Tæt på verden: Løsning på fattigdom: byg en grøn økonomi

17. jun 2012
Fattige lande og underudviklede områder er rigt udstyret med ressourcer for at komme videre økonomisk, skabe job og sikre miljøet.

Verdens fattige kan nyde godt af en grøn økonomi. Støttet af politisk vilje og investeringer kan livet for verdens langt over en milliard fattige forbedres. Det samme gælder for miljøet.

Der er mængder af initiativer verden over indenfor grøn økonomi. Potentialet er muligheden for at vinde på alle kategorier: jobskabende økonomisk vækst, miljømæssig bæredygtighed og sociale forbedrringer.

Udviklingslande er de mest aktive indenfor grøn økonomi, men fattige lokalsamfund har svært ved at skaffe de nødvendige investeringer for at udvikle sig indenfor grøn økonomi.

Rapporten

Rapporten er skrevet af et netværk (PEP Poverty-Environment Partership) af miljøfolk, private organisationer, FN-organer, udviklingsbanker, statslige bistandsorganisationer og andre bekæmpere af fattigdom fra hele verden. Projektleder var World Resources Institute.

Fattige lande og underudviklede områder i mellemindkomstlande er rigt udstyret med de nødvendige ressourcer for at komme videre. Og faktisk er mange i gang med at udnytte potentialet, udtalte lederen af projektet Achim Steiner, chef for FNs miljøorganisation UNEP, ved frigivelsen af dokumentet i dag.

[pagebreak]UNEP er en af partnerne i PEP, der som alle andre miljø.- og klimafolk er i Rio de Janeiro for at deltage i 20-året for verdens første miljøkonference. De aktuelle hedder Rio+20 og har til formål at skabe en bæredygtig fremtid for alle.

Mange initiativer

Der skal mere end en enkelt særligt løsning til for at skabe en grøn økonomi mange flere steder. Initiativerne kommer an på de ressourcer, der er til rådighed lokalt.

Etiopien opretter teknik til indvinding af vindenergi og jordvarme. Mongoliet bygger sin første vindmølle park. I Uganda fremmer man organisk landbrug.

Der er et voksende verdensmarked for organiske produkter. Der er sket en prisstigning på 300 procent siden år 2000, skriver forfatterne i rapporten.

Mulighederne for at reducere fattigdom er legio. Et eksempel er REDD programmerne, der ved at bevare skov (eller plante nye) gør godt for atmosfæren og skaber job og beskytter oprindelige folkeslag.

Pengemaskiner og jobskabere

Økoturisme eksploderer verden over. Folk vil gerne betale for at se natur, der er bevaret. Anslået vil denne form for turisme i 2012 omsætte for 240 milliarder dollars. Blandt de aktive udnyttere af potentialet er Botswana, Belize, Brasilien, Costa Rica, Gabon, Kenya og Nepal.

I Nigeria har private og offentlige sammen skabt 4.000 nye job til arbejdsløse unge ved at tage initiativer til forbedringer af infrastruktur som veje og forbedre vilkårene i slumkvarterer i hovedstaden Lagos.

Ikke at forglemme er der voldsomme bivirkninger ved at satse på den grønne økonomi, skriver man i PEP rapporten. Ren luft og grøn energi vil kunne fjerne en femtedel af sygdomsbyrderne i fattige lande.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.