Lisbeth Riisager: Nogle jobcentre har ikke overholdt den midlertidige suspension af den aktive beskæftigelsesindsats

25. mar 2020, 20:52
Som følge af coronakrisen blev den aktive beskæftigelsespolitik suspenderet midlertidigt fra 12. marts, så ingen ydelsesmodtagere skal stå til rådighed eller kan sanktioneres aktuelt. Men det har man ikke forstået på alle jobcentre, og en enkelt virksomhed har heller ikke forstået det.

Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

SOM BEKENDT  BESLUTTEDE STATSMINISTER Mette Frederiksen (S) 11. marts, at alle offentligt ansatte fra 12. marts i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra, bortset fra dem, der arbejder med kritiske funktioner. Det skete som en national foranstaltning for at mindske spredning af coronavirus/Covid-19.

Således lukkede landets jobcentre også ned. Medarbejdere blev sendt hjem, og der køres alene med et nødberedskab.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte på den baggrund 12. marts, at den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser skal suspenderes i en midlertidig periode, mens administration og udbetaling af ydelser videreføres som led i et nødberedskab. 

Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til de sædvanlige krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men fastholder deres ydelse som hidtil. De kan derfor ikke sanktioneres af kommunerne for ikke at stå til rådighed.

Folketinget vedtog senere 12. marts en hastelov med ændringer til epidemiloven, som blandt andet gav de enkelte ressortministerier mulighed for at udmønte foranstaltninger på deres respektive områder for at undgå smittespredning.

ALLEREDE 12. MARTS MEDVIRKEDE beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i et pressemøde og udtalte sig om de nye Covid-19-tiltag på beskæftigelsesområdet, og STAR udsendte samme dag brev samt et detaljeret notat til landets jobcentre og a-kasser. Blandt andet præciserede styrelsen: "Der er mulighed for at fortsætte i allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og virksomhed er enige om det" (min fremhævning). 

STAR har på deres hjemmeside 12. marts præciseret alle reglerne om, hvordan jobcentrene og borgerne skal forholde sig til den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. 

Det glæder mig utroligt meget, at beskæftigelsesministeren på denne måde ikke alene forsøgte at værne de offentligt ansatte på jobcentrene imod smitte med coronavirus, men også at værne de kronisk syge borgere, der frekventerer jobcentrene. 

For titusindvis af svækkede og sårbare kronisk syge mennesker befinder sig i forløb under både lovgivning om kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb. Det er mennesker, der for eksempel har et nedsat immunforsvar på grund af lungesygdomme, hjerte-kar-sygdomme, gigtsygdomme, sklerose, muskelsvind, sjældne autoimmune sygdomme eller brug af immundæmpende medicin (for eksempel efter organtransplantation eller til gigt- eller cancerbehandling). 

De er i forvejen ekstra udsatte, og nogen af dem risikerer at dø, hvis de bliver smittet med Covid-19. Derfor er det godt og nødvendigt, at regeringen og Folketinget passer særskilt godt på dem. 

DESVÆRRE HAR IKKE ALLE JOBCENTRE fulgt den udmeldte linje fra STAR. 

Jobcenter Stevns har efter Beskæftigelsesministeriets pressemeddelse både ringet og skrevet til en borger, som er i ressourceforløb på tredje år, at han skal fortsætte med en beskæftigelsesindsats. Selvom han er blevet sendt hjem fra sin praktikplads på en genbrugsplads, så har kommunen meddelt ham, at hvis genbrugspladsen åbner igen, så skal han møde op.

Det fortæller Jane Pihlmann, der er førtidspensionist og derudover partsrepræsentant og bisidder for den nævnte borger i Stevns Kommune. 

Jobcentret har hverken skrevet eller sagt noget som helst til hende eller til den berørte borger om, at alle pligter i jobcentret er suspenderet. I dette tilfælde er der tale om en borger med en alvorlig kronisk lungesygdom og angst, som jobcentret i øvrigt generelt ser fuldstændigt bort fra.

Varde Jobcenter pressede frem til 19. marts en syg borger i praktik i en butik i Varde mod sin vilje. Det oplyser en kilde, som ønsker at være anonym.

Så sent som 16. marts fik borgeren mail fra sin sagsbehandler om, at hun stadig skulle være i praktik, da sagsbehandleren ikke mente, at suspensionen af beskæftigelsesindsatsen gjaldt ressourceforløb. Butikken valgte at lukke fra 20. marts.

Københavns Kommune har udsendt fejlbehæftede breve til alle ydelsesmodtagere i berøring med jobcentrene. Det har socialaktivist Eva-Pernille Naserian Poulsen og formand for Jobcentrets Ofre Kim Madsen, som selv er fleksjobber, gjort mig opmærksom på. Eva-Pernille Naserian Poulsen har sendt mig det orienteringsbrev, som er blevet udsendt til ydelsesmodtagere i kommunen.

Heri skriver Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 14. marts: "Hvis du er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud, skal du som udgangspunkt følge arbejdspladsens retningslinjer. Hvis arbejdspladsen opretholder produktion/drift og ikke sender medarbejdere hjem, kan du som udgangspunkt blive på arbejdspladsen ligesom de øvrige medarbejdere."

