Ledige seniorer er markant langsommere om at komme i job, når de først er blevet ledige. Det viser tal fra Jobindsats.

Det skriver Fagbladet 3F.

Efter 12 måneder er halvdelen af alle ledige i arbejde igen. Men når der er 60 eller flere lys i fødselsdagskagen, så er kun hver tredje kommet i arbejde 12 måneder efter, at man blev ledig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

Samtidig har ledigheden for seniorer i nogle måneder nu ligget rekordhøjt. I februar skrev Fagbladet3F, hvordan ledigheden for seniorer for første gang i årevis toppede. I marts var det steget til godt 8.400 ledige over 60 år.

Det overordnede billede er, at beskæftigelsen blandt seniorer er steget markant de senere år.

- Den udvikling vi ser lige nu, er lidt ridser i den ellers positive udvikling. Det er nyt, at seniorers ledighed er højere end gennemsnittet. Det kan hænge sammen med den stigende efterløns- og pensionsalder. Udfordringen er, at nogle er for syge til at arbejde, for raske til at få førtidspension, og ikke gamle nok til at få pension, påpeger Anna Debel, økonom i Ældresagen.

Hun ser de nye tal som et advarselsflag:

- Arbejdsmarkedet skal indrettes efter, at vi skal arbejde længere, når pensionsalderen stiger. Ellers vil udviklingen med flere ledige seniorer forstærkes, mener Anna Debel.

Ifølge Anna Debel handler det blandt andet om forebygge nedslidning, give mulighed for sporskifte og hensyntagen til seniorer på arbejdspladserne.

- Med en højere pensionsalder skal ældre ledige i arbejde igen, pointerer hun.

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s a-kasse er på samme linje.

- Det er rigtig positivt, at seniorer der kan og vil, venter et år eller to med pensionen, fordi deres arbejdsplads har brug for dem, siger hun.

Eva Obdrup mener, at seniorers højere ledighed formentlig skyldes de forringede muligheder for senere tilbagetrækning.

- På grund af den stigende pensionsalder vil vi se flere og flere seniorer forsøge at hænge fast i arbejdsmarkedet med det yderste af neglene, på trods af måske fysiske skavanker, fordi der ikke er andre muligheder, med mindre man ligefrem er nedslidt, mener hun.