LA's May-Britt Kattrup hæver eftervederlag, mens hun arbejder frivilligt for sin mands virksomheder. Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Vraget LA-politiker hæver efter­vederlag, mens hun arbejder frivilligt for sin mand

19. nov 2019
Tidligere folketingsmedlem May-Britt Kattrup drager fordel af de favorable vilkår, som politikerne har tildelt sig selv, når de stopper i Folketinget. Det vurderer Roger Buch, chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Liberal Alliances May-Britt Kattrup hæver som tidligere medlem af Folketinget eftervederlag, mens hun arbejder frivilligt på Donse Hovedgård, hvor hun bor sammen med sin mand. Hovedgården er ejet af hendes mand, som også ejer investeringsselskabet N. K. Investering A/S, hvor May-Britt Kattrup desuden har plads i bestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Stoppede Torbens sygedagpenge: Nu skal borgmester forklare sig

Det fremgår af selskabets regnskaber, at virksomheden de seneste to regnskabsår har haft et samlet årsresultat på omtrent 54 mio. kr. Selskabet havde i 2018 en egenkapital på lidt mere end 218 mio. kr.

Sagens hovedperson lægger ikke skjul på, at hun bruger en del tid på at arbejde for sin mand.  

- I dag er jeg en del af min mands virksomhed. Vi har hestepension med cirka 45 heste, udlejning af 4 boliger, landbrug på cirka 100 hektar og investeringsvirksomhed.  Alt er organiseret på en måde, som ikke kræver min fulde indsats, og jeg har derfor god tid og energi til politisk arbejde, står der på May-Britt Kattrups hjemmeside, kattrup.dk. 

LÆS OGSÅ: Løkke kan score kassen samtidig med million-vederlag

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DJMX) sidder ph.d. i statskundskab og chefforsker Roger Buch. Han vurderer, at May-Britt Kattrup spiller helt efter de gældende regler, når hun hver måned hæver sit eftervederlag.

Men han fastslår ved samme lejlighed, at sagen er et oplagt eksempel på, at politikerne på visse områder tildeler sig selv særdeles favorable vilkår, når de stopper i Folketinget. Det gælder for eksempel i forhold til modregning i det skatteyderfinansierede eftervederlag.

- Hvis vi nu forestiller os, at May-Britt Kattrup ikke fik eftervederlag, men i stedet kontanthjælp: Ville kommunen så acceptere en forklaring, der går på, at en person på kontanthjælp arbejder frivilligt for sin mands virksomhed, men ikke får løn og derfor ikke skal modregnes i sin kontanthjælp?, spørger Roger Buch retorisk og fortsætter:

- Det ville kommunen selvfølgelig ikke. Det samme gælder i øvrigt, hvis vi forestillede os, at hun var på dagpenge.

Frivilligt arbejde gør sagen speget 

Set med chefforskerens briller bliver sagen endnu mere 'speget', fordi May-Britt Kattrup efter eget udsagn arbejder frivilligt i sin mands virksomheder.  

- Hvis hendes deltagelse reelt set fører til, at hendes ægtemand tjener flere penge i sin virksomhed, så kan man godt sige, at hun i virkeligheden bruger denne her ordning til, at familien som helhed får en økonomisk gevinst ud af eftervederlaget, siger Roger Buch.

LÆS OGSÅ: Vraget DF'er: Arbejde er udelukket

May-Britt Kattrup ønsker ikke at stille op til et telefonisk interview, men hun ser intet problem ved sit frivillige arbejde. Reglerne slår fast, at eventuelle indtægter skal modregnes i eftervederlaget. Dog sker der ingen modregning for indtægter op til godt 144.000 kr. i det første år.    

- Hvilke bestyrelser, jeg sidder i, har intet at gøre med diskussionen om eftervederlag. Eventuel indkomst modregnes i eftervederlag for alle politikere, skriver hun i en sms og tilføjer senere:

- Jeg laver lidt frivilligt, og det har intet med politik, avlsgård eller virksomheder at gøre. Og det har heller ikke noget med diskussionen om eftervederlag at gøre.

Kattrup har ikke søgt et eneste job

Roger Buch påpeger, at der gennem årene er set en række eksempler på, at borgere på offentlige ydelser må finde sig i at blive kontrolleret 'nidkært' af myndighederne. Men til gengæld er der ingen kontrol med tidligere medlemmer af Folketinget.    

- Det står igen i skærende kontrast til, hvordan borgerne på rigtig mange andre områder bliver kontrolleret helt ned i detaljen, når de får løn eller ydelser fra det offentlige. Det bliver nøje kontrolleret, om de overholder reglerne og lever op til kravene, siger han. 

LÆS OGSÅ: Politiker får løn for job, hun ikke varetager: Nu erkender hun fejl

Fra politisk hold har man blandt andet strammet reglerne om den gensidige forsørgerpligt. Derfor har borgere på kontanthjælp pligt til at forsørge deres ægtefælle eller partner, hvis de bor på samme adresse.

Derimod er politikere, som modtager eftervederlag, hverken underlagt pligter som for eksempel at søge et bestemt antal job hver uge eller andre former for kontrol. Og May-Britt Kattrup forklarer i en mail, at hun ikke søgt et eneste job, siden hun i sommer mistede sit mandat i Folketinget.

- Det betyder, at tidligere folketingsmedlemmer principielt kan få eftervederlag uden at gøre noget som helst for at finde sig et arbejde. Det er en meget favorabel ordning, hvis man sammenligner med, hvad offentligt ansatte og borgere andre steder i samfundet har, når de fratræder en stilling, lyder vurderingen fra chefforskeren.    

Sagen kan vække forargelse hos vælgere

Spørger man May-Britt Kattrup, er kritikken skudt forbi mål.   

- Indgåede aftaler, uanset om det er for politikere, offentligt ansatte eller privat ansatte, har intet at gøre med gensidig forsørgerpligt, lyder svaret i en sms.  

Liberal Alliance har ved flere lejligheder markeret sig som et parti, der har beskyldt ledige for at være ugidelige, dovne og for ikke at bidrage til fællesskabet. Derfor kan sagen ifølge Roger Buch potentielt ende med at ramme partiet som en boomerang. 

LÆS OGSÅ: Eks-politikere får solidt gyldent håndtryk: "Mærkeligt"

- Det tror jeg sagtens, at den vil kunne. Ligesom det vakte særlig forargelse, da Mogens Camre som god socialdemokrat var involveret i valutaspekulation. Så jeg tænker, at det meget vel også kan gøre det for hendes vedkommende, siger han og tilføjer:

- Men vi vender stadigvæk tilbage til, at offentlig forargelse og parti-intern forargelse, ikke ændrer på, at det efter alt at dømme er fuldstændig efter reglerne. May-Britt Kattrup udnytter sådan set bare de meget favorable regler, som folketingsmedlemmerne har lavet for sig selv.

Hver enkelt af de i alt 52 politikere, som forlod Folketinget efter det seneste valg, kan over en periode på to år se frem til at få udbetalt 56.494 kr. om måneden i eftervederlag. Det svarer til godt 1,3 mio. kr., hvis et medlem får udbetalt hele eftervederlaget.