Lægesekretærer sukker efter mænd

14. jul 2012
Der er 260 kvinder for hver mand på lægens forkontor. Fagforening ønsker mere mandehørm. Det skal ny markedsføring sørge for.

Der er næsten 10.000 lægeskretærer i Danmark. Kun 37 er mænd.

Det gør jobbet som lægesekretær til et af de mest kønsdominerede i Danmark.

Det er de rigtig trætte af i lægesekretærernes fagforening (DL) under HK/Kommunal.

Der vrimler med fordomme, men kniber med gode grunde til, at det næsten kun er kvinder, der vælger jobbet som lægeskretær. Det siger lægeskretærernes formand Soile Friis, som kræver mere mandehørm på lægens forkontor.

"Flere mænd i faget vil styrke arbejdsmiljøet og samspillet mellem kollegerne – både fagligt og socialt. En mere ligelig kønsfordeling vil være befordrende både for fagets udvikling og for dets prestige," siger hun.

Det kniber generelt med at lokke mænd over i på de traditionelt kvindedominerede velfærdsuddannelser. Men alt imens mænd så småt er ved at finde vej ind på uddannelserne for sygeplejersker, pædagog og sosu-assistent, er mandlige lægesekretær stadig uhyre sjældne.

Samtlige fa kæmper dog med den samme udfordring. Flere mænd end kvinder falder fra under uddannelserne, og mænd har væsentlige større tilbøjelighed til at skifte branche, hvis de har uddannet sig inden for et kvindedomineret fag.

Det viser en ny undersøgelse fra AKF - Anvendt Kommunal Forskning.

Mænd stikker af fra kvindefag

Undersøgelsen viser, at det kræver en særlig indsats at tiltrække flere mænd til kvindefag - og fastholde dem, når først de er indfanget.

"Det er vigtigt at have fokus på elevernes frafald og nyuddannedes beskæftigelse i andre erhverv, end de er uddannet til. Inden for en række fag forventes der nemlig at opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft på længere sigt," siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra AKF, der står bag undersøgelsen.

Traditionelle mandefag som medicin og jura er for længst blevet indvaderet af kvinder. Det samme kan siges om malerfaget.

Men det kniber stadig for mænd at bevæge sig lidt ned ad prestigestien og over i traditionelle kvindefag.

Krise og konkurrence tvinger mænd over i kvindefag

Jobknaphed i den traditionelt mandsdominerede byggebranche og hård konkurrence fra kvinder på de længere videregående uddannelser kan dog forventes at presse flere mænd over i kvindefag, vurderer Torben Pilegaard Jensen.

"Den barske virkelighed kan tvinge mændene til at åbne øjnene for uddannelser, der traditionelt er domineret af kvinder," siger han.

Virkeligheden er dog endnu ikke blevet så barsk, at særlig mange mænd har turdet vove sig ud i et job som lægesekretær.

Og det på trods af en relativt kort uddannelse, god løn og stort ansvar på jobbet.

Men det skal der ændres på nu, mener DL, som ved hjælp af ny og anderledes markedsføring af faget vil gøre lægesekretæruddannelsen mere attraktiv for mænd.

"Vi skal ud og have gjort de enkelte uddannelsesledere rundt omkring i landet opmærksomme på værdien af et mandligt islæt. På handelsskoler og jobmesser skal vi have italesat faget som attraktivt, både hvad angår jobmuligheder og i forhold til mulighederne for videreuddannelse," fastslår formand Soile Friis.

Sådan bliver du lægesekretær
  • Uddannelser som lægesekretær varer to år, og kræver som minimum en bestået HG, HHX, HF, studentereksamen eller en kontoruddannelse.
  • Det meste af uddannelsen foregår som praktik, og det kræver derfor en praktikaftale med et hospital, lægehus eller lignende.
  • Se mere på hjemmesiden her