Kun ledige med gode chancer må vælge akassen

20. jan 2014, 19:30
Carsten Koch skuffer LO. Kun ledige med gode jobchancer får lov at slippe for jobcentret.

Fagbevægelsen har kæmpet hårdt for, at a-kasserne skal overtage ansvaret for arbejdsløse medlemmer i de første seks til ni måneders ledighed.

Men forud for den planlagte reform af beskæftigelsessystemet lægger regeringens ekspert-udvalg op til en anden model.

I den netop lækkede rapport anbefaler Carsten Koch-udvalget, at kun arbejdsløse med gode jobmuligheder får lov at fravælge kommunens jobcenter til fordel for deres a-kasse.

Og det er kommunen selv, der inden for de første 14 dage skal vurdere, om den ledige hører til a- eller b-holdet.

Det vækker skuffelse i hovedforbundet LO, der repræsenterer over en million danske lønmodtagere.

"Vi havde en forventning om, at a-kasserne fik det fulde ansvar for deres medlemmer