Kvælertag kan give Post Danmark juraballade

17. feb 2014, 11:45
Post Danmark kan blive holdt juridisk ansvarlige, hvis den ansatte, som tog kvælertag på Brian Larsen, er voldelig igen, siger juridisk ekspert.

Beslutningen om ikke at afskedige en medarbejder, der tog kvælertag på en kollega, kan give Københavns Postcenter juridiske problemer.

Hvis den pågældende medarbejder opfører sig voldeligt igen, kan arbejdsgiveren nemlig blive holdt ansvarlig.

Det vurderer advokat Peter Breum fra Elmer & Partnere, der har speciale i arbejds- og ansættelsesret.

"Hvis det sker igen, har arbejdsgiveren et ansvar, og så kan den leder, der traf beslutningen om ikke at afskedige medarbejderen, godt få et problem," siger Peter Breum.

Som Avisen.dk skriver i dag, blev en ansat på Københavns Postcenter, Brian Larsen, for to år siden udsat for et kvælertag af en kollega. Sagen fik ingen ansættelsesmæssige konsekvenser for overfaldsmanden, der stadig arbejder på postcentret.

Til gengæld fik Brian Larsen en advarsel for at provokere, og han blev af sin tillidsmand opfordret til ikke at melde overfaldet nogen steder.

Jurist: Ledelsen har svigtet ansvar

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sikre et forsvarligt og sikkert arbejdsmiljø. Hvis ledelsen har kendskab til, at en ansat har udsat en kollega for vold, har den pligt til at sikre, at det ikke kan ske igen, forklarer Peter Breum.

Udøver den samme ansatte vold igen, kan det nemlig med god ret hævdes, at arbejdsgiveren kendte til risikoen og kunne forudsige det, fordi det er sket før, siger han.

"Ledelsen har både et ansvar i forhold til den medarbejder, det er gået ud over, og i forhold til det generelle arbejdsmiljø. Ved ikke at gøre noget, svigter ledelsen fuldstændigt det ansvar," siger Peter Breum.

Hvem går det ud over næste gang?

Det er meget problematisk for arbejdsmiljøet, at en voldelig ansat får lov at blive på arbejdspladsen.

Det siger fagforbundet 3F, der organiserer medarbejderne ved Københavns Postcenter.

"Når den voldelige medarbejder bliver ved med at være ansat, kan de andre jo med rette spørge sig selv, hvornår det sker igen, og hvem det mon går ud over næste gang. Den risiko bør ingen leve med på sit arbejde," siger Palle Larsen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F.

Han understreger, at han ikke kender til den konkrete sag, men at vold uanset omstændighederne er uacceptabelt.

"Vold på en arbejdsplads bør aldrig accepteres, og i en sådan situation burde ledelsen træde i karakter," siger han.

I forhold til tillidsmandens rolle i forløbet understreger Jane Korczak, næsteformand i 3F, at det ikke er i orden at råde en ansat til ikke at melde vold.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening kan en arbejdsplads få problemer, hvis de fyrer en ansat på baggrund af en voldsepisode, uden at sagen er anmeldt.

”Helt overordnet er det en konkret vurdering, men den forurettede skal altid anmelde overfaldet. Ellers har arbejdsgiveren ikke en chance for at gøre noget uden efterfølgende at blive anklaget for usaglig opsigelse eller bortvisning,” siger ansættelsesretschef i DA, Flemming Dreesen.

Derfor er det særligt problematisk, at Brian Larsen blev opfordret til ikke at melde episoden.

Post Danmark: En individuel vurdering

Post Danmark vil ikke kommentere på den konkrete sag, men siger, at vold og trusler generelt er uacceptabelt.

"Som udgangspunkt er vold og trusler en alvorlig sag, som vil medføre sanktioner over for medarbejderen, men det er altid en individuel vurdering, om det fører til en afskedigelse," siger HR-chef i Post Danmark, Hans Erik Nielsen.

Han vil ikke kommentere på den juridiske del af sagen om Post Danmarks medansvar, hvis den pågældende ansatte udviser voldelig adfærd igen.

Avisen.dk har kontaktet den tillidsmand, der ifølge Brian Larsen ikke ville have episoden anmeldt, samt postcentrets daværende HR-chef, der behandlede sagen, for at spørge, hvorfor de ikke anmeldte sagen. De ønsker ikke at udtale sig.