Mega forskel: Vestjyske ledige får flest pisk

7. dec 2013, 04:00
Der er kæmpe forskel på, hvor ofte ledige sanktioneres i kommunerne. I Skive og Lemvig har flere end hver anden kontanthjælpsmodtager fået en dummebøde inden for det seneste år.

I Lemvig og Skive er over halvdelen af de arbejdsløse blevet trukket i kontanthjælp, fordi de ikke har gjort sig nok umage med at finde et arbejde eller overholde deres aftaler med jobcentret.

På Ærø er det kun fire procent, der har modtaget en såkaldt 'dummebøde', mens under ti procent af de ledige i Silkeborg, Herning og Fredensborg er blevet straffet.

Der er således kæmpe forskel på, hvor ofte arbejdsløse bliver straffet, fordi de har glemt et møde på jobcenteret, pjækket fra aktivering eller sagt nej til et job.

Det viser en ny opgørelse over kommunernes brug af såkaldte 'rådighedssanktioner' over for jobklare kontanthjælpsmodtagere, som Avisen.dk har trukket fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database.

Forud for regeringens planlagte reform af beskæftigelsessystemet erkender Kommunernes Landsforening (KL), at kommunernes brug af sanktioner stritter i øst og vest.

"Vi skal selvfølgelig sikre, at man bliver behandlet nogenlunde ens på tværs af kommunerne, når man nu er underlagt den samme lovgivning. Så der ligger et arbejde i at sikre en større ensartethed i den måde, som loven udmøntes på," siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i KL.

Forskel chokerer socialrådgivere

I gennemsnit har jobcentrene i perioden tredje kvartal 2012 til andet kvartal 2013 udstedt sanktioner mod 28 procent af de jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Jacob Bundsgaard mener overordnet ikke, at jobcentrene straffer de ledige for meget - og han har højlydt kritiseret a-kasserne for at sanktionere dagpengemodtagere alt for lidt.

De store forskelle i kommunernes sanktioner chokerer Majbrit Berlau, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening.

"Det er altså de færreste kontanthjælpsmodtagere i det her land, som offensivt arbejder på at få en sanktion. Det har jo altså ret store økonomiske konsekvenser at blive sanktioneret i en kontanthjælp, som i forvejen ikke rækker til laks og bøffer hver aften," siger hun.

I foråret viste en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesankenævnet i Midtjylland, at 95 procent af sanktionerne mod kontanthjælpsmodtagere var truffet i strid med loven.

Automatpilot udskriver dummebøder

Majbrit Berlau frygter, at de mest sanktionsivrige kommuner har sat automatpiloten til at udskrive dummebøder.

"Nogle kommuner har desværre praktiseret nogle meget standardiserede sanktioner. Så man kan frygte, at der er mange fejl i de kommuner, der bruger markant flere sanktioner end gennemsnittet," siger hun.

Jacob Bundsgaard påpeger, at de fleste fejl består i, at jobcentret ikke har vejledt den ledige ordentligt, men at årsagen til sanktionen som regel er i orden.

Men han anerkender, at de arbejdsløse i Lemvig og Skive formentlig ikke er mindre opsat på at få job end ledige i Silkeborg og Herning.

"Sanktioner er helt afgørende. Det er jo samfundets måde at insisterer på, at alle skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og hvis man ikke står til rådighed, er der en konsekvens. Men der er tydeligt behov for at skabe større klarhed omkring, hvordan man tolker de her regler," siger han.

Rådighedssanktioner

Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, kan man som ledig få kontanthjælp hos kommunen.

 

Det kræver, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke gør sig skyldig i 'selvforskyldt ledighed'.

 

Hvis den ledige bryder reglerne, kan jobcenteret pålægge en sanktion.

 

Det vil sige, at den ledige bliver trukket i kontanthjælp.

 

Ledige kan løbe ind i sanktioner, hvis de:

  • Ikke er mødt op til aktivitet eller en samtale i jobcenteret.
  • Ikke har medvirket til eller overholdt jobplan.
  • Ophører i aktivering uden gyldig grund.
  • Afslår aktivering uden gyldig grund.
  • Opsiger et arbejde formidlet af jobcentret uden gyldig grund.
  • Afslår et arbejde eller udebliver fra jobsamtale uden gyldig grund.

 

Kilde: Jobindsats.dk