Kursusfirma om fupanklager: Heksejagt

17. mar 2014, 14:36
Privat kursusfirma afviser kritik. 425.000 kroner for at arrangere et offentligt betalt kursus for plejehjemsansatte er ikke for meget, siger direktør.

Myndighederne driver heksejagt på private kursusfirmaer, som lever af at arrangere AMU-kurser, som støttes med skattekroner.

Det mener Louis Noel, der er direktør for kursusfirmaet Institut for Psykisk Arbejdsmiljø (IPA).

Han afviser at have sendt regninger til plejehjem for ydelser, som allerede er betalt én gang gennem de offentlige tilskud til efteruddannelse.

Det er ellers den anklage, som Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen rejser efter at have undersøgt kurser for ansatte på 16 plejehjem, som blandt andet IPA står bag.

Læs også: Kursusfirmaer fupper plejehjem for millioner

"Det undrer mig, at myndighederne ikke har kontaktet os. De har ikke været interesseret i dialogen. Men det udstiller den dimension, at man helst ikke ser private aktører gå i dialog om AMU-kurser. Det vil den nuværende regering - altså Antorini - have monopol på," siger Louis Noel.

Samme regning betalt to gange

Henvisningen er rettet mod undervisningsminister Christine Antorini (S), som flere gange har erklæret fuldt stop for den svindel med tilskud, som i mange år har præget AMU-systemet.

Især de private kursusfirmaer har været mål for kritikken.

I den konkrete sag har de tre kursusfirmaer opkrævet mellem 200.000 og 700.000 kroner for efteruddannelse, som ifølge myndighederne allerede er betalt gennem tilskud til erhvervsskolerne og arbejdsgivernes egen deltagerbetaling per kursist.

Det kommer dog også bag på forstanderne fra de 16 plejehjem, at de store regninger kun skulle dække over særskilte konsulentydelser.

Men ifølge Louis Noel har IPA ikke holdt noget skjult, når de har banket på hos plejehjemmene og tilbudt at arrangere AMU-kurser.

"Det er jeg ikke enig i. Vi gør meget ud af at præsentere vores forretningsmodel fra starten," siger han.

Louis Noel fastholder, at mængden af konsulentydelser udover selve kurserne står mål med de regninger, som plejehjemmene har betalt.

"Plejesektoren har stor interesse i at give medarbejderne et kompetenceløft, men er er hårdt presset på økonomien. Så de søger den bedste og billigste løsning. Og det er her, vi har været inde og påpege, hvad de kunne få ud af pengene - og der har selvfølgelig været et vist honorar," siger han.

Direktør: Vi er alle pengene værd

Kursusfirmaer har kun lov til at tage betaling for rådgivning omkring kurser og administration af arbejdsgivernes løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), mens selve kurserne, undervisningen og kursusmaterialer allerede er betalt.

IPA har blandt andet arrangeret kurser for plejehjemmet De Tre Ege i Jægerspris. Her modtog plejehjemmet en regning på 424.800 kroner for 36 kursusdage for 65 medarbejdere.

Ifølge Louis Noel er der nøjagtig sammenhæng mellem regningens størrelse og det antal timer, som firmaet har brugt på rådgivning, planlægning og administration af kurset.

Så 425.000 kroner er ikke for meget for den vare, I har leveret?

"Nej, det mener jeg ikke. Det er halvandet års forløb, hvor vi har leveret konsulentbistand til kunden udover AMU-kurserne. Der er ganske mange timer, som vi bruger imellem de enkelte kursusdage til at vejlede ledelsen og sikre implementering," siger han.

Direktøren mener, at det provokerer myndighederne, at firmaer som hans optræder som 'sælgere', der henvender sig direkte på for eksempel plejehjem med tilbud om statsstøttet efteruddannelse.

"Amu-systemet er et passivt system. De sidder jo og venter på, at kunderne ringer og bestiller noget, mens vi er en opsøgende virksomhed. Så det er to forskellige tilgange," siger Louis Noel.

Men I samarbejdsaftalen står der for eksempel direkte, at jeres regning også omfatter undervisningsmateriale - det er jo allerede betalt én gang. Er det ikke fup?

"Det kan du sige. Men vi har udviklet en hel masse kursusmateriale til handelsskolen (Erhvervsskolen Nordsjælland, red.), som alene anvendes på de kurser, som vi er eksponent for," siger Louis Noel.

Læs også: Fagboss efter kursus-fidus: "Plat og svindel"

Han uddyber, at kurserne er aftalt før de seneste regelstramninger.

"Kontrakten er lavet før de her stramninger, så vi vil mene, at vi har overholdt de gamle spilleregler. Og i forhold til de nye spilleregler har vi været inde og lave justeringer. Der kan godt være noget, hvor vi har brugt nogen formuleringer, som kan være utvetydige. Og det er klart noget, vi vil kigge på, om vi kan stramme op på," siger han.

Erhvervsskolen Nordsjælland har afbrudt al samarbejde med jer. Hvorfor er I blevet frosset ude, hvis ikke I har snydt?

"Skolen er under skærpet tilsyn på grund af tidligere uheldige sager. Det vil jo sige, at der sidder nogle embedsmænd og ubetinget leder efter kommafejl. Der er meget politik i det her, og skolen er virkelig bange for at skulle betale penge tilbage," siger Louis Noel.

Læs også: Din lokale handelsskole snyder med AMU-penge

Myndighedernes nidkære kontrol handler i virkeligheden om at fryse de private aktører helt ude af systemet, mener direktøren.

"Der sidder jo nogle embedsmænd i Kvalitets- og Tilsysnstyrelsen, som ikke har så meget at leve, fordi AMU-aktiviteten er stærkt faldende. Og det er kritisk over for, at AMU-centrene ikke har den omsætning, de skal have," siger han.

FORSTÅ FIDUSEN
  • Avisen.dk har fået aktindsigt i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens materiale om stikprøvekontrol af kurser for ansatte på 16 plejehjem.
  • Tilskud til AMU-kurser kanaliseres gennem erhvervsskolerne - såkaldte AMU-centre, som også har pligt til at forhindre misbrug.
  • Arbejdsgivere skal selv betale 180 kroner per ansat for en dags kursus (deltagerbetaling), men bliver samtidig kompenseret for en del af den tabte arbejdstid gennem VEU-godtgørelse.
  • Al aktivitet vedrørende kurser, undervisning og undervisningsmateriale finansieres gennem taxametertilskud til erhvervsskolen og deltagerbetaling.
  • Private kursusfirmaer må kun kræve betaling for ekstraordinære ydelser som rådgivning omkring kurset og administration af VEU-godtgørelse.
  • Firmaerne har selv opsøgt de 16 plejehjem og tilbudt dem at arrangere et kursus sammen med en erhvervsskole.
  • Underviserne har været ansat på erhvervsskolen, men har samtidig været ansat som konsulenter af firmaet.
  • Firmaerne har efterfølgende sendt regninger til plejehjemmene på mellem 200.000 og 700.000 kroner.
  • Alle plejehjemsforstandere har efterfølgende troet, at regningen var betaling for hele kurset.