Fagbevægelsen skal sætte større dagsordener på klima-området, mener formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix.

Oprustning i fagbevægelsen: Hyrer særlig type ansat for første gang

14. okt 2019
For første gang ansætter Fagbevægelsens Hovedorganisation en klimapolitisk konsulent, der skal kombinere klima- og lønmodtagerinteresser. Vi skal sikre, at klimapolitikken har social balance, fastslår FH-formand Lizette Risgaard

Fagbevægelsens Hovedorganisation FH opretter nu en helt ny stilling som klimapolitisk konsulent.   

Den grønne oprustning er en konsekvens af, at klimakrisen kommer til at påvirke hele vores samfund og arbejdsmarked, og derfor vil FH's formand Lizette Risgaard sikre sig, at fagbevægelsen er med til at udvikle fremtidens arbejdsmarked og skabe flere gode, bæredygtige job.

- Vi skal være klar til at komme med ind i det politiske maskinrum, når der skal laves ny klimapolitik. Og vi skal også være med til at sikre, at det bliver de bredeste skuldre, der bærer det største læs, når regningen for den grønne omstilling skal betales, og det kan vi blandt andet sikre gennem vores progressive skattesystem, siger hun.

Af stillingsopslaget fra FH fremgår det, at den kommende klimakonsulent skal brænde for at finde løsninger på klimakrisen, som er socialt retfærdige og skaber flere gode job i Danmark.

Fra røde pølser til grønne linser: Nu melder fagbevægelsen sig ind i klimakampen 

Arbejdsopgaverne bliver blandt andet at sikre et solidt grundlag for fagbevægelsens politiske interessevaretagelse indenfor klimaområdet samt at udvikle konkrete løsningsforslag på klimaudfordringerne, som kombinerer lønmodtager- og klimainteresser.

Endelig skal den nye konsulent sammentænke klima og fagbevægelsens politik indenfor blandt andet erhvervspolitik, beskæftigelse, uddannelse, arbejdsmiljø og EU-politik. 

Regningen skal fordeles retfærdigt 

Klima er et af FH' strategisk prioriterede projekter og ligesom fagforbund som 3F, Dansk Metal, Ingeniørforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk El-forbund har man en formuleret klima- og bæredygtighedspolitik. 

Vi har en særlig forpligtelse til at sørge for, at den grønne omstilling kommer til at foregå solidarisk. 
Lizette Risgaard, FH-formand. 

Lizette Risgaard fremhæver, at alle - ikke blot lønmodtagere - i dag er optaget af, hvordan vi får et klima i balance, så også kommende generationer kan leve trygt uden risiko for naturkatastrofer. ærkere og industriarbejder er det   

- Vores medlemmer står sammen med rigtigt mange andre og demonstrerer for klimaet og den omstilling, der skal til. Derfor er vi i  fagbevægelsen meget opmærksomme på, at vi har en særlig forpligtelse til at sørge for, at den grønne omstilling kommer til at foregå solidarisk, siger hun og fortsætter:

- Det handler om, at regningen skal fordeles retfærdigt, og der er jo en regning, der skal betales. Og så handler det også om, at de medarbejdere, der i dag arbejder i brancher, der i særlig grad må omstille produktionen, får den rette efter- og videreuddannelse. De skal være klar til at kunne varetage de nye typer opgaver og jobs, der dukker op.

Ikke bare Georg Gearløs-ideer 

Ifølge arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Henning Jørgensen er det både et fornuftigt og nødvendigt tiltag fra FH's side at opruste på klima-området. 

- Det er et godt initiativ, og en klimakonsulent i en stor faglig organisation med 1,4 millioner medlemmer kan være med til at sætte  vigtige dagsordener, så lønmodtageres interesser huskes i klimapolitikken, siger han.  

Men en person og en enkelt stilling gør det ikke alene, og der skal langt flere til at løfte opgaven på tværs af de faglige organisationer, noterer arbejdsmarkedsforskeren.

- Hvis FH's nye klimakonsulent bare skal komme med Georg Gearløs-ideer på klima-området, kommer det ikke til at batte. Han eller hun skal mere være en katalysator, der skaber netværk og alliancer og sikrer størst mulig faglig indflydelse på fremtidens nye klimalovgivning, siger han.

Lizette Risgaard har helt ret i, at der er en risiko for, at løsningerne på klimakrisen får social slagside.
Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker.

Når det fremgår af stillingsopslaget, at en af klimakonsulentens væsentligste opgaver er at arbejde for, at løsningerne på klimakrisen bliver socialt retfærdige, er det ifølge Henning Jørgensen helt forståeligt.

- Lizette Risgaard har helt ret i, at der er en risiko for, at løsningerne på klimakrisen får social slagside. Bekymringen for, at klimalovgivning bliver skæv og rammer lønmodtagerne med de laveste indkomster hårdest er helt berettiget, noterer han. 

Nogle er godt i gang

Henning Jørgensen fremhæver, at efter finanskrisen har fordelingspolitikken mest været til gunst for de højtlønnede.

- Derfor er det også vigtigt, at fagbevægelsen er vågne og gør klimakrisen til et fælles projekt og byder ind med løsninger, så helt almindelige lønmodtagere ikke er dem, der kommer til at betale for den grønne omstilling, siger han og undrer sig over, at store dele af fagbevægelsen indtil for ganske nylig har sovet i timen i forhold til klima-udfordringerne. 

Derfor er der også ros fra professoren til de fagforbund, der allerede er godt i gang via alliancen 'Broen til fremtiden'.

Her er foreløbig 19 fagforbund - med Ingeniørforeningen som drivkraft - gået sammen for at sikre grønne klimaløsninger til gavn for danske job og lønmodtagere. Også 3F, HK, FOA, Blik og Rør, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Magisterforening er med i sammenslutningen. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her