Heller ikke Københavns Kommune nævner, at borgernes rådighedsforpligtelser er suspenderet, og at de ikke kan sanktioneres for udeblivelse i denne periode. Den har også udeladt oplysningen fra STAR om, at praktikker kun skal fortsætte, hvis borgeren og arbejdspladsen er enige om at gøre det. "Kan" bliver til "skal".

Også Jobcenter Hvidovre har udsendt fejlbehæftede orienteringsbreve til alle ydelsesmodtagere i berøring med jobcentrene. Det fortæller Eva-Pernille Naserian Poulsen, som ligeledes har sendt mig et eksemplar af det brev dateret 18. marts, som hun selv fik fra dette jobcenter 19. marts.

I brevet skriver jobcentret indirekte, at virksomhedspraktik og aktivering hos anden aktør fortsætter. Ligesom Jobcenter København oplyser de slet ikke om, at virksomhedspraktik "kan" og ikke "skal" fortsætte. 

Derimod skriver de, at borgere i virksomhedspraktik gennem sagsbehandlere i jobcentret "kan (...) kontakte (...) [deres] sagsbehandler, hvis (...) [de] er i tvivl om forløbet eller (...) er utryg ved at fortsætte i virksomhedspraktikken." De skriver endvidere, at borgere i forløb hos jobcenterets samarbejdspartnere skal kontakte deres kontaktperson dér, hvis de er i tvivl om forløbet eller er utrygge ved at fortsætte i for eksempel en virksomhedspraktik. Heller ikke de fortæller om suspension af rådighedsforpligtelser og sanktionsmuligheder. 

Eva-Pernille Naserian Poulsen undrer sig over, at jobcentrene ikke bare kopierede de centrale dele af den oprindelige tekst fra notatet over til brevene og hjemmesider henvendt til borgerne. Den oprindelige tekst i notatet var meget præcis og let at forstå.

Hun har endvidere fortalt, at hun selv har fået oplysninger om flere jobcentres sagsbehandlere og jobkonsulenter, der mundtligt gav borgerne samme besked som skrevet i brevene fra Hvidovre og København. Det drejer sig blandt andet om borgere i Vejen, Aarhus, Hjørring og Ikast-Brande Kommuner.

Hun blev opmærksom på forskellen mellem kommunernes information og beskæftigelsesministerens udmelding via STAR, efterhånden som dagene efter 12. marts gik, og der kom flere opslag på de sociale medier. Og hun gjorde beskæftigelsesministeren opmærksom på det. Da hun selv fik brev fra jobcentret i Hvidovre, sendte hun det straks videre til ministerens særlige rådgiver Michael Johnson som bare ét eksempel på de kommunale breve. Han har samme dag videregivet informationerne til STAR og bedt den tjekke, om nogle kommuner ikke har forstået beskeden. 

20. marts udstedte beskæftigelsesministeren en bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19, der udmønter konsekvenserne for den aktive beskæftigelsesindsats og foreløbigt gælder frem til 30. marts 2020. Den indskærpede blandt andet reglerne angående virksomhedspraktik. 

Jeg forventer, at bekendtgørelsen forlænges på baggrund af Mette Frederiksens nyeste udmelding 23. marts om, at generalkarantænen skal fortsætte frem til minimum 13. april.

ENDVIDERE HAR JEG LÆST om en enkelt praktikplads, der stadig efter Beskæftigelsesministeriets og STAR's udmeldte hovedlinje 12. marts om et de facto stop af den aktive beskæftigelsesindsats har krævet, at en borger kommer fysisk ud på praktikstedet.

I Københavns Kommune blev en syg borger, som er tilsluttet Jobcenter Valby, således torsdag 12. marts om eftermiddagen beordret i praktik via Salling Group. Det skriver Kim Madsen i et Facebookopslag 14. marts.

Han har i en kommentar til et andet Facebookopslag 19. marts gjort direktør for Føtex Thor Skov Jørgensen opmærksom på problemet. Denne svarer, at han rigtig gerne vil undersøge det hele lidt nærmere, og at det bestemt ikke er efter ledelsens retningslinjer, at borgeren er blevet krævet i praktik under generalkarantænen.

Jeg håber og tror, at dette eksempel på, at et praktiksted har tvunget borger i praktik i modstrid med beskæftigelsesministerens udmeldte retningslinjer, er en enlig svale.

DET ER HENSYNSLØST og lovstridigt, når man fra så mange jobcentres side, men også fra en enkelt virksomhed, udsætter kronisk eller langvarigt syge borgere for risiko for at blive smittet med coronavirus. Det er meget bekymrende, da en sådan adfærd kan være direkte helbredsskadelig og potentielt livsfarlig for de i forvejen syge borgere.

Derfor kan jeg ikke nok understrege STAR's retningslinjer: at ingen syg borger under jobcentersystemet mod sin vilje må tvinges til at gennemføre praktikforløb under de nuværende konditioner, og at praktikforløb kun må videreføres, hvis både borgeren og arbejdspladsen er enige om at gøre det.