Lavtlønnede kvinder har for højt blodtryk

28. jan 2013, 10:05
Højere løn kunne formentlig betyde færre tilfælde af hjertekarproblemer og dødsfald

Lavtlønnede kvinder har størst risiko for forhøjet blodtryk, viser en ny undersøgelse fra Davis Universitetet i Californien, der har undersøgt sammenhængen mellem sociale faktorer og højt blodtryk.

Sammenhængen mellem løn og forhøjet blodtryk var især stærk blandt kvinder og personer i alderen fra 25 til 44.

"Vi var overraskede over, at lave lønninger var sådan en stærk risikofaktor for to befolkningsgrupper, der ikke typisk er forbundet med forhøjet blodtryk, som oftere rammer ældre mænd," siger J. Paul Leigh, der er professor i folkesundhedsvidenskab på UC Davis.

"Vores resultat viser, at lavtlønnede kvinder og yngre medarbejdere også bør screenes regelmæssigt for forhøjet blodtryk."

Læs også: En halv times motion mere effektiv end en times

Undersøgelsen, som nyligt blev offentliggjort i European Journal of Public Health, menes at være den første til at fokusere på lønnens rolle for forhøjet blodtryk.

Mens der er en kendt sammenhæng mellem lavere socioøkonomisk status og forhøjet blodtryk, har den konkrete årsag til denne sammenhæng været svær at fastslå. Andre forskere har fokuseret på faktorer som job, job-stress, uddannelse og forsikringsdækning uden at komme med klare resultater. Leighs undersøgelse var den første til at sætte fokus på lønninger og hypertension.

Læs også: Kvinder lettere at tilfredsstille med alderen

"Løn er en del af ansættelsesforholdet, som nemt kan ændres. Politikerne kan hæve mindstelønnen, som har en tendens til at øge lønningerne generelt og opnå betydelige offentlige sundhedsmæssige fordele," siger Leigh.

Forskerne benyttede oplysninger fra i alt 5.651 familieoverhoveder og deres ægtefæller over tre tidsperioder: 1999-2001, 2001-03 og 2003-05. Undersøgelsen fokuserede på arbejdende voksne mellem 25 og 65 år. Enhver med forhøjet blodtryk i løbet af det første år (f.eks 1999) af hver tidsperiode blev elimineret fra den afsluttende prøve.

Læs også: Lavtuddannede spiser mest salt

Lønningerne blev beregnet som den årlige indkomst fra alle kilder divideret med arbejdstimer og varierede fra omkring 2,38 dollar til 77 dollar i timen i 1999 dollars. Forhøjet blodtryk blev bestemt ud fra de adspurgtes egen rapportering om en diagnose for forhøjet blodtryk fra deres læge.

Lønforhøjelser ville reducere risikoen

Forskerne fandt at en dobbelt så høj løn var forbundet med en 16 procent reduktion i risikoen for at få en diagnose for forhøjet blodtryk. Hvis en person får fordoblet sin løn ville det reducere risikoen for forhøjet blodtryk med 0,6 procent pr. år.

"Det betyder, at hvis der var 110 millioner mennesker beskæftiget i USA i alderen 25 og 65, og alle fik en 10 procent stigning i deres løn ville det have resulteret i 132.000 færre tilfælde af forhøjet blodtryk hvert år mellem 1999 og 2005," siger Leigh.

Læs også: Aura-migræne øger risiko for blodpropper

Yderligere analyse af f.eks. alder, køn, race, fedme, diabetes og alkoholforbrug afslørede to tydelige resultater. Især den yngste aldersgruppe - mellem 25 og 44 år gamle - og kvinder havde stærkt forøget risiko for forhøjet blodtryk.

Faktisk ville en fordobling af lønnen til de yngre arbejdstagere medføre en 25-30 procent reduktion i risikoen for en diagnose for forhøjet blodtryk, og en fordobling af lønnen for kvinder ville medføre en 30-35 procent reduktion i risikoen for forhøjet blodtryk.

Leigh påpeger dog at der er risiko for at resultaterne kan være influeret af at oplysningerne om diagnoser er selvrapporterede.

Læs også: Så effektiv er mindfulness

"Anden forskning har vist, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at rapportere en diagnose," siger han.

"Men fordi undersøgelsen har varet over så mange år, skulle den risiko være afbødet, og egenrapporteret sundhed flugter almindeligvis med kliniske data."

Leigh anbefaler yderligere forskning af forholdet mellem lave lønninger og forhøjet blodtryk.

"Hvis resultaterne er de samme, kunne vi have identificeret en måde at hjælpe med at reducere omkostningerne og personlig virkninger af et stort sundhedsproblem krise," siger Leigh, der tydeligvis ikke er på højde med de økonomiske realiteter i dagens USA eller Danmark.