LO begik velovervejet karaktermord på mig

25. jan 2010
LOs sekretariatschef indkaldes som vidne skal bestride, at Tine AurvigHuggenberger fik tilbudt en million kr.

"Det var et livsprojekt, som ikke lykkedes. Jeg oplevede LO's optræden som om de begik et velovervejet karaktermord på mig. Hvad der for mig var en lang, faglig karriere, blev reduceret til, at jeg var grådig. Men jeg anede ikke et klap om beløbets størrelse, for mig drejede det sig om, at jeg havde ret til en tilsagnspension."

Efter en kort pause kom Tine Aurvig-Huggenberger tilbage til retssalen i dagbladet Aktuelts gamle administrationslokaler og fortsatte med at angribe sine gamle kampfæller i LO.

Tilbudt en million kr.

Lige inden pausen, før hun brød sammen, havde hun nået at fortælle retten om et følelsesladet møde med LO's sekretariatschef, Finn Larsen, som ifølge Tine Aurvig-Huggenberger tilbød hende en million kr. for at droppe pensionskravet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Finn Larsen sagde, at jeg kunne få en million kroner, som jeg kunne indsætte på en pension efter eget valg. For mig var det ikke et spørgsmål om penge, men om at jeg havde et pensionstilsagn. Jeg fik også at vide, at tilbuddet om en million var her og nu, sagde jeg nej, faldt det væk," fortalte Tine Aurvig-Huggenberger under vidneansvar.

Larsen i vidneskranken

Det vil LO ikke have siddende på sig, så nu indkaldes Finn Larsen i vidneskranken på onsdag. Sammen med LO-formand Harald Børsting og en perlerække af tidliger og nuværende fagbosser.

Første dag i retssagen viste, at pensions-spøgelset igen og igen har oppe og vende i de kompetente organer i LO. Tilsagnspensionerne - hvor man som pensionist og frem til døden får op til 2/3 af sin løn - blev afskaffet i 2003, men der er stadig en række topfolk, som har dem. Bl.a. Tine Aurvig-Huggenberger, som fik sin i 1995, da hun blev faglig sekretær i LO. 33 år gammel.

Hensatte 26,4 mio. kr.

I 2006 havde Finanstilsynet fået kig på pensionerne og derfor havde LO's ledelse mange drøftelser om, hvad de skulle gøre. Det blev besluttet at 'afdække' tilsagnspensionerne - at indbetale en sum penge til pensionskassen, som kunne være en slags buffer for de kommende tillægspensioner. De var jo ikke faste som andre pensioner - men derimod 2/3 af den enkeltes løn.

I alt indbetalte LO 26.3 millioner kroner i 2006 til tilsagns-pensioner til de tillidsvalgte.

Til diskussion flere gange

"Det, vi havde krav på i pension, var dermed dækket af i Pension Danmark," sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Frem til kampvalget om formandsposten i 2007, var tilsagspensionen flere gange til diskussion. Bl.a. på et to-dages ledelses-seminar i juni:

Finn Larsen var uenig

"Her gav Finn Larsen udtryk for, at han ikke havde samme opfattelse af tilsagnspensionerne som Harald Børsting, Marie-Louise Knuppert og jeg," sagde Tine Aurvig-Huggenberger i vidneskranken.

De tre mente, at når man havde været tillidsmand i så mange år, som tilsagnspensionen krævede, havde man ret til pensionen. Så handlede det ikke om, hvorvidt man var på vej på pension eller ej.

Finn Larsen mente noget andet - og dav. LO-formand Hans Jensen, var heller ikke helt stærk i kødet, ifølge Tine Aurvig-Huggenberger.

Jensen enig med Larsen

Det var han to måneder senere, i august 2007, lige før kongressen. Her sagde Hans Jensen ifølge Tine Aurvig-Huggenberger, at han var enig med Finn Larsen - og altså ikke mente, at man havde ret til en tilsagnspension, hvis man ikke gik direkte på pension.

"Vi lod sagen hvile, der var meget andet, vi skulle tage fat," sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Hans Jensen er også indkaldt i retssagen, som starter i morgen tidlig igen. Med Harald Børsting som første mand i vidneskranken.

 

 

Striden om pensionen

Avisen.dk's politiske redaktør, Elisabet Svane, rapporterer løbende fra retssagen om Tine Aurvig-Huggenbergers pension.

Den tidligere næstformand i LO har stævnet LO og krævet, at LO indbetaler pension til hende frem til hun fylder 62 år.

Tine Aurvig-Huggenberger blev tillidsvalgt i LO i 1995 og fik her tilkendt en såkaldt tilsagnspension. Udover sin almindelige pension. Tilsagnspensionen betyder, at man ved pensionering oppebærer 2/3 af den løn, man havde som f.eks. næstformand.

Stridens kerne er: Skal Tine Aurvig-Huggenberger stadig have disse penge udbetalt, selvom hun stoppede i LO i 2007? Det gjorde hun, da hun tabte kampen om formandsposten.

Tine Aurvig-Huggenberger var 44 år, da hun forlod LO. Vinder hun retssagen, skal LO udbetale pension til hende i 18.

Tine Aurvig-Huggenberger kræver, at hun, når hun fylder 62 år, får 2/3 af det, en LO- næstformand får på det tidspunkt. Alternativt kræver hun, at hun får 2/3 af den løn, en LO-formand fik i oktober 2008. Og er retten ikke enig idet, er tredje krav et beløb på mellem 2.2 mio. kr. og 3.9 mio. kr. indsat på Tine Aurvig-Huggenbergers pension.

LO kræver frifindelse og har som påstand, at tilsagnet kun gælder, når man går direkte på pension fra LO.