Mette F advarer: Det her minder om slavetiden

28. jan 2013, 11:45
Mette Frederiksen tordner mod vikarbureauers markedsføring af billige daglejere. Vi holder skarpt øje med området, siger beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er langt fra begejstret for vikarbureauer, der tilbyder overenskomstdækkede danske virksomheder arbejdskraft helt ned til 80 kroner i timen.

"Desværre er der arbejdsgivere - både danske og udenlandske - som synes, at det er i orden at betale en løn, som ligger langt under det sædvandlige danske lønniveau, og som dermed trykker lønnen," skriver hun som reaktion på en henvendelse fra partifællen Bjarne Laustsen.

Anledningen er vikarfirmaet Baltic Workforce, der i en omfattende kampagne vendt mod arbejdsgivere inden for landbrug, industri, byggeri og skovbrug, tilbyder vikarer til overenskomstdækkede virksomheder til timelønninger langt under overenskomstniveau.

Lyver om risiko

Markedsføringen af billige vikarer har udløst massiv kritik, fordi Baltic Workforce både skriftligt og telefonisk undlader at gøre opmærksom på, at overenskomstdækkede virksomheder, der benytter sig af tilbuddet, risikerer en ekstraregning for manglende løn - og i yderste konsekvens kan idømmes bod for brud på overenskomsten.

"Jeg synes, at det er uacceptabelt, hvis virksomheder forsøger at vildlede eller misinformere kunder om forholdene på det danske arbejdsmarked," skriver Mette Frederiksen.

Det er dog op til forbrugerombudsmanden at vurdere, om der er tale om vildledende markedsføring.

På Mette Frederiksens opfordring har Bjarne Lausten derfor sendt sagen videre til forbrugerombudsmanden.

Beskæftigelsesministeren understreger også, at det er op til arbejdsmarkedets parter - og i sidste instans Arbejdsretten, at sikre løn- og arbejdsvilkår.

Hun opfordrer dog fagbevægelsen til at skrue bissen på over for de udenlandske vikarbureauer.

"Raske hænder og stærke rygge"

Generelt lægger Mette Frederiksen dog ikke skjul på sit mishag over vikarbureauer, der faldbyder billig arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

"Jeg kender godt de her firmaer. Det vækker minder om dengang, slaverne stod på række. Mig bekendt skal danske arbejdsgivere ikke oplyse om hændernes størrelse eller ryggens styrke," sagde hun på et samrådsmøde i beskæftigelsesudvalget om social dumping i slutningen af november.

Udtalelsen refererer til firmaet 'Arbejdsudleje.dk', der på deres hjemmeside skriver: "Vi har folk til fysisk arbejde med raske hænder og stærke rygge."

Ifølge fagforbundet 3F udgør formidlingen af billige vikarer fra firmaer som Arbejdsudleje.dk og Baltic Workforce en af de største udfordringer for at opretholdelsen af overenskomstsvarende lønninger på det danske arbejdsmarked.

På samrådsmødet om social dumping erkendte Mette Frederiksen, at der bestemt er grund til at kigge nærmere på problematikken.

"Vi holder skarpt øje med området," sagde hun.