Ledig: Vil du i akasse eller jobcenter?

13. mar 2014, 12:33
Skal det være akasser eller jobcentre, der får ledige i job? Avisen.dk har samlet undersøgelser fra forskellige aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Hvem har de bedste forudsætninger for at få ledige i arbejde – jobcentrene eller a-kasserne? Det spørgsmål debatteres i øjeblikket af politikere, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Vi har samlet nogle erfaringer og undersøgelser, så du selv kan danne dig en mening.

Erfaringer fra København

I august evaluerede Københavns Kommune et samarbejde med 16 a-kasser. De havde overtaget jobsamtalerne og de jobrettede aktiviteter fra jobcentret.

Hovedkonklusionerne lød:

  • Job-effekten var på niveau med den, man så hos sammenlignelige grupper ledige i nabokommunerne.
  • De lediges tilfredshed med jobsamtalerne var større i a-kasserne, men de vurderede samtidig, at udbyttet lå på samme niveau som hos jobcenteret.
  • Evalueringen viste, at der lå et stort potentiale i at styrke a-kassernes virksomheds-rettede indsats i samarbejdet med kommunen.

På baggrund af rapporten har kommunen øget kravene til effekten af a-kassernes indsats.

Vurderingen i Københavns Kommune er, at jobcentre og a-kasser kan byde ind med forskellige styrker, hvorfor det er en god idé at samarbejde.

”A-kasserne har en rigtig god viden om de specifikke fagområder og brancher, og kommunen har gode, brede samarbejdsaftaler med virksomhederne. De styrker tror vi, at kan få endnu mere ud af fremover," udtaler Kaj Ove Christiansen, direktør i Københavns Kommune.

Læs evalueringen her.

3F's kontakt til virksomhederne

3F peger på, at deres afdelinger har et særligt kendskab til jobmarkedet for deres faggrupper, som jobcentrene ikke har. Det giver job, som jobcentrene ikke kan skaffe, siger 3F.

Analyse Danmark har lavet en undersøgelse blandt 49 ud af deres 67 afdelinger. Den viser:

  • At hver fjerde afdeling har indgået aftaler med konkrete virksomheder, hvor de står for hovedparten af virksomhedernes rekruttering.
  • I de 13 afdelinger, der drejer sig om i undersøgelsen, har de i alt 104 sådanne aftaler med virksomheder. På tre måneder blev 292 job besat via disse aftaler.
  • 47 ud af 48 afdelinger svarer, at de får henvendelser fra virksomheder, der har ledige stillinger. På tre måneder kom der 544 henvendelser.
  • Desuden opsøger otte ud af ti afdelinger ledige med specifikke kompetencer og opfordrer dem til at søge job i udvalgte virksomheder.

Læs mere her.

Jobcenterchefer: Vi har overblikket

Spørger man blandt landets jobcenterchefer, hvem der har et godt kendskab til de lokale virksomheder og de lokale jobmuligheder, er svaret entydigt, at jobcentrene tager førstepladsen.

Det fremgår af en spørgeskema-undersøgelse, som DA’s nyhedsbrev Agenda har lavet blandt 52 jobcenterchefer.

  • 51 er enten ’meget enig’ eller ’enig’ i, at jobcenteret har et godt kendskab til de lokale virksomheder og de lokale jobmuligheder.
  • Kun 12 jobcenterchefer mener, at det samme gælder for a-kasserne.
  • Faktisk erklærer 23 jobcenterchefer sig uenige i, at a-kasserne har et godt kendskab til de lokale virksomheder og jobmuligheder.

Til Agenda siger Lone Lykke Marker, arbejdsmarkedschef i Lejre, at a-kasserne er dygtige inden for deres egen branche, men at de fokuserer for snævert på en enkelt branche, hvilket er til ulempe for beskæftigelsen.

Læs Agenda's nyhed og se undersøgelsen her.

Dansk Metal

Dansk Metal mener, at a-kasserne vil være bedre end jobcentrene til at hjælpe ledige på vej til job eller uddannelse.

De fremhæver deres succes i forhold til at skaffe job til fyrede, før de når at gå arbejdsløse.

En opgørelse fra Dansk Metal viser, at a-kassen formidlede arbejde til 2.175 medlemmer i løbet af 2013.

Blandt dem var der 12 procent – svarende til 261 personer – der allerede fik et nyt job i deres opsigelsesperiode.

Læs mere om det her:

Ledige har størst fidus til A-kassens råd

Ifølge en Gallupmåling fra oktober 2013, lavet for LO, svarede næsten hver anden af de 1.081 adspurgte, at a-kassen skal være første stop på vejen til et nyt job.

Til sammenligning svarede kun godt hver tiende, at de helst vil have deres gang på jobcentret i den første tid efter, at jobbet er røget.

Se hele undersøgelsen her