tidligere har været eksempler på det, I også frembringer nu. Altså på akademikere der kommer i hænderne på nogen, der ikke laver et ordentligt stykke arbejde," siger hun.

Siden nytår har det altså været frivilligt for den enkelte kommune, om de vælger at anvende kommunens egne jobcentre eller private jobfirmaer til håndtering af arbejdsløse.

Tror du så, at vi har hørt de sidste historier om meningsløs aktivering?

"Altså vi kommer ikke til at se flere eksempler på akademikere, hvor en kommune gerne ville lave en ordentlig indsats selv, men er tvunget til at vælge en privat aktør, der ikke kan levere varen," siger Mette Frederiksen.

Ingen garanti mod gakket aktivering

Ministeren vil dog ikke udstede nogen garanti for, at vi har hørt det sidste til gakkede aktiveringsforløb.

Men hun understreger, at beskæftigelsesmaskineriet lige nu er midt i en grundig motorrens. Næste etape af den proces er trepartsforhandlingerne senere på foråret, hvor regeringen sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne skal blive enige om at finjustere beskæftigelsespolitikken.

"Flere midler i vores beskæftigelsessystem skal bruges på opkvalificering og kompetenceløft. Fokus skal rettes væk fra aktivering - det er det, der er overskriften," siger Mette Frederiksen.

skjultitel

"For mig handler det snusfornuft om, hvem der kan sørge for at bringe mennesker i arbejde og sikre kompetenceløft. Og det tror jeg, at der er private aktører, der er gode til, lige så vel som der er a-kasser eller jobcentre, der kan klare den opgave."

Mette Frederiksen

Beskæftigelsesminister