Lovbrud: Millionkrav til nystartede firmaer

24. jun 2013, 06:00
Et stigende antal erstatningskrav i milionklassen bliver nu betalt af arbejdsgivers egen lomme, fordi de ikke har tegnet lovpligtig forsikring mod arbejdsulykker. Især mindre nystartede firmaer dropper forsikringen.

Et stigende antal virksomheder bryder loven, fordi de undlader at forsikre deres ansatte mod ulykker på jobbet.

I perioden 2005 til 2010 - som er det senest opgjorte år, har Arbejdsskadestyrelsen ført godt 25 procent flere sager om mod virksomheder, hvis ansatte er kommet til skade, men som ikke har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Med erstatningskrav i millionklassen kan en arbejdsulykke i yderste konsekvens betyde konkurs for en arbejdsgiver, som ikke er forsikret.

Men virksomhederne ligger, som de har redt, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

"Virksomheden må jo lære på den hårde måde, hvis de ikke er forsikrede," siger arbejdsmiljøchef Caroline Klaksvig.

Sager om arbejdsulykker, hvor virksomheden ikke er forsikret, udløser i gennemsnit 1.200.000 kroner til den uheldige ansatte. Penge, som kræves udbetalt af arbejdsgivers egen lomme.

De manglende forsikringer afspejles også i summen af erstatninger, som mellem mellem 2005 og 2010 er vokset fra 7 mio. kroner til 19 mio. kroner.

DA: Uvidenhed ingen undskyldning

Det er hovedsageligt nyopstartede virksomheder, som bryder loven ved ikke at forsikre sig mod arbejdsskader.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen sker det, fordi virksomhederne ikke kender loven godt nok.

Men ifølge DA er uvidenhed ikke en undskyldning.

"Nyopstartede virksomheder har masser af chancer for at blive opmærksomme på arbejdsskadeforsikringen og få den tegnet," siger Caroline Klaksvig.

Bøderegn over glemsomme firmaer

Noget tyder på, at uvidenheden har spredt sig på det seneste. Antallet af bøder for manglende arbejdsskadeforsikring har nemlig taget et tigerspring det seneste år.

I hele 2012 udsendte Arbejdsskadestyrelsen således 107 bøder for manglende arbejdsskadeforsikring, mens styrelsen alene i første kvartal i 2013 har udsendt hele 120 bøder.

Ifølge souschef i Arbejdsskadestyrelsen Rikke Nissen har de mange bøder dog en klar opdragende effekt.

"Det er vigtigt, at arbejdsgiver overholder sin pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Og når virksomheder får bøder fra os, så tegner de alle en forsikring," siger hun.

Flere mangler forsikring

Antal af arbejdsulykker, hvor der ikke har været tegnet arbejdsskadeforsikring:

 

  • 2005:  107

 

  • 2006:  109

 

  • 2007:  108

 

  • 2008:  140

 

  • 2009:  124

 

  • 2010:  134

 

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen. 2010 er det senest opgjorte år.