Gang_p___folkeskole_Niels_Christian_Vilmann_Ritzau_Scanpix
Tre lærere, som folkeskolen.dk har talt med, er usikre på, hvordan skolestarten bliver. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Lærere er usikre på skolestart i coronatid

27. jul 2020, 11:27

Denne artikel er oprindeligt bragt på Folkeskolen.dk og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

Efter sommerferien skal skolerne igen give eleverne de lovpligtige timer. Retningslinjerne siger, at afstandskravet på en meter kan fjernes, hvis det skal til for at leve op til de normale lovkrav til undervisningen. Tre lærere, som folkeskolen.dk har talt med, er usikre på, hvordan skolestarten bliver.

Annemarie Dela er lærer på Rødovre Skole og en af dem, som hilser med albuen, holder afstand, når hun handler og i det hele taget tænker over corona i hverdagen. Derfor har hun også brugt en del af sin sommerferie på at google sundhedsmyndighedernes retningslinjer for skolerne efter sommerferien.

LÆS OGSÅ: Lærere efter nedlukningen: Giv os større fleksibilitet i fremtiden

- Jeg har jo fået en fagfordeling og et skema. Der er frikvarterer og mødetidspunkter. Det er, som det altid har set ud. Men jeg tænker, at det bliver lidt svært med de retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, jeg har læst, siger Annemarie Dela.

Før sommerferien var alle klasser delt op i halve på Rødovreskolen. De ældste elever fik undervisning om eftermiddagen. Når skolehverdagen genoptages efter sommerferien, er udgangspunktet, at den skal minde lidt mere om den, der var, inden coronakrisen ramte Danmark. Efter sommerferien skal skolerne leve op til de helt normale bestemmelser for undervisningen - for eksempel når det kommer til timetal.

- Hvis vi kører ligesom, vi plejer at gøre, så går vi ud og ind af klasser. Spørgsmålet er, om der kan blive gjort rent indimellem. Vi skal også sidde på et lærerværelse, der er alt for lille. Jeg tænker, at vi ikke bare kan starte, som om alt er ved det gamle, siger Annemarie Dela.

LÆS OGSÅ: Ny undersøgelse: Sådan ændrede corona-nedlukningen arbejdslivet

Hun forstår godt, at skoleledelsen på Rødovre Skole venter med at komme med en udmelding til lærere, elever og forældre, for retningslinjerne har skiftet meget, og hun mener, at også ledelsen har brug for ferie efter en hård tid med mange omstillinger.

- Jeg håber, mine bekymringer bliver gjort til skamme, siger hun.

Hun synes, sundhedsmyndighedernes retningslinjer er vage, og at der mulighed for mange undtagelser.

- Det giver en usikkerhed og bekymring hos lærerne. Hvis retningslinjerne var klare, så var det sådan, skolerne måtte gøre. Nu er det op til den enkelte skole at vurdere, hvilke tiltag, der skal gøres, og det kan tolkes meget forskelligt.

Hun har flere gange været inde på DLF's hjemmeside for at søge efter fagforeningens fortolkning af sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- De oplysninger, der er, er forældede. Jeg håber, at fagforeningen kommer ind i kampen og er med til at modvirke, at deres medlemmer er nervøse. Det går så stærkt for tiden. Jeg kunne godt tænke mig, at DLF hele tiden hjalp med at fortolke de udmeldinger, der kommer.

Nægter at bekymre sig inden skolestart

Christine Kvist Meldgaard er kredsstyrelsesmedlem i Aarhus Lærerforening og lærer på Lystrup Skole i Aarhus. Hun er usikker på, hvad corona-situationen betyder for skolestarten, men hun vil ikke bekymre sig om det i sommerferien.

- Det hele har ændret sig hurtigt inden sommerferien. Så jeg har tænkt, at den må jeg tage, når jeg kommer på arbejde. Lærerne møder ind en uge før eleverne. Allerede før sommerferien kom der mange meldinger, og man kan bekymre sig til døde omkring det her. Man oplever, at det ændrer sig hele tiden, og derfor har jeg besluttet, at jeg ser på de retningslinjer, der er, når vi starter, siger Christine Kvist Meldgaard.

Opråb: Afsæt tid til samarbejde om corona før skolestart

Jan Andersen er lærer på Rosengårdskolen i Odense og fællestillidsmand for lærerne i Odense.

- Hvis udgangspunktet er at komme tilbage til almindelig undervisning, så er der et kæmpe ansvar for den enkelte skole for at overholde de vejledninger, der er. Der skal et stort samarbejde til mellem ledelse og tillidsrepræsentanter for at sikre, at det sker trygt, siger han.

LÆS OGSÅ: Utrygge folkeskolelærere: 'Vi er kanonføde i et eksperiment på liv og død'

Han håber, at der i den uge lærerne er på skolen, før eleverne kommer, bliver afsat tid til, at lærere, ledere og tillidsvalgte kan drøfte, hvordan man realistisk kan få skoledagen op at køre og stadig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Vi skal ikke bare prøve at leve op til forventninger, vi ikke kan indfri. Der er en stor usikkerhed omkring de vurderinger, der skal foretages på skolerne. Vi må samarbejde om de vurderinger, og ikke bare sætte i gang. Det må være den læring vi tager med os fra foråret. Vi er nødt til at have en grundig snak om, hvordan vi gør det her. Og vi kommer til at bruge tid på det, siger han.