Lang spjældtur gavner karrieren for voldsmænd

23. jan 2012
To måneders fængsel er bedre end én. I hvert fald øger det jobchancerne og giver på sigt mere i lønposen for voldsmænd. Det konkluderer nyt forskningsprojekt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

En måneds fængsel er surt. To er værre, skulle man tro.

Gæt igen, de to måneder bag tremmer er givet godt ud i forhold til senere jobchancer og størrelsen af lønposen.

Det er det overraskende resultat af et nyt forskningsprojekt, som Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterer i dag.

Undersøgelsen har kigget på mænd i alderen 18-45 år, der er dømt efter den 'milde' voldsparagraf, som for eksempel anvendes i sager om gadeslagsmål og vold i hjemmet.

Lang straf giver tid til forbedring

I 2002 blev strafferammen ændret, så fængselsdommen i den type sager typisk steg fra én til to måneder.

Tre år efter løsladelse var der færre arbejdsløse og højere lønniveau blandt de personer, der havde afsonet to måneders fængsel, viser undersøgelsen.

Resultatet forklares med, at den længere fængselsstraf giver bedre mulighed for at deltage i misbrugsafvænning, uddannelse og kurser i, hvordan man behersker sin vrede.

"Et helt kort fængselsophold betyder, at den indsatte mærker de negative konsekvenser i form af social stigmatisering, pletter på straffeattesten og muligvis mister dit job, men ikke når at tage del i de positive aktiviteter, der også foregår i fængsler," siger forsker Rasmus Landersø fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Skulderklap til fængslerne

Professor i strafferet Eva Smith betragter resultatet som et skulderklap til de tilbud, der møder voldsdømte i fængslerne.

"Resultatet taler smukt for Kriminalforsorgen, som åbenbart gør et godt stykke arbejde," siger hun.

Hun advarer dog mod, at politikere drager forhastede konklusioner på baggrund af undersøgelsen.

"Det er selvfølgelig let at drage den konklusion, at jo mere fængsel, jo bedre. Men vi kan ikke generalisere ud fra det her," siger hun og fortsætter:

"Strækker et fængselsophold sig over år frem for måneder, bliver det omvendt sværere at vende sig til det normale liv igen, hvilket nok også vil afspejle sig i arbejdslivet."

Rockwool Fondens Forskningsenhed understreger også, at undersøgelsen kun omhandler de helt korte fængselsstraffe, og derfor ikke bør bruges som argument for, at alle kriminelle skal idømmes længere straffe.