20191017-093451-L-1920x1280we__1_
Politiet slog i 2018 til mod flere af Kurt Beiers ejendomme og lokaler i den sydjyske by Padborg. (Arkivfoto)

Slum-lejr vognmand tiltalt for at udnytte chauffører

8. jul 2020, 10:55
Kurt Beier Transport A/S er blevet tiltalt for grov udnyttelse af de filippinske chauffører, illegalt arbejde og en række andre lovbrud. Firmaet og ledende medarbejder afviser alle anklagepunkter.

Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi har tiltalt flere ledende personer i det omstridte vognmandsfirma Kurt Beier Transport A/S for såkaldt åger, brug af ulovligt arbejde og brud på bygningslovgivningen. 

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. 

Sagen udspringer af en sag fra den såkaldte Padborg-sag fra oktober 2018, hvor politiet slog til mod flere af Kurt Beiers ejendomme og lokaler i den sydjyske by Padborg. Det skete efter en anmeldelse fra Socialstyrelsens Center Mod Menneskehandel.

Under aktionen fandt politiet 28 filippinske lastvogns-chaufffører, der levede under kummerlige forhold.

Senere kom dem frem, at chaufførerne ifølge 3F var blevet aflønnet med ned til to euro i timen. 

- Det er en sag, vi ser på med stor alvor. Jeg vil beskrive chaufførernes vilkår som trange og kummerlige. Deres indkvarteringsforhold springer i øjnene. Det vil det gøre for enhver, siger chefanklager Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi til A4 Arbejdsliv.

De ledende personer i Kurt Beier Transport og direktør Karsten Beier nægter sig skyldige i tiltalen, oplyser forsvarsadvokat Anders Nemeth til DR.

Omfattende efterforskning på tværs af myndigheder og landegrænser

Det er blandt andet afhøringer af 30 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka, samt afhøringer af en række personer ansat eller med tilknytning til Kurt Beier Transport A/S, der danner grundlag for sagen. Dertil kommer 

- Efterforskningen i sagen har været omfattende. Vi har samarbejdet på kryds og tværs med blandt andet de polske myndigheder. Vi har også samarbejdet med Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, fortæller chefanklager Liselotte Bøhm.

Politiets efterforskning har fokuseret på at klarlægge selskabets ejerforhold og økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger og koncernens aktiviteter i Polen. 

Grundet sagens kompleksitet har Statsadvokaten i Viborg vurderet sagen. Her har man besluttet at droppe en påtale om overtrædelse af straffelovens paragraf §262 om menneskehandel. Til gengæld er sigtelsen for Straffelovens § 282 for åger resulteret i tiltale, og det er med skærpende omstændigheder.

Ikke beviser for menneskehandel

Chefanklager Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til A4 Arbejdsliv, at politiet ikke har fundet tilstrækkelige beviser for, at chaufførerne i Padborg har været udsat for tvang.

- Ågerbestemmelsen er en formueforbrydelse, hvor man udnytter andre med henblik på økonomisk vinding. Menneskehandel dækker blandt andet over rekruttering og husning af en person, man udsætter for utilbørlig fremgangsmåde med henblik på tvangsarbejde. Men vi har ikke fundet, at betingelserne for den tiltale er opfyldt, for vi kan ikke få øje på tvangselementet, siger chefanklageren og tilføjer:

- Man har blandt andet haft adgang til egne penge og egne identitetspapirer. Det, man nogle gange ser i sager om menneskehandel, er eksempelvis, at folks pas bliver inddraget, så de bliver frataget muligheden for at gå deres vej. I den konkrete sag har vi ikke dækning for at sige, at chaufførerne er blevet tvunget ind i arbejdet og er blevet tvunget til at blive.

Kurt Beier: Ikke kriminelt at ansætte folk i udenlandske datterselskaber

Men selvom de filippinske chauffører arbejdede og boede i Kurt Beiers slumlejr frivilligt, blev de stadig udnyttet, forklarer Liselotte Bøhm.

- Det var udnyttelse i den forstand, at lønnen har været virkelig lav i kombination med, at man jo kommer fra Filipinerne eller Sri Lanka og ikke har nogen indsigt i de danske forhold - hverken sprog eller lovgivning. Dertil kommer hele situationen omkring husningen af dem, siger anklageren.

Direktør Karsten Beier og resten af ledelsen forlanger at blive frifundet i alle forhold.

- Det er ikke åger, at danske virksomheders udenlandske datterselskaber ansætter folk på andre lønvilkår end dem, der er gældende herhjemme simpelthen, fordi lønvilkårerne rundt omkring i verden er anderledes, siger Kurt Beiers advokat Anders Németh til DR.

Forsvarsadvokaten kalder beskyldningen om menneskehandel for den mest alvorlige af anklagerne.

Chefanklager Liselotte Bøhm mener tværtimod ikke, at tiltalen for åger er mindre væsentlig end menneskehandel.

- Derfor er jeg ikke så optaget af, om vi lander på den ene eller det andet, bare vi lander på den rigtige, siger Liselotte Bøhm.

Kræver fængselstraf

Transportfirmaet og de ledende medarbejdere er derudover tiltalt for udlændingelovens bestemmer om illegalt abejde, bygningsreglementet, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter.

Chefanklager Liselotte Bøhm vil under sagen nedlægge påstand om fængselsstraf og konfiskation af det økonomiske udbytte. 

Vælger retten at følge anklagemyndighedens påstand, risikerer de tiltalte personer fængsel i op til 6 år.

Anklagemyndigheden har i dag bedt om et forberedende retsmøde for at afklare, hvordan de tiltalte forholder sig til anklageskriftet. Først derefter vil sagen blive berammet til behandling ved en domstol. 

A4 Arbejdsliv arbejder på at få en kommentar fra Kurt Beier Transport A/S.

Dette er Kurt Beier Transport A/S tiltalt for

Straffelovens § 282 – åger 
For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. 

Straffelovens § 286 – strafferammen 
Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om systematisk eller organiseret afpresning , eller når et større antal forbrydelser er begået. 

Anklagemyndigheden har derudover rejst tiltale for overtrædelse af udlændingelovens § 59, byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter. 

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi