Læs Dennis Ks udlægning af OK

19. feb 2011
Dennis Kristensen, FOA, lægger resultatet ud på Facebook før det er underskrevet

I følge Dennis Kristensen, formand for FOA, er overenskomsten for de kommunalt ansatte sådan:

Løn:

”På samme måde som på statens område kommer der ikke nogen lønstigninger i 2011. I stedet betales "gælden", som stammer fra, at vores lønudvikling gik hurtigere end de privates.

I 2012 udgør de generelle lønstigninger 2,55 %. (Udover de generelle lønstigninger til alle, så vil der typisk også være små lønforbedringer i de forhandlinger om den enkelte overenskomst, som foregår i disse uger.)

Lønstigningerne er fordelt som aftalte lønstigninger på 1,26 % og skønnede stigninger fra reguleringsordningen på 1,29 %.

Akademikerne fik et nyt løntrin 56, som nu bliver det nye sluttrin på den kommunale lønramme.”

Tryghed:

”Det endte med alene at blive et emne for LO-gruppen i KTO, som derefter forhandlede tryghed og lavtløn med KL indenfor en pulje på 60 millioner kr. Puljen stammer fra de særlige reguleringsforhold omkring de forskellige forbunds ATP-ordninger. Det er især LO-grupperne, som betaler puljen, hvoraf FOA betaler halvdelen.

KLs forslag indebar, at 30 millioner kr. skulle anvendes til en tryghedspulje som svar på KTOs krav om en tryghedspakke og 30 millioner kr. skulle anvendes til nedbringelse af karenstid i pensionsordninger m.v.

Resultatet blev, at KL blankt afviste enhver form for skævdeling til fordel for de lavest lønnede. Til gengæld afviste LO-gruppen, at pengene alene skulle kunne bruges på pensionsformål. De 32 millioner kr. bliver derfor overført til organisationernes egne forhandlinger om de enkelte overenskomster, og indgår dermed på lige fod med de øvrige penge til disse forhandlinger.”

” Endelig blev det aftalt, at de resterende 28 millioner kr. anvendes til en tryghedspulje for LO-organisationerne, som den enkelte opsagte LO-medlem kan søge penge fra til blandt andet kompetenceudvikling og efteruddannelse.”

Ligeløn:

”Derudover accepterede KL - omsider - en skævdelingspulje til pædagogerne i BUPL, SL og FOA på beskedne 15 millioner kr., hvoraf FOA allerede har brugt sin andel på FOA-pædagogerne. Puljen blev under forhandlingerne hævet til ca. 19. millioner kr.”