Medlemstab og uddannelse afgørende for 3Fvalg

5. sep 2013, 10:30
Medlemstilbagegang, fornyelse og indflydelse. Social dumping og uddannelse. Om to uger skal 320.000 3Fere vælge ny forbundsformand.

Medlems-tilbagegang, fornyelse og indflydelse. Social dumping og uddannelse. Det er blandt hovedtemaerne i kampvalget om posten 3F’s nye forbundsformand.

"Et hovedtema bliver det faldende medlemstal, der langsomt dræner 3F for magt. Det er kampen mod de gule (fagforeninger, red) og kampen for at organisere unge, profilere forbundet og skabe loyale medlemmer,” vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Med 320.000 medlemmer i ryggen bliver afløseren for afgående Poul Erik Skov Christensen en af landets mest indflydelsesrige mænd.

Ind til videre er der to navne i valgkrukken. Det er formanden for Transportgruppen i Jan Villadsen og forbundssekretær i Per Christensen, der skal slås for deres visioner for 3F.

Beskæftigelse i fremtiden

Et andet stort tema handler om, hvordan beskæftigelses- og dagpengesystemet skal reformeres. Lige nu sidder de såkaldte Koch-udvalg og gennemgår den danske beskæftigelsesindsats.

Den kommende formand skal have visioner for, hvordan og hvor der skal søges indflydelse. I den forbindelse vil der blive talt om behov for fornyelse i 3F’s måde at agere på, vurderer Ibsen.

Både udad til i form af en mere proaktiv indsats, hvor Jan Villadsen i højere grad end i dag ønsker et 3F, der byder sig til med analyse og konstruktive løsninger forud for politiske beslutninger.

Indadtil vil der blive diskuteret mere indflydelse fra de faglige afdelinger og de tillidsvalgte, hvilket allerede er på dagsordenen i form af en ny organisationsstrategi, som kongressen skal tage stilling til.

Uddannelse, social dumping og politik

Spørgsmålet om de partipolitiske bindinger til Socialdemokratiet, vurderes også at blive et tema, der kommer til diskussion.

Det handler om, hvorvidt fremtidens 3F i højere grad skal samarbejde med de borgerlige partier, når det tjener fagpolitiske interesser.

”En del af de arbejdervælgere, som Socialdemokratiet har mistet, går til højre og venstre. De betragter os som et sidehæng til socialdemokratiet. Vi skal kunne snakke med alle og lave politiske aftaler, også når der ikke er en socialdemokratisk ledet regering,” siger Jan Villadsen.

På det punkt forventes Per Christensen at stå for en forlængelse af 3F's hidtidige
linje.

Derudover vil social dumping blive et tema i kampvalget og ikke mindst uddannelsestemaet, der handler om erhvervsskolernes udfordringer, og hvordan 3F kan sikre og påvirke det dobbelte uddannelsesløft, hvor både ufaglærte og faglærte ryger på skolebænken.

”Mit hjertebarn er uddannelsesløftet. Det er det, som kvalificerer og bevarer vores medlemmers tiltrækningskraft på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for din livsløn, hvordan dine børn klarer sig i skole, og for dit helbred,” siger Per Christensen.

863 delegerede vælger

Per Christensen blev kandidat til posten, efter at afgående Poul Erik Skov Christensen mandag annoncerede, at han ikke genopstiller af helbredsmæssige årsager.

”Poul Erik Skov Christensen stod til en tordnende valgsejr, nu er spillet mere åbent. Historien viser også øvrigt, at der kan ske meget store overraskelser op til kongressen og valget,” siger Flemming Ibsen, der holder muligheden for at endnu en kandidat melder sig på banen åben.

I dag beslutter hovedbestyrelsen i 3F, hvem af de to kandidater, de vil anbefale som formand. Den nye forbundsformand bliver valgt til 3F’s kongres den 16. september. Valget bliver truffet af de 863 delegerede.