Lykken bor bag disken hos boghandleren

14. mar 2010
Noget kunne tyde på, at livet er for kort til HKarbejde i det offentlige. Søg i stedet til specialforretningerne, de private tandklinikker og PostDanmark. Det viser en stor undersøgelse af HKernes psykiske arbejdsmiljø.

Her er top og bund i undersøgselen om HK'ernes psykiske arbejdsmiljø. Alle konklusioner er fra rapporten.

Her skal du søge job:

Specialbutikker

HK’ere i specialbutikker som boghandlere, bagere, optikere, isenkram-forretninger, kosmetikforretninger og lignende. Tøjbutikker er ikke omfattet.

Antal: Ca. 2.100 medlemmer i arbejde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Plusser: Lav arbejdsmængde, høj indflydelse, høj involvering i arbejdspladsen, høj forudsigelighed i arbejdet, høj anerkendelse, få rollekonflikter, høj ledelseskvalitet, høj social støtte fra overordnede, høj social støtte fra kolleger, godt socialt fællesskab, høj jobtilfredshed, lav arbejde-familie-konflikt, høj tillid til ledere og kolleger, stor oplevelse af retfærdighed i beslutninger, lav udbrændthed, lav stress og lavt søvnbesvær.

Minusser: Et lavt niveau for udviklingsmuligheder i arbejdet.

Rapportens konklusion: Fremragende resultat. Undersøgelsens bedste!

Post Danmark

Ledere, administrative medarbejdere og salgsassistenter på Post Danmarks indleveringspostkontorer.

Antal: Ca. 2.600 i arbejde.

Plusser: Høj forudsigelighed, høj anerkendelse, høj rolleklarhed, høj ledelseskvalitet, godt socialt fællesskab, høj jobtilfredshed, stor oplevelse af retfærdighed i beslutninger, godt selvvurderet helbred. Ligger særlig flot på temaerne 'anerkendende ledelse' og 'arbejdsglæde'.

Minusser: Ingen.

Rapportens konklusion: Meget flot. Denne gruppe hører til i den absolutte top inden for HK’s område.

Private produktionsvirksomheder

HK’ere, der arbejder med administrative opgaver, bl.a. løn og bogholderi på private produktionsvirksomheder.

Antal: Ca. 21.000 i arbejde.

Plusser: I toppen på tre felter: Lave følelsesmæssige krav, høj jobtilfredshed og lav udbrændthed.

Minusser: Ingen.

Rapportens konklusion: Flot. Specielt med hensyn til den samlede arbejdsglæde.

Privatansatte laboranter

Laboranter inden for det private område.

Antal: Ca. 4.800 i arbejde.

Plusser: Lave følelsesmæssige krav, høje udviklingsmuligheder, høj anerkendelse, høj rolleklarhed, lave rollekonflikter, høj social støtte fra overordnede, lav stress og lavt søvnbesvær.

Minusser: 12,5 procent angiver, at de har oplevet at blive mobbet inden for de seneste 12 måneder. Dette er den tredje højeste andel inden for HK.

Rapportens konklusion: Alt i alt har denne gruppe et meget flot psykisk arbejdsmiljø.

Private tandklinikker

Llinikassistenter hos private tandlæger og tandlægevagter.

Antal: Ca. 3.300 i arbejde.

Plusser: Lav arbejdsmængde, høj involvering i arbejdspladsen, høj anerkendelse, høj rolleklarhed, få rollekonflikter, godt socialt fællesskab, høj jobtilfredshed, få arbejde-familie-konflikter, høj tillid til ledelsen, stor oplevelse af retfærdighed i beslutninger og afgørelser og godt selvvurderet helbred.

Minusser: Højt arbejdstempo.

Rapportens konklusion: Flot. Særligt de klare og konfliktfrie roller samt den store arbejdsglæde.

 

Det er livet for kort til:

Transport og turisme

Administrativt og kunderelateret arbejde f.eks. på turistkontorer, i rejsebureauer og i forbindelse med færger. Desuden hos speditører og i taxacentraler. En mindre gruppe arbejder i kasinoer som croupier.

Antal: Ca. 6.300 i arbejde.

Plusser: Ingen.

Minusser: Få udviklingsmuligheder, lav mening i arbejdet, lav involvering i arbejdspladsen, ringe forudsigelighed i forhold til ændringer i arbejdet, lav anerkendelse, lav rolleklarhed, lav ledelseskvalitet, lav social støtte fra overordnede, lav social støtte fra kolleger, dårligt socialt fællesskab, lav jobtilfredshed, lav tillid til kolleger og ledelse, lav oplevelse af retfærdighed i beslutninger og afgørelser på jobbet, høj udbrændthed, høj stress og højt søvnbesvær. Oven i alt dette er der 16,4 procent, der har oplevet at blive mobbet inden for det seneste år. Det højeste tal i undersøgelsen.

Rapportens konklusion: Helt klart undersøgelsens dårligste psykiske arbejdsmiljø.

Administration i kommunerne

Beskæftiger sig med alt administrativt arbejde på rådhuse, kommunale skoler og institutioner. F.eks. sagsbehandlere, frontpersonale i borgerservice, økonomimedarbejdere, ansatte i løn- og personaleafdelinger, it-medarbejdere og ansatte inden for miljø og teknik.

Antal: Ca. 27.700 medlemmer i arbejde.

Plusser: Ingen.

Minusser: Ringe forudsigelighed i forhold til ændringer i arbejdet, lav anerkendelse, lav rolleklarhed, lav social støtte fra kolleger, dårligt socialt fællesskab, lav jobtilfredshed, høj arbejde-familie konflikt, lav tillid til kolleger og ledere, høj udbrændthed, høj stress og højt søvnbesvær. Dertil kommer, at 10,3 procent har oplevet mobning inden for det seneste år.

Rapportens konklusion: Problemerne er job-relaterede, men hænger sammen med ledelse og samarbejde i det daglige.

Administration i regionerne

Medarbejdere på regionshovedkontorerne, hospitaler og institutioner. F.eks. sagsbehandlere, administrative medarbejdere og personale inden for økonomi, personale og IT.

Antal: Ca. 7.400 medlemmer i arbejde.

Plusser: Ingen

Minusser: Høj arbejdsmængde, højt arbejdstempo, lav social støtte fra overordnede, lav social støtte fra kolleger, dårligt selvvurderet helbred, høj stress og højt søvnbesvær. Oven i dette kommer så, at andelen af ansatte, der har oplevet mobning, er høj (9,1 %).

Rapportens konklusion: Alt i alt er der stort arbejdspres, dårlig social støtte og dårligt psykisk helbred. Et meget negativt billede.

SKAT

De administrative medarbejdere i SKAT, fra chefsekretærer, journalmedarbejdere eller receptionister til opgaver på alle niveauer inden for den sagsbehandling.

Antal: Ca. 2.500 medlemmer i arbejde.

Plusser: Ingen.

Minusser: Lav indflydelse, lav involvering i arbejdspladsen, lav anerkendelse, dårligt socialt fællesskab og lav jobtilfredshed. Dertil kommer en høj andel, der har oplevet at blive mobbet (9,1 %). Endelig scorer man dårligst af alle med hensyn til organisationsforandringer.

Rapportens konklusion: Skat hører til blandt de områder, der klarer sig dårligst i undersøgelsen.

Administration medier, IT og kommunikation

Funktionærgruppen, som overvejende har administrativt arbejde indenfor  IT, Medie og Kommunikation.

Antal: 4.700 medlemmer i arbejde.

Plusser: Ingen.

Minusser: Lav forudsigelighed i forhold til ændringer i arbejdet, lav rolleklarhed, lav ledelseskvalitet, dårligt socialt fællesskab, lav tillid til kolleger og ledelse, lav oplevelse af retfærdighed i beslutninger og dårligt selvvurderet helbred.

Rapportens konklusion: Et rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø. Dårlig ledelse og ringe socialt fællesskab mellem kollegerne.

Organisationer

Administrativt arbejde, forhandling eller konsulentopgaver for medlemmerne i faglige organisationer og andre interesseorganisationer som fx Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, sportsforeninger og lign.

Antal: Ca. 4.500 medlemmer i arbejde.

Plusser: Ingen.

Minusser: Høj arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav, lav anerkendelse, mange rollekonflikter, lav ledelseskvalitet, lav social støtte fra overordnede, høj arbejde-familie konflikt og dårligt selvvurderet helbred.

Rapportens konklusion: Arbejder for organisationer, der primært har som formål at forbedre lønmodtagernes og andre lignende gruppers leve- og arbejdsvilkår. Det er derfor paradoksalt, at man netop her finder så dårligt et psykisk arbejdsmiljø for de ansatte HK’ere.

Administration politi og domstole

Inden for politiet arbejder HK’erne med sagsbehandling, økonomi mv. Ved domstolene arbejder HK-medlemmerne med alle typer af sager, så som strafferet, civile sager, foged-, skifte- og notarialforretninger, tinglysningsekspeditioner, ledelse og administration.

Antal: Ca. 2.300 medlemmer i arbejde.

Plusser: Der er ingen plusser her.

Minusser: Høj arbejdsmængde, højt arbejdstempo, lav indflydelse, lav involvering i arbejdspladsen, i forhold til ændringer i arbejdet, lav oplevlse retfærdighed i beslutninger på arbejdspladsen, høj udbrændthed, højt søvnbesvær.

Rapportens konklusion: Meget dårligt psykisk arbejdsmiljø. Specielt et meget stort arbejdspres, mange forandringer og dårlig information om dem. At ansatte ved politi og domstole scorer lavt med hensyn til retfærdighed er paradoksalt.

Om undersøgelsen

'HK’ernes psykiske arbejdsmiljø' er en rapport lavet for HK af Tage Søndergård Kristensen

Den er baseret på cirka 2000 telefoninterview foretaget af SFI-Survey med tilfældigt udvalgte HK’ere.

Udgivet november 2009

Plusser og minusser skal ses i forhold til de øvrige 30 HK-områder