Mennesker med handicap bliver set ned på som undermennesker!

1. aug 2019, 19:00

Mennesker med handicap bliver set ned på som undermennesker!                                   

Desværre læser vi tit i diverse medier, at mennesker med handicap(s) ikke får den hjælp de skal have, eller har brug for ude i de forskellige kommuner.

Jeg selv er født med delvis lammelse i venstre side og derfor halter jeg på mit venstre ben. Både som barn og som voksen er jeg blevet gjort nar af- og mobbet på grund af mit handicap. Her i sommerferien har jeg gået rigtigt meget. Og endnu engang var der nogle unge mennesker (heldigvis med pædagog), som selvfølgelig skulle grine af mig, og en af dem gjorde nar af min gangart. Jeg tog fat i den unge og råbte, at nu måtte det være nok. Den kvindelige pædagog kom løbende og sagde undskyld, hvorefter hun tog en snak med den unge. Her følte jeg, at jeg blev set ned på!

I disse dage kan vi læse på TV2 Lorrys hjemmeside, at københavnere med udviklingshæmning, som siden de var 18 år, har boet i bosteder med uddannede personale, skal flytte i egen lejlighed. Det er fordi, at byrådspolitikere fra København har bestemt sig til, at der skal spares på det specialiserede socialområde.

Der er blevet sagt af et forældrepar til en dreng med Downs Syndrom, som efter at have boet i forskellige bosteder, skal flytte i egen lejlighed, at de ønsker, at deres søn dør før dem. Først efter at TV2 Lorry er gået ind i sagen om de frygtelige besparelser, kan medlemmer fra Københavns Socialudvalg se, at besparelserne er gået for vidt. Pårørende til disse mennesker og de handicappede selv, som bliver ramt af besparelserne, må blive set ned på af de københavnske politikere!

I foråret 20119 har vi kunnet læse på forskellige netaviser, at der er 46,1 procent unge under 25 år med handicap, som IKKE får gjort deres uddannelse færdig, mens kun 15,4 procent unge under 25 år uden handicap ikke får færdiggjort deres uddannelse. Og som vi kan læse på Høreforeningens hjemmeside d. 4. april, så mener formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen, at problemet er trefoldigt.

- Der mangler fleksibilitet og mulighed for at studere på nedsat tid.

- Bureaukratiet omkring ansøgning om hjælp og dispensation er også alt for stort.

- Derudover er der mangel på viden om mennesker med handicap på uddannelserne.

Så efter min mening så bliver unge mennesker med handicap, som vil studere, i den grad set ned på.

Der er desværre mange andre eksempler på, at mennesker med handicap bliver set ned på – enten af deres medmennesker eller af diverse politikere. Det kan godt være, at det ikke er ondt ment, men jeg skal hilse at sige, at det gør rigtigt ondt – enten at blive gjort nar, eller ikke selv må bestemme, hvor man må bo eller ikke kan fuldføre sin uddannelse.

Så kære medmennesker og politikere. Se mennesker med handicap som ligeværdige mennesker og ikke som undermennesker!