Mærsk vil beskytte borebisser

3. nov 2010
Mærsk vil gennemføre en kampagne for at undgå at ting falder ned og kvæster borebisser på olierigge i Nordsøen.

"Vi har nultolerance, vi accepterer slet ikke uheld og ulykker. En faldende genstand er en for meget, som vi tager ved lære af for at bringe antallet af utilsigtede hændelser ned."

Det siger Mærsk Drillings operationschef Jørn Madsen fra en satellit-telefon på boreplatformen Mærsk Giant i Nordsøen.

Også på denne Mærsk-boreplatform er der sket livsfarlige ulykker med tunge genstande, der falder ned fra store højder til fare for de ansatte.

Læs: Overhængende livsfare på Mærsk-boreplatforme

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Vi lægger ikke skjul på, at de utilsigtede hændelser desværre sker, og at de kan være til fare for folk. Det skal være slut. Både chefer og medarbejdere skal tage sikkerheden endnu mere alvorligt," siger Jørn Madsen, der er øverst ansvarlig for koncernens olieboringer.

I 2011 lancerer han en sikkerhedskampagne, som Mærsk længe har arbejdet på.

"Dermed ikke sagt, at vi ikke allerede gør utrolig meget for at undgå hændelser med faldende genstande, for det gør vi," siger han og opremser på hvilke måder, borebisserne bliver klædt på til at undgå at blive ramt af genstande - og for at undgå at være skyld i, at genstande falder ned.

Åbenhed

"Vi planlægger at gennemføre denne holdningskampagne, der skal overbevise både chefer og medarbejdere om, at slet ingen genstande i fremtiden skal falde ned på boreplatformene," siger operationschefen.

Han forklarer, at en del af kampagnen er at være endnu åben omkring de utilsigtede hændelser for at forebygge gentagelser.

Han understreger, at Mærsk allerede indberetter enhver utilsigtet hændelse til myndighederne, og at de 27 faldende genstande ikke alle har været til fare for medarbejderne. Eksempelvis fordi noget er faldet direkte i Nordsøen uden, at det forinden har kunnet kvæste en borebisse.

Fokus på andre forhold

Og Jørn Madsen er ikke enig med en medarbejder på boreriggen Guardian i, at de relativt mange uheld på denne borerig skyldes, at den er gammel og trænger til vedligeholdelse.

"Der kan være mange grunde til det. En kan være, at der på Mærsk Guardian har været fokus på andre forhold end de forhold, der har været skyld i de utilsigtede hændelser. Det tager vi fat på nu," lover Jørn Madsen.

Se dokumentationen

Se oversigten over samtlige indberettede utilsigtede hændelser indtruffet 15/11 2009-2/11 2010 på Mærsk-boreplatforme på norsk sokkel i Nordsøen. Bemærk: Norsk og engelsk tekst (PDF-format) Kilde: Petro.no/Petroleumstilsynet.