LMs Arbejdsmiljøchef: Loven blev overtrådt

22. feb 2011, 11:31
Sikkerheds og miljøchef gik til ledelsen på LM Wind Power og advarede om alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Så blev han fritstillet.

Evan Knudsen tav.

Han så, hvad der efter hans opfattelse var klare og potentielt sundhedsskadelige brud på arbejdsmiljøreglerne hos LM Wind Power, men forlod LM forpligtet til at tie, følte han. Forpligtet over for den virksomhed, der havde ansat ham. Forpligtet over for den ledelse, han var en del af.

Evan tav i godt et år, men nu tier han ikke længere. I dag står han frem i Berlingske og fortæller om alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som ledelsen overhørte.

Reglerne blev overtrådt

For der var alvorlige arbejdsmiljøproblemer på LM Wind Powers fabrik i Hammelev i Vojens, siger den tidligere sikkerheds- og miljøchef på fabrikken.

"Der var problemer med, at de gældende sikkerhedsregler ikke blev overholdt. Disse forhold gjorde jeg som daglig leder af sikkerhedsarbejdet ledelsen opmærksom på."

I Berlingske fortalte 20 LM-medarbejdere søndag om forgiftninger med styren, den såkaldt gule gift, der mistænkes for at kunne give kræft. LM Wind Power udsendte på den baggrund en pressemeddelelse, hvori LM afviser alle anklager om en giftskandale og tværtimod fremhæver, at virksomheden er blandt verdens førende på miljø og sikkerhed.

Manglende tilsyn og kontrol

Det får nu den 55-årige Evan Knudsen til at fortælle offentligheden om det, han mener, var klare brud på arbejdsmiljøreglerne på fabrikken. Forhold, han gjorde ledelsen opmærksom på både på møder og i flere mail.

Han var fra 1. marts 2008 ansat som sikkerheds- og miljøchef. Men det stoppede brat 31. januar 2009, da han fratrådte efter at være blevet fritstillet - angiveligt fordi han havde svært ved at følge med i fabrikkens hæsblæsende udvikling.

Reelt fordi, mener han, at han sagde fra over for alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som medførte en stribe påbud fra Arbejdstilsynet. Siden 1995 har LM modtaget 35 påbud alene om skadelige og potentielt kræftfremkaldende styrendampe.

"Allerede i april og maj 2008 gjorde jeg ledelsen opmærksom på, at vi ikke levede op til en række lovmæssige krav. For eksempel blev sikkerhedsorganisationen ikke inddraget ved etablering af nye processer".

Konkret pegede Evan Knudsen på fire alvorlige arbejdsmiljøproblemer: Manglende tilsyn og kontrol med arbejdet, manglende forebyggelse af arbejdsulykker, manglende brug af masker og briller samt udførelsen af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV).

Se video med Evan her

Advarsel: "Det her går altså ikke"

"Der blev heller ikke udarbejdet en ordentlig APV, og der blev ikke ført ordentligt tilsyn og kontrol med arbejdet. For eksempel i forhold til personlige værnemidler, arbejdsulykker og forebyggelse af ulykker," forklarer Evan Knudsen.

Evan Knudsen havde stor erfaring med sikkerhedsarbejde på det tidspunkt. Han havde en baggrund som værkfører på Danfoss i Nordborg, fire år som sikkerheds- og miljøchef på Danisco og derefter arbejdsmiljøkoordinator i Region Syddanmark.

Men han var helt uforberedt på omfanget af problemer på LM Wind Power, da han tiltrådte. Når der blev givet et påbud fra Arbejdstilsynet, og der var rettet op på det, så skulle Evan Knudsen skrive under på en erklæring. Men han fik et chok den dag, han gik ned i produktionshallen og genfandt præcis det forhold, han netop havde meddelt myndighederne var rettet op.

"Man kan jo ikke sælge sig selv"

"Det er i sig selv en ret alvorlig sag, når ledelsens forpligtelse til at føre tilsyn med arbejdet sker i konflikt med bekendtgørelsen," siger Evan Knudsen.

"De ting jeg var vant til, efter mange år som ansvarlig myndighedsperson, de passede ikke til forholdene på LM. Der var nogle ting, som jeg simpelthen ikke kunne arbejde med, og som jeg blev nødt til at gå til ledelsen med. Til dem sagde jeg: »Det her går altså ikke«."

Advarsler via e-mail

Evan Knudsen skrev derfor mail til flere fabrikschefer i foråret 2008.

"Jeg vidste jo godt, hvad jeg havde med at gøre. Og jeg blev nogle gange nødt til at sige, at det her kan ikke gå, hvis vi skal blive ved med at have et ordentligt forhold til Arbejdstilsynet", siger Evan Knudsen og tilføjer:
"Man kan jo ikke sælge sig selv".

Blev sagt op

Men i stedet for at forholdene på fabrikken blev rettet op, tog sagen i oktober 2008 en helt anden drejning, fortæller Evan Knudsen. Han blev sagt op.

I hans opsigelse stod der:

"Begrundelsen for din opsigelse er, at du ikke lever op til de forventninger, vi har til en HSE Manager..."

Han fortryder ikke, at han sagde fra dengang, selv om det ifølge ham selv kostede ham jobbet:

"Det, jeg følte, var en reel bekymring for medarbejdernes sundhed og helbred. Det er jo det, sikkerhedsarbejdet drejer sig om. Derfor gør det mig også ondt at høre LM-medarbejdernes historie i dag".

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra LM Wind Power. Ved redaktionens slutning var informationschef Helle Larsen Andersen stadig ved at undersøge sagen. Avisen.dk vil bringe svaret fra LM, så snart det er muligt.

Har du arbejdet for LM, eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]

OM UNDERSØGELSEN:

Berlingskes artikelserie er blevet til på baggrund af mere end seks måneders research. Baggrunden er en række aktindsigter i tal, påbud og sygdoms- og ulykkessager hos både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Samt en lang række interviews med tidligere ansatte og centrale personer, der har haft tæt kontakt med LM Glasfiber igennem mange år. For yderligere spørgsmål kontakt journalist Jens Peter Kildevang: [email protected]

Tip os om LM

Har du arbejdet for LM, eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]