Kvindenetværk klager over skatteministeren

23. sep 2009
Det er ikke nok at sige, at en lov gælder for både mænd og kvinder. Ligestillingseksperter klager til Folketingets ombudsmand over Kristian Jensens omgang med ligestillingsloven

I snit giver den nye skattereform 25.000 kroner mere om året til mænd end til kvinder.

Alligevel lavede skatteminister Kristian Jensen (V) ikke en ligestillingsvurdering af loven, som kunne vise, hvordan den påvirker mænd og kvinder. Dermed brød ministeren ligestillingsloven.

Det mener Mainstreamingnetværket af 2005, et netværk af ligestillingseksperter fra en lang række organisationer og institutioner.

"Danmark er forpligtet via FN og Europaråds-resolutioner til at integrere et ligestillingsperspektiv i al planlægning og forvaltning," siger Marianne Bruun, ligestillingskonsulent i 3F og medlem af netværket.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Netværket går nu til Folketingets Ombudsmand med en klage over Skatteministerens administration af loven. Netværket klager også over, at heller ikke Skattekommissionens arbejde, der lå forud for regeringens lovforslag, blev ligestillingsvurderet.

"Når man ikke laver ligestillingsvurderinger, så risikerer man, at lovene får uhensigtsmæssige forskellige konsekvenser for mænd og kvinder. Ser man på de individuelle gevinster ved skattepakken, er der større gevinst til mænd end til kvinder. Det var næppe hensigten. Det kunne en beregning have vist," siger Marianne Bruun.

Allerede i maj mødtes netværket med Folketingets skatteudvalg, der bagefter bad ministeren om en redegørelse for, hvorfor der ikke var blevet lavet ligestillingsvurdering på skattereformen.

Skatteministeren svarede, at der faktisk er lavet en ligestillingsvurdering som et led i det lovforberedende arbejde. Her står blandt andet, at lovforslagene 'indeholder ingen ligestillingsmæssige aspekter'. Begrundelsen er, at lovene om personbeskatning og på afgiftsområdet er ens for alle personer uanset køn.

"Vi mener ligestilling er meget vigtig, men skattelovgivningen er ikke det rigtige sted at skabe ligeløn. Den skal være kønsneutral og har altid været det. Vi afventer med sindsro den videre behandling hos Folketingets Ombudsmand af Mainstreamingnetværkets henvendelse, siger presseansvarlig i Skatteministeriet Peter Høyer.

Men selv om en lov gælder ens for begge køn, bør et ministerium kigge på, om konsekvenserne er forskellige for mænd og kvinder, understreger sociolog og ligestillingsforsker Karen Sjørup, der sidder i regeringens lønkommission

"De facto kommer skattereformen til at påvirke mænd og kvinder meget forskelligt, og meningen er netop, at det er konsekvenserne, der skal vurderes, og ikke om loven gælder for både mænd og kvinder," siger hun.
 

Hvem klager?


Mainstreamingnetværket af 2005 har medlemmer fra blandt andet Kvinderådet, 3F, Ligestillingsforskere ved RUC, Kvinfo, Dansk Metal, FREIA, AAU, FOA, Fag & Arbejde, Dansk Kvindesamfund, Dannerhuset, Netværket Køn & Arbejdsmarked, HK Danmark, Foreningen for kønsforskning, FTF, Dansk Magisterforening, Teknisk Landsforbund, Socialpædagogernes Landsforbund, Morgendagens Heltinder, ABA, Københavns kommuner samt en lang række enkeltpersoner