Markant kritik af Lene Espersen

3. nov 2010
Lene Espersen K får markant kritik i det udkast til beretning, som finansudvalgets formand, Kristian Thulesen Dahl DF, fremlægger.

.