Mette F: Prisen på Johnny og Jan er hemmelig

17. dec 2012, 11:50
Mette F. mørklægger oplysninger om sygedagpenge

Ingen andre end regeringen og dens embedsmænd får lov at se de beregninger og teorier, der ligger bag en ny lov om sygedagpenge.

Lovændringen skal redde de op mod 8.000 danskere, der hvert år mister deres sygedagpenge, mens de stadig er syge, fordi der er en grænse for sygedagpenge på 52 uger.

Mette Frederiksen har totalt mørklagt alt, der kommer fra det udvalg om sygedagpenge, hun nedsatte for snart et år siden.

Avisen.dk har fået afslag på aktindsigt i udvalgets arbejde. Beskæftigelsesministeriet vil heller ikke udlevere navne på medlemmerne i udvalget, eller hvornår udvalget har mødtes.

Truer ikke nationens sikkerhed

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har ellers flere gange henvist til udvalgets rapport, der skulle ligge færdig i november og derefter sendes til debat i Folketinget.

Men sådan bliver det ikke.

Det gør Johnny Larsen vred. Han har tidligere været i dialog med Mette Frederiksen i sin kamp for en ændring af de sygedagpengeregler, der betød, at hans egne sygedagpenge stoppede, samme dag hans kræftbehandling gik i gang.

"Der er ikke nogen grund til at holde den rapport hemmelig. Det handler om syge. Det er ikke oplysninger, der truer nationens sikkerhed," siger Johnny Larsen.

Hvorfor må vi ikke se grundlaget for dine beslutninger, Mette?

Begrundelsen for, at rapporten bliver indenfor ministeriernes tykke mure er, at den skal bruges som lovforberedende arbejde. I stedet for en rapport kommer debatten til at stå om et færdigt lovforslag. Sandsynligvis i slutningen af februar.

"Mette Frederiksen kommer ud med en påstået empati overfor syge, og det er jo godt nok, at hun vil ændre reglerne. Men hvorfor må vi ikke se grundlaget for dine beslutninger, Mette Frederiksen?" spørger Johnny Larsen.

Da den nye regering trådte til, stod ændringen af sygedagpengeloven i regeringsgrundlaget. Men varighedsbegrænsningen blev ikke ophævet ved indgangen til 2012. I stedet nedsatte Mette Frederiksen et udvalg, der skulle komme med en god løsning, der ikke måtte koste noget.

Det eneste Avisen.dk har fået aktindsigt i, er det kommissorium, som udvalget arbejder efter. Der står, de skulle være færdige i sommer, og ændringen træde i kraft 1. januar 2012.

Men nu hvor 2012 løber ud, er der intet sket. Som avisen.dk har beskrevet går gigtsyge og kræftramte Jan Hansen stadig rundt i sin landsby mellem Kolding og Vejle uden en øre, efter hans sygedagpenge stoppede for 15 måneder siden.

Koster op mod en milliard

Nogle få af beskæftigelsesministeriets beregninger er kommet ud, som svar på et spørgsmål fra Enhedslisten.

Mette Frederiksen svarede, at det vil koste op imod en milliard kroner at afskaffe 52 ugers grænsen for sygedagpengene. Den store sum skyldes ifølge ministeriet, at der vil blive 2.500-3.500 personer færre, der vil tage et job, hvis deadline for ydelsen fjernes.

Johnny Larsen havde forventet, at udvalgets arbejde kom frem. Han mener, at hvis ministeren ikke lægger grundlaget frem med alle deres beregninger, kan man påstå hvad som helst.

"Det er jo tal de griber ud af luften. Det kunne også være 10.000 eller 100.000. De færreste melder sig jo syge i over et år, fordi de er dovne. Og de få der gør, kan vi nok godt bære. Der er jo ikke arbejde til alle alligevel," siger Johnny Larsen.

Selv kommer han ikke tilbage på arbejde forløbig. Heller ikke, hvis han faktisk havde et arbejde. Han blev opereret for prostatakræft 3. september. Selvom kræften er væk, er kræfterne ikke tilbage, og han slås med den depression, han havde inden kræften.

"Det tager tid, siger lægen på Rigshospitalet. Det kan tage et år, inden jeg bare har fået de fleste af mine kræfter tilbage. Men kommunen har meldt ud, at jeg er helt helbredt i januar 2013, så skulle jeg være klar til noget aktivering," siger Johnny Larsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesministeren.

Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver i afslaget på aktindsigt, at de giver afslag, fordi der er tale om en sag vedrørende lovgivning, fordi udvalgets opgave er at udarbejde modeller 'til udmøntning af regeringens beslutning om at afskaffe varighedsbegrænsningen.'