Mette F. banker Aarhusborgmester på plads

14. dec 2013, 04:00
Akasserne straffer arbejdsløse, som de skal. Det fastslår Mette Frederiksen efter artikler i Avisen.dk. Dermed lægger hun afstand til partifællen Jacob Bundsgaard, der langer ud efter blødsødne akasser forud for beskæftigelsesreform.

Er a-kasserne for blødsødne over for landets ledige eller ej?

To af landets førende socialdemokrater har vidt forskellig opfattelse af, om a-kasserne er konsekvente nok over for arbejdsløse, som ikke gør sig nok umage for at komme i job.

Aarhus-borgmester og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard kritiserer a-kasserne for at være for blødsødne.

Det sker efter Avisen.dk's afdækning af store forskelle mellem jobcentrenes og a-kassernes brug af sanktioner.

Men kort før den planlagte reform af beskæftigelsessystemet lægger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) nu afstand til partifællens udmelding.

"Jeg kan ikke se noget grundlag for at sammenligne erfaringer på dagpengeområdet og kontanthjælpsområdet til en vurdering af, om der generelt er rådighedsproblemer på hverken det ene eller det andet område," lød det fra ministeren i Folketingets spørgetime onsdag.

Ærgelig over mudderkastning

Arbejdsløse kan blive trukket i dagpenge eller kontanthjælp, hvis de gør sig skyldige i såkaldt 'selvforskyldt ledighed'. Det kan for eksempel ske, hvis man ikke dukker op til et møde, udebliver fra et cv-kursus eller afviser et jobtilbud eller en form for aktivering.

I løbet af det senest opgjorte år har næsten 29 procent af de jobklare kontanthjælpmodtagere modtaget en såkaldt 'dummebøde' af deres jobcenter, mens kun 3 procent af dagpengemodtagerne blev straffet af a-kassen.

I Folketingssalen blev Mette Frederiksen udfordret af Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, som konfronterede hende med Jacob Bundsgaards citater fra Avisen.dk.

"Nej, jeg mener ikke, at der er et økonomisk incitamentsproblem," sagde hun, og lægger dermed skarp afstand fra Bundsgaards udmelding om, at a-kasserne er for overbærende, fordi de ikke vil presse medlemmer til job uden for a-kassens fagområde - og dermed i armene på andre a-kasser.

Mette Frederiksen ærgrer sig dog over den mudderkastning, der foregår mellem jobcentre og a-kasser.

"Det sidste, som beskæftigelsessystemet har brug for, er puniske krige mellem a-kasser og jobcentre. … Hvis der er problemer med rådighed, skal det afdækkes og adresseres, jeg reflekterer gerne over – både alene og i fællesskab med andre politikere, hvordan vi gør det her bedre," sagde hun.

Tilsyn frikender a-kasser

Ifølge KL oplever mange jobcentre, at a-kasserne ikke reagerer på indberetninger om ledige, der bryder reglerne.

Men Mette Frederiksen afviser, at der er behov for at underkaste a-kasserne et nærmere eftersyn.

"Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med a-kassernes måde at forvalte deres ansvar på tyder på, at tingene foregår korrekt i de fleste sager," sagde hun.

Efter sammenstødet i folketingssalen kritiserer Venstre ministeren for at tale uden om.

"Ministeren afviser at forholde sig konkret til kritikken fra KL. Det er ærgerligt, at ministeren ikke er interesseret i at afklare, hvorfor der er så stor forskel på a-kassernes og jobcentrenes sanktioner. Jeg køber ikke argumentet om, at det skyldes forskellige regler og forskellige typer af ledige," siger Hans Andersen.

Stillingskrig før reform

Venstre deler kommunernes overbevisning om, at a-kasserne straffer de ledige for lidt, og har foreslået at flytte de såkaldte rådighedsvurderinger af dagpengemodtagere over til jobcentrene i forbindelse med den kommende reform.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er der ingen dokumentation for KL's påstand om, at a-kasserne sanktionerer for lidt.

Han mener tværtimod, at modsætningen mellem Mette Frederiksen og Jacob Bundsgaard udspringer af den stillingskrig, der foregår forud for beskæftigelsesreformen.

"Bundsgaard er jo ikke socialdemokrat i denne sammenhæng. Han er kommunernes mand. Og kommunerne har indgået en alliance med Dansk Arbejdsgiverforening for at sikre, at a-kasserne ikke får for meget indflydelse i et nyt beskæftigelsessystem," siger professoren fra Aalborg Universitet.

Rådighedssanktioner

For at modtage dagpenge som ledig skal man være medlem af en a-kasse.

 

Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, kan man få kontanthjælp hos kommunen.

 

Begge dele kræver, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke gør sig skyldig i 'selvforskyldt ledighed'.

 

Hvis den ledige bryder reglerne, kan a-kassen eller jobcenteret pålægge en sanktion.

 

Det vil sige, at den ledige bliver trukket i kontanthjælp eller dagpenge i alt fra en enkelt dag til flere måneders karantæne.

 

Ledige kan løbe ind i sanktioner, hvis de:

  • Ikke er mødt op til aktivitet eller en samtale i jobcenteret eller hos a-kassen.
  • Ikke har medvirket til eller overholdt jobplan.
  • Ophører i aktivering uden gyldig grund.
  • Afslår aktivering uden gyldig grund.
  • Opsiger et arbejde formidlet af a-kassen eller jobcentret uden gyldig grund.
  • Afslår et arbejde eller udebliver fra jobsamtale uden gyldig grund.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen fører tilsyn med, at både kommuner og a-kasser sanktionerer korrekt.

 

Hvis kontrollen viser, at en arbejdsløs burde være sanktioneret, men ikke blev det, mister kommunen sit tilskud fra staten til den pågældende borgers kontanthjælp.

 

Kilde: Jobindsats.dk