Lavtuddannede klager ikke over klam mad

17. mar 2011, 09:19
Trods åbenlyse fejl i fødevarerne undlader især lavt uddannede at klage. Dermed får farlig mad lov til at strømme ud på markedet.

Farlige fødevarer med syle-spidse genstande eller kemikalier ryger uden videre lukt i skraldespanden ude hos hr. og fru Jensen.

De gider nemlig ikke klage, siger både Fødevarestyrelsen, Forbrugerrådet og førende forskere i forbrugeradfærd.

Dermed får fødevarevirksomhederne og myndighederne aldrig de vigtige oplysninger, der ellers kunne forhindre, at folk kommer til skade.

Især lavt uddannede har grund til at brokke sig, fordi de køber mere fejlbehæftet mad.

Men gør det sjældent, siger Aalborg Universitets professor Carsten Stig Poulsen. Han har i årevis forsket i forbrugeres tilbøjelighed til at klage.

Hans konklusion er klar.

"Det mest almindelige er, at forbrugerne ikke foretager sig noget som helst. De smider varen ud. Og værd at bemærke er, at sociale faktorer i den grad gør sig gældende," forklarer Carsten Stig Poulsen.

"Vi har målt det videnskabeligt, og det viser sig klart, at det er de veluddannede, de bevidste, oplyste og ressourcestærke forbrugere, der klager."

Omvendt forholder det sig for lavt uddannede og folk uden uddannelse, fortæller professoren.

"Selv om de køber billigere produkter af en ringere kvalitet - og med flere fejl - er de langt mindre tilbøjelige til at klage," siger han.

"Vi mener, det skyldes, at de er mindre deltagende i samfundet og mindre oplyste om mulighederne for at klage. De stikker ikke hovedet frem," siger han.

Det bekræfter Ricky Wilke, ekspert i forbrugerklager og leder for Institut for afsætningsøkonom på CBS.

"Jo lavere uddannelse man har, jo mindre klager man," siger han.

"Det er til stor ulempe for virksomhederne, der fortsætter med at producere produkter med fejl," fortæller han.

Per Rathmann Hansen, der er fuldmægtig i kontrolstyringskontoret i Fødevarestyrelsen, bekræfter, at mange holder sig tilbage.

"Mange forbrugere smider bare produkterne ud, uden at gøre mere ved det," siger han og understreger, at klager ellers kunne give nogle vigtige oplysninger.

Også Camilla Udsen, der er fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet beklager, at få klager.

"Vi opfordrer til, at forbrugerne klager, så myndigheder og producenter kan få en vigtig viden, der kan højne fødevaresikkerheden," siger hun.