Mester: Papirbunker spærrer lærlingepladser

22. dec 2010, 22:45
Var der halvt så meget papirarbejde med en lærling, ville flere blive optaget fra køen, siger bygmester.

I øjeblikket står 7.000 unge på erhvervsskolerne uden virksomhedspraktik.

En af årsagerne kan være de papirbunker, der følger med en lærling.

"Jeg er glad for det liv, det giver, med lærlinge i mit firma. Men der er en masse papirbøvl med dem," siger Jens Larsen, murermester i Combi Byg A/S fra Rødovre, som har ni lærlinge.

Virksomhederne skal skriftligt ansøge om lønrefusion og lærlingepræmie. Derudover skal byggefirmaer løbende evaluere eleven i løbet af de tre-fire lærlingeår - i såkaldte logbøger.

Flere virksomheder ville tage erhvervspraktikanter, hvis der var færre skemaer, mener Jens Larsen.

Uoverskueligt papir

Formanden for VVS-uddannelsesudvalget på Gladsaxe Tekniske Skole, blikkenslagermester Harry Munck, giver Jens Larsen ret:

"I de små 3-4 mandsvirksomheder er der ofte ikke så meget overskud i hverdagen som i de store firmaer. Her kan skemaerne og de løbende evalueringer være besværlige."

Men der bliver allerede gjort meget, for at sikre at der ikke er unødigt bøvl, forsikrer kontorchef i Undervisningsministeriet Jørgen Torsbjerg Møller.

 

Sidste undskyldning

"Vi holder altid øje med, om vi kan gøre papirarbejdet så smertefrit som muligt. Vi har allerede gjort meget for virksomhederne, og en del er blevet automatiseret eller digitaliseret," siger han.

 

Kontorchefen påpeger, at det er erhvervsskolernes opgave at hjælpe virksomheder, hvis de ikke kan få udfyldt evalueringerne og praktikerklæringen.

Tager et firma en lærling ind, skal det indberettes til Arbejdsgivernes Elevrefusion, for at få tilskudspenge til lønnen. Derudover skal en praktikerklæring udfyldes, og for at få udbetalt statens lærlingepræmie, skal virksomheden også udfylde papirer.

Og så er der den føromtalte logbog.

Den består af et sæt evalueringsskemaer, som skal udfyldes løbende.

Ønsket om at fjerne skemaer og evalueringer møder ikke meget opbakning hos bygmestrenes brancheorganisation Dansk Byggeri:

"Det papirarbejde mestrene har nu kræver en indsats, men det er bestemt ikke uoverkommeligt," siger afdelingschef Louise Pihl.

Hun forklarer, at der var en smule 'administrativt bøvl' i starten med regeringens netop forhøjede lærlingepræmie, men det er løst nu.

"Logbøgerne er vigtige. De sikrer, at der er fokus på en bred uddannelse til eleverne," siger Louise Pihl.