Mette F: Kræftsyge brandmænd berører mig

26. apr 2013, 05:59
Mette Frederiksen er rørt af historier om kræftsyge brandmænd. Efter at Avisen.dk har sat fokus på kræftrisikoen for brandmænd i en artikelserie, tager hun nu affære. Læs hvad der motiverer den nye indsats.

Det er ikke hver dag, at en minister sætter sig i spidsen for en ”stor bevægelse”, der specifikt retter sig mod arbejdsmiljøet hos en særlig faggruppe.

Men det er lige præcist, hvad beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) med hendes egne ord gjorde i går.

”Vi har brandfolk, der får kræft. Det er så alvorligt, at vi er nødt til at handle fremadrettet. Jeg skærper nu indsatsen på brandmandsområdet på en lang række områder. Nu rykker det,” siger Mette Frederiksen.

Hun har haft besøg fra de brandfolk, der fra første række oplever, hvordan kræften kan ramme, som et lyn fra en klar himmel.

Det er der øget risiko for, at den gør, når jobbeskrivelsen lyder, at du skal ind i de bygninger fyldt med sod og dampe. Det har gjort et stort indtryk.

”Brandmændene bærer historier ind til mig om kollegaer, der har fået kræft og har svært ved at komme videre. Det tager jeg dybt alvorligt.”

Minister: Jeg ser et problem med kræft

Som beskæftigelsesminister er hun politisk ansvarlig for tilsynet med brandfolkenes sikkerhed, der ligger hos Arbejdstilsynet, og sager om erhvervssygdomme, der ligger hos Arbejdsskadestyrelsen.

Begge myndigheder får pålagt nye opgaver. Det sker efter, at Avisen.dk i en artikelserie har afsløret en øget kræftforekomst og et manglende tilsyn hos brandmænd.

”Jeg synes at kunne se, at vi har et problem, hvad angår kræft og brandfolk. Derfor reagerer jeg.”

I 1990 påpegede dansk kræftforskning, at der var en overdødelighed blandt brandmænd. Men ingen af de mange kræftsyge brandmænd, som Avisen.dk har interviewet og skrevet om, havde fået nogen som helst information om de kræftfremkaldende stoffer, de arbejder i.

En korpslæge fortalte, at han ikke i sine ni år på posten var blevet oplyst om sammenhængen af Arbejdstilsynet.

I november krævede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) en redegørelse af, om Arbejdstilsynet havde gjort nok for at informere brandmænd om en øget risiko for at få kræft, der følger med jobbet, efterhånden som ny viden om risikoen er dukket frem.

Den endelige rapport kom i går. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der har udarbejdet redegørelsen, vurderer, at "Arbejdstilsynet har vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med, at der er kommet nye undersøgelser på området om mulig kræftrisiko ved arbejdet som brandmand".

Minister: Jeg stiller mig ikke tilfreds

Har Arbejdstilsynet varetaget deres oplysningspligt godt nok i forhold til kræftproblematikken?

”Det vurderer Arbejdstilsynet selv, men det stiller ikke mig tilfreds. Forstået på den måde, at når vi kan se, at der er brandmænd, der udvikler kræft og der tilsyneladende er en overhyppighed af kræfttilfælde, så bliver vi nødt til at forfølge det spor. Det kan ikke nytte noget, man bliver syg af at gå på arbejde,” siger Mette Frederiksen.

Ministeren nye linje markerer et vendepunkt i indsatsen for at hjælpe brandmænd, der får kræft.

Blandt flere konkrete tiltag er Arbejdstilsynet med øjeblikkelig virkning blevet pålagt at føre tilsyn med sikkerheden og arbejdsmiljøet under store ildebrand.

Da vi søgte aktindsigt i Arbejdstilsynets tilsyn under udrykninger og øvelser lød svaret, at det skete ”meget sjældent”, faktisk kunne man ikke redegøre for et eneste tilsyn under en øvelse eller udrykning. Det er den praksis du ændrer. Har tilsynet været mangelfuldt uden dette akutte aspekt inde i billedet?

”Det ved jeg ikke, om jeg kan konkludere på. Jeg kan bare se, at vores brandfolk udfører et vanvittigt farligt stykke arbejde, som der er al god grund til at værdsætte og skatte. Derfor er vi nødt til at passe ordentligt på dem."

"Og jeg synes, at det er et problem, at der ikke føres direkte tilsyn, når brandene slukkes. Det er jo derude, at det er farligst at være brandmand,” lyder svaret.

Arbejdstilsynet bliver også pålagt at lave specialtilsyn på alle brandstationer inden udgangen af 2013.

De skal først og fremmest koncentrere sig om sikkerhedsudstyret bliver brugt rigtigt. Men de skal også fokusere på, at masker, branddragter, iltapparater med rengjort og vedligeholdt korrekt.

Derudover skal Arbejdstilsynet indlede dialog med hovedaktørerne – Falck, de kommunale beredskabschefer og brandmændene selv, om den forebyggende indsats mod kræft.

Langt flere kræftformer anerkendes i udlandet

Og der er mere, siger Mette Frederiksen:

”Arbejdstilsynet går nu sammen med Arbejdsskadestyrelsen om at bede relevante fagpersoner i Danmark om at vurdere, om der er ny forskning, der ikke er taget tilstrækkelig højde for"

"Og vi går endnu længere end det: Jeg pålægger Arbejdsskadestyrelsen at undersøge , hvordan man gør det i Canada, Australien og Californien, fordi brandmændene siger, at der måske er noget, vi kan lade sig inspirere af," siger Mette Frederiksen.

Og for kræftramte brandmænd kan det betyde forskellen mellem at få anerkendt en kræftsygdom som arbejdsskade, eller få et afslag.

Det har foreløbigt været resultatet for de første sager om brandkræft, der efter Avisen.dk har skrevet om kræftproblematikken, blev hastebehandlet i Arbejdsskadestyrelsen.

Med til billedet hører, at 12 kræftformer for eksempel er anerkendt som erhvervssygdomme for brandfolk i Australien, mens blot seks er det i Danmark.

Forskellen er til at få øje på, lyder det:

”Det har også vakt min opmærksomhed. Jeg skal vide, hvad de gør anderledes. Det skal vi have analyseret med henblik på at se, hvor vi kan gøre vores regler bedre. Det er en stor bevægelse, jeg sætter i gang."

”Jeg er selv meget glad for de her ting. Det er en ret stor bevægelse, vi sætter i gang,” slutter ministeren.