LMansatte: De bruger kemi uforsvarligt

18. mar 2011, 11:29
Intern undersøgelse afslører, at hver fjerde ansatte hos LM Wind Power, mener, at de arbejder med farlig kemi på en uforsvarlig måde. LM: Det, vurderer vi, som ikke værende vigtigt.

Hver fjerde ansatte hos den grønne gigant LM Wind Power, der bruger giften styren i sine vindmøllevinger, mener, at de arbejder med farlige kemikalier på en uforsvarlig måde.

Det fremgår af virksomhedens seneste arbejdspladsvurdering fra 2010, hvor 58 ansatte har svaret på en række spørgsmål om arbejdsmiljøet.

Over halvdelen af de ansatte mener, at LM Wind Power mangler at undersøge, om de farlige kemikalier, som virksomheden bruger, kan erstattes med mindre farlig kemi.

Konkurrenterne Siemens og Vestas bruger epoxy i deres vinger, mens LM stadig bruger giften styren, der kan give hjerneskader, lungesygdomme og muligvis kræft.

 

Nye problemer med arbejdsmiljøet på LM

Det er hovedsageligt tidligere ansatte, der har kritiseret LM Wind Powers arbejdmiljø. Men den nye undersøgelse, som virksomheden selv har udført i foråret 2010, bekræfter problemerne. I følge de nuværende ansatte er der fortsat store problemer med arbejdsmiljøet:

- Fire ud af ti af de ansatte mener, at arbejdsmiljøet medfører sygefravær.
- Halvdelen svarer, at der er ansatte, der ikke bruger de personlige værnemidler. Det kan fx være masker, briller og handsker.
- Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt?, spørger LM sine ansatte. 
Ja, svarer hver fjerde medarbejder.

Netop et opskruet arbejdstempo kan medføre flere arbejdsulykker og et dårligt arbejdsmiljø samt brud på sikkerhedsreglerne, fastslår arbejdsmiljøeksperter og Arbejdstilsynet.

Tidligere ansatte på LM Wind Power har fortalt, at virksomheden løbende har sat tempoet op frem til massefyringerne i 2009. Det medførte flere ulykker og sjusk med sikkerheden, forklarer de ansatte til Berlingske og Avisen.dk.

 

LM: Det siger ikke noget om dårligt arbejdsmiljø

Hos LM Wind Power er man ikke tilfreds med den måde, som virksomhedens APV er blevet præsenteret i medierne. Kommunikationschef Helle Larsen Andersen skriver i en e-mail, at: "Man kan ikke tage resultaterne fra den spørgeskemaundersøgelse, der indgår som en mindre del af den samlede APV, og på den baggrund konkludere hverken det ene eller det andet generelle om vores arbejdsmiljø."

Men tyder jeres egen måling netop ikke på, at de ansatte mener, der er generelle problemer?

"Det er forkert at bruge dette til at konkludere, at der generelt er problemer eller et dårligt arbejdsmiljø," skriver LM.

At de ansatte mener, at de arbejder med farlig kemi på en "uforsvarlig" måde, vurderer virksomheden som ikke "værende vigtigt."

"Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvilke kemikalier der er tale om, eller hvad der menes med "uforsvarlig".  Når sikkerhedsgruppen ikke har inkluderet det i handlingsplanen, er det fordi, det ikke blev vurderet som værende vigtigt," skriver kommunikationschef Helle Larsen Andersen.

FAKTA

Arbejdspladsvurderingen viser,  at der i 2010 fortsat var problemer med arbejdsmiljøet på LM Wind Power, hvilket fremgår af disse svar:

  • Er der medarbejdere, der ikke bruger de krævede personlige værnemidler?

Her svarer 30 ud af 58 JA - dvs. 52 procent vurderer, at ansatte ikke bruger masker.

  • Arbejder medarbejderne på en uforsvarlig måde med farlige kemikalier, f.eks. kemikalier med orange faresymboler?

Her svarer 15 ud af 58 JA – dvs. 26 procent.

  • Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, som virksomheden bruger, kan erstattes?

Her svarer 32 ud af 58 JA – dvs. 55 procent.

  • Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt?

Her svarer 15 ud af 58 JA – dvs. 26 procent.

  • Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke sygefravær?

Her svarer 22 ud af 58 JA – dvs. 38 procent.

 

KILDE: TV SYD.

 

FAKTA: STYREN

Styren afdamper let og optages i kroppen gennem lungerne. Stoffet er giftigt og påvirker centralnervesystemet, og derfor er der en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes. Blandt andet skal medarbejderne bruge friskluftslange og bære masker og handsker, når de er i kontakt med stoffet.

Potentielt kan medarbejderne hos LM Windpower have været eksponeret for store mængder styren, hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke har været overholdt, fordi de har udført manuelt arbejde på store overflader.

Kilde: Jens Peter Bonde, Københavns Universitet og Videnskab.dk

 

Tip os om LM

Har du arbejdet for LM Glasfiber (LM Wind Power), eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]

 

LM Wind Power har fået 6 bøder for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen:

 

1995:

Bøde på 10.000 kr. for en overtrædelse vedr. udsættelse for dampe fra acetone på afdelingen i Gesten.

 

1996:

Bøde på 20.000 kr. Manglende udsugning ved arbejde med acetone og styren på afdelingen i Vejen.

Bøde på 20.000 kr. Klemningsulykke i forbindelse med flytning af en møllevinge på afdelingen i Gesten.

 

2000:

Bøde på 140.000 kr. Truckulykke samt tre overtrædelser vedrørende uforsvarlig håndtering af polyester og acetone på afdelingerne i Lunderskov.

Bøde på 30.000 kr. Glasfiberarbejde uden brug af åndedrætsværn på afdelingen i Vojens.

 

2002:

Bøde på 62.500 kr. Ætsningsulykke på afdelingen i Vojens, samt manglende udsugning ved polyesterarbejde og manglende adskillelse af støbearbejde og andre arbejdspladser på afdelingen i Hammelev.