Tæt på verden: Laos vil være Asiens batteri

23. apr 2011, 11:00
Fire lande kan ikke blive enige om dæmningsbyggeri over Mekongfloden, der brødføder millioner af mennesker. Enorme miljøproblemer forudses.

Tres millioner mennesker lever ved og af Mekong floden, der løber fra Tibet gennem Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam. Forhandlinger mellem de fire sidste om hydroelektriske dæmninger er nu brudt sammen.

Aktuelt drejer konflikten sig om Xayaburi-dæmningen, som Laos er i fuld gang med at forberede. Miljøorganisationer er overbeviste om, at den for evigt vil ændre en af verdens længste og rigeste vandveje.

Fattige Laos har planer om at levere elektricitet til hele regionen. Landet vil bygge 70 hydroelektriske værker udover de 10, der allerede er i drift andre steder i landet. Man vil være  Asiens batteri.

Aftale indgået

For 16 år siden blev de fire lande omkring den nedre flod enige om at blive enige om respekt for floden og konsultere hinanden i vigtige spørgsmål herom.

Hundredvis af fiskearter lever i floden, den leverer vand til landene, aflejringer til landbrug, transport og mineraler.

Kina er udenfor aftalen, idet landet allerede har bygget fire dæmninger højere oppe af floden. Og ingen af de fire frasagde sig retten til at bygge dæmninger, men de var enige om at respektere andres behov. Laos ser ud til at bryde aftalen.

Laos på vej

Siden november har der i Xayaburi-området været travlhed med forberedelser af veje, cementfabrikker og hundredevis af arbejdere. Det tolkes som om, at landet har mistet tålmodigheden.

Den aktuelle dæmning vil tage syv år at bygge. De lokale har igen fået at vide, at de skal flytte, rapporterer New York Times.

Laos har indgået aftale om at sælge elektricitet fra Xayaburi til Thailand. I øvrigt er dæmningen ret lille og vil bare ligne et vandfald, siger myndighederne.

Der er allerede planer i de andre lande om mindst fem andre yderligere dæmninger nede ad floden, hvis processen går i gang i Laos.

Advarsler om problemer

Bekymringen over udviklingen er udtalt fra flere kanter. Advarsler om ødelæggelse af fiskebestanden, der migrerer op ad floden er højlydte. Vietnam nederst ved havet frygter begrænset vandmængde, hvilket vil tillade saltvand at trænge op i det livsvigtige Mekong delta.

Landene har etableret en kommission, som skal vurdere effekten af et eventuelt dæmningsbyggeri, og selv om de erklærer sig usikre, taler de om ødelagt fiskemigration for mellem 23 og 100 forskellige arter. Nogle vil uddø.

Kommissionen påpeger, at dæmningerne efter få årtier vil være ret nyttesløse som kilde til elektricitet, fordi floden er så fuld af mudder, at reservoirerne vil blive forstoppet.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.