I dag er det hver 3. borger, der har valgt en privat hjemmepleje. Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix

Efter indgreb: Kun to plejevirksomheder er gået konkurs

21. dec 2019
Efter en årrække med ti konkurser om året i gennemsnit er kun to plejevirksomheder gået konkurs i 2019.

2019 har været tæt på konkursfrit for danske plejevirksomheder.

Nye tal for Danmarks Statistik viser således, at det kun er blevet til to konkurser i hjemmeplejen hele året.

Tallene skal ses i lyset af, at flere end 50 plejevirksomheder gik konkurs i perioden 2014 til 2018.

Det fik i 2018 et enigt Folketing til at vedtage en lovgivning, der omfattede skærpede krav til kommuner og virksomheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Blandt andet blev der indført krav om garantistillelse samt krav til kommuner om beredskabsplaner og krav til mere ligebehandling af de privat aktører.

Og det har altså tilsyneladende sat en effektivt prop i den negative tendens.

Den positive udvikling giver mere tryghed hos de ældre. Det forklarer seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs.

- Det er glædeligt, at man kan have tryghed ved, at der er kontinuitet i den hjælp, man får i hjemmet, og man undgår frygtelige konkurser, hvor man hovedkulds skal have ny hjælp fra en anden leverandør, siger han

- Det er helt afgørende, at når man får hjælp i sit hjem og byder folk indenfor, at der er tillid til, at den, der kommer, også kommer kontinuerligt.

De to virksomheder, der trods de nye regler er gået konkurs i 2019, er meget små og har dermed kun haft betydning for meget få borgere.

Det fremgår blandt andet af FOA's kampagneside konkursindex.dk.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den private andel af hjemmeplejen ligger konstant på 15 procent - målt på visiterede timer.

I dag er det hver 3. borger, der har valgt en privat hjemmepleje. Det er typisk praktisk hjælp i hjemmet.

En analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet viste i 2017, at seks ud af ti ældre visiteret til hjemmehjælp bakker op om muligheden for selv at vælge - altså det frie valg.

Med de forudsætninger peger Dansk Erhverv nu på, at det er tid til at styrke de ældres mulighed for frit at vælge velfærd på tværs af flere områder.

Ifølge organisationen kan ældre, hvis de er visiteret til at få praktisk hjælp, selv vælge, om leverandøren skal være kommunal eller privat.

- Derudover er der mulighed for, at kommunen kan tilbyde frit valg på områder som rehabilitering, genoptræning og hjemmesygepleje, men mange kommuner gør det ikke, for det er ikke obligatorisk.

- Udvider man retten til frit valg, så er der mulighed for større sammenhæng på tværs af områder, siger Mette Feifer, som er markedsdirektør for Dansk Erhverv.

- Skal man opbygge stærke private leverandører, som kan levere en bred vifte af tilbud til de ældre, vil det være en fordel, at det frie valg er landsdækkende, tilføjer hun.

/ritzau/