LOnæstformand: Mænd er mere af det samme

23. aug 2010
Ikke godt nok, at fagbevægelsens bestyrelser er præget af mænd, erkender næstformand.

For LO er mærkesager ligeløn og ligestilling. Men deres egne bestyrelser er stadig domineret af mænd.

Læs: LO kæmper for ligestilling - men vælger mænd

Hvad er meningen? Avisen.dk har stillet seks spørgsmål på mail til LO's næstformand Lizette Risgaard.

1. Når nu ligestilling og ligeløn er en mærkesag for alle LO-forbund, hvorfor er der så ikke ligestilling i bestyrelserne?

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

”Det enkle svar findes ikke. Forbundenes hovedbestyrelser er demokratisk valgte – og som sådan er det jo medlemmerne, der har talt.

Når det er sagt, så kan vi se, at den typiske ’fagforeningsmand’ stadig er en hvid mand lidt op i årene, og det kræver et langt sejt træk at ændre i fagbevægelsen, såvel som andre steder.

I LO mener vi, at kønsrepræsentationen skal afspejle medlemssammensætningen. Og som sådan er det ikke så mærkeligt, at den største del af LO forbundene har hovedbestyrelser domineret af mænd; de typiske mandefag er nemlig organiseret i mange små og mindre forbund, mens de typiske kvindefag er organiseret i få og store forbund, som HK og FOA.”

2. Mener I, at den skæve balance er et problem?

”Ja, det er et problem og en udfordring. Jeg mener en ligelig kønsfordeling er en fornuftig fastholdelsesstrategi i en tid med dalende medlemstal.

Medlemmerne skal kunne "spejle sig" i deres faglige ledere. Det gælder også på parametre som etnicitet og alder.”

3. Hvor stor en udfordring, står I med?

”Jeg mener ikke, at fagbevægelsens udfordring i forhold til kønsrepræsentation er større end for eksempel i det private erhvervslivs bestyrelser – eller blandt chefer i kommunerne. Tværtimod.

Vi er langt nærmere reel ligestilling, hvad repræsentation angår. Heldigvis ser det ikke ud til at kvinders lavere repræsentation har været en hindring for, at vi har flotte resultater på ligestillingsområdet inden for de seneste år - som for eksempel barselsfonden på det private område, LO’s ligelønsstrategi, som blev vedtaget i 2009, eller vores indsats i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Det sidste bliver nu også bakket op af lønkommissionen!”

4. Hvad har I aktivt gjort for at tippe balancen?

”Vi har gennem årene haft en række tiltag for at ’æde’ repræsentationsgabet fra alle sider. Et af det mest effektive tiltag er den såkaldte indsuppleringsmodel for de underrepræsenterede køn i LO's hovedbestyrelse, som kongressen vedtog i 2003. Den sikrer 5 ekstra pladser pt.  - til kvinder, forstås.”

5. Hvad er konsekvensen af, at bestyrelserne stadig er domineret af mænd?

”En af konsekvenserne ved, at kvinder fortsat er underrepræsenterede på centrale poster i det danske samfund er, at vi risikerer ”mere af det samme” – og det kan vi nok blive enige om, der ikke er brug for, hverken i Danmark eller andre steder, midt i en verdensomspændende finansiel krise og store udfordringer på klimaområdet.”

6. Flere af forbundene - blandt andet HK og FOA - går helt eller delvis ind for kønskvotering hos bestyrelserne. Gør LO også det?

”Indsuppleringsmodellen, som omtalt ovenfor, anser jeg som en mild form for kvotering og der er ikke pt. grundlag for at gå videre i forhold til LO's hovedbestyrelse”