Lasse er organiseret i Dansk Metal, og her hjalp faglig sekretær Simon Larsen, Dansk Metal Hovedstaden,  ham med at gennemgå lønsedlen. Det gav 63.000 i efterbetaling.

Sponsoreret indhold: Løntjek gav lærling 63.000 kroner

13. nov 2019
Lasse Stimose Sørensen er 25 år og i lære som datafagtekniker. Han var sikker på, at han havde styr på lønnen, indtil et løntjek i Dansk Metal gav et overraskende resultat.

Native A4 Mediers indhold præsenteres i samarbejde med FH. A4 Medier bestemmer altid, hvad der dækkes, og hvordan det dækkes. Dette indhold er godkendt af A4 Mediers chefredaktør.

”Jeg har brugt de penge, jeg fik udbetalt, til en del af udbetalingen på en andelslejlighed på Frederiksberg.”

Det fortæller Lasse Sørensen, der er i lære hos Milestone Systems. Pengene, han taler om, er de lidt mere end 63.000 kr. han fik ud af at få lavet et løntjek i Dansk Metal. Heraf var de 50.000 kr. manglende pensionsindbetalinger, der nu er sat på opsparingen. Resten gik altså til 62 kvadratmeter på Frederiksberg.

At han overhovedet fik lavet et løntjek, var lidt af en tilfældighed, for Lasse synes egentlig selv, at han er god til at holde øje med, om der er orden i udbetalingerne. Eller det troede han.

”Jeg har styr på min løn. Jeg ved, hvad der skal udbetales, og jeg kender min timeløn”, siger den 25-årige elev.
På et skoleophold i forbindelse med uddannelsen var der en af klassekammeraterne, der fortalte, at han glædede sig til at få udbetalt penge fra ’Fritvalgs-ordningen’.

”Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg troede, at det var en aftale, der var forskellig fra sted til sted. Jeg havde jo en underskrevet kontrakt, og så tænkte jeg ikke mere over det”, siger Lasse, da vi møder ham på Milestone Systems kontorer i Brøndbyøster.

Lasse er den første elev, som virksomheden har ansat. Han er glad for jobbet, hvor der er masser af udfordringer, og den 25-årige IT-supporter hjælper hver dag sine 350 kolleger i kontorerne med alt fra printerproblemer til opbygning af netværk.

Øjenåbner da kollega fik løntjek

Efter et stykke tid blev endnu en elev ansat, og han fik lavet løntjek.
”Så kunne jeg pludselig se, at det nok var en god idé, hvis jeg også fik lavet et”, fortæller han.

Derfor kontaktede han sin fagforening. Lasse er organiseret i Dansk Metal, og her hjalp faglig sekretær Simon Larsen, Dansk Metal Hovedstaden  ham med at gennemgå lønsedlen, og konsulenten fandt da også flere fejl. Fejl, der tilsammen gav det store beløb, fordi Lasse allerede havde været ansat i Milestone Systems i godt tre år, da fejlene blev opdaget.

”Det løb hurtigt op. Det handlede om manglende indbetalinger til pension og indbetalinger til frit-valgskontoen”, fortæller Simon Larsen, Dansk Metal.

Det løb hurtigt op. Det handlede om manglende indbetalinger til pension og indbetalinger til frit-valgskontoen
 Simon Larsen, faglig sekretær i Dansk Metal Hovedstaden

Atypisk forløb

Lasse Sørensen havde heldigvis fagforeningen til at hjælpe sig. Som elev kan det være en stor mundfuld at skulle gå til sin chef med krav om penge, men Lasse fortæller, at det slet ikke har voldt ham vanskeligheder.

”Jeg skulle bare levere oplysninger, lønsedler og kontrakt til Simon, og derfra har fagforeningen klaret resten og stået for kontakten til firmaet. Og nu er jeg bare glad for, at det er løst”, siger han.

Forløbet med Lasse, Dansk Metal og Milestone Systems har været lidt atypisk. Hos Milestone Systems har de selvfølgelig været irriterede over at skulle igennem et forløb, der kræver både tid og koster penge, men Simon Larsen, Dansk Metal, fortæller, at virksomheden faktisk har været meget samarbejdsvillig og glad for, at fejlen nu er rettet. Også af hensyn til fremtidige elever.

”Milestone har taget det rigtigt flot. De var irriterede, hvilket er fuldt ud forståeligt, men tog det pænt, og vi besøgte dem og forklarede dem om regler og lovgivning, så nu er der styr på det også for nye elever, der kommer fremadrettet. Det er sådan, og det er der mange, der ikke er klar over, at alle elever skal aflønnes efter den kollektive overenskomst på området. Det står i loven om erhvervsuddannelser § 55. stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Så selv om virksomheden ikke har tegnet overenskomst, så er elever og lærlinge dækket ind under overenskomst alligevel”, forklarer Simon Larsen.

Har ikke følt sig snydt

Ifølge Simon Larsen sker der masser af fejl i forbindelse med lønudbetalinger. Derfor anbefaler han altid, at man melder sig ind i fagforeningen og får lavet et løntjek. Er man elev, koster det kun 150 kr. pr. måned og 35 kr. pr. måned, hvis man er i skolepraktik, og som man kan se i Lasses tilfælde, kan det ofte godt betale sig.

Jeg er glad for, at fagforeningen kunne ordne tingene for mig, for jeg kender jo ikke reglerne og rettighederne i detaljer her
Lasse Stimose Sørensen, i lære som datafagtekniker


Milestone Systems og Dansk Metal rettede hurtigt fejlene, efter de var opdaget. Eleven Lasse føler heller ikke, at virksomheden har forsøgt at snyde ham. Der er begået en fejl, han er virksomhedens første elev og den slags sker.

”Jeg er glad for, at fagforeningen kunne ordne tingene for mig, for jeg kender jo ikke reglerne og rettighederne i detaljer. Og nej, jeg føler mig ikke snydt, og Milestone gik ind og undskyldte og rettede op på fejlen. Jeg ved, at jeg var den første elev herude, og der har været udfordringer med det. Vi har alle sammen lært af det hen ad vejen og jeg har aldrig følt, at det var mig, der var et problem”, siger han.

Fem ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel

1. Grundløn

Passer dit timeantal eller din månedsløn? Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på. Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikation, så du kan se timelønnen og tillæggene.

2. Tillæg

Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet. Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

3. Pension

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

4. Optjent ferie

Optjener du det rigtige antal feriedage? Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

5. Saldo til dato

Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat? Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Fem ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel

1. Grundløn
Passer dit timeantal eller din månedsløn? Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på. Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikation, så du kan se timelønnen og tillæggene.

2. Tillæg
Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet. Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

3. Pension
Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

4. Optjent ferie
Optjener du det rigtige antal feriedage? Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

5. Saldo til dato
Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat? Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her