Lokalaftaler Hvad går de ud på?

7. aug 2009

Lokalaftaler er aftaler, der bliver lavet ude på arbejdspladserne og træder i stedet for eller supplerer den ordinære overenskomst på området.

De kan være gode at have, hvis der er forhold på din arbejdsplads, som adskiller sig fra andre dele af den branche, du arbejder i, og som der derfor ikke bliver taget højde for i den generelle overenskomst.

De lokale aftaler er mere specifikke end overenskomsterne omkring de vilkår, der gælder lige netop på din arbejdsplads. De indeholder ligesom overenskomsterne aftaler om løn, arbejdstid og efteruddannelse, men også ofte de muligheder, seniorer har for særlige tilbagetrækningsordninger samt de specielle vilkår, der måtte være på andre områder.

Lokalaftalen, der gælder på din arbejdsplads, kan du få udleveret af din tillidsrepræsentant eller chef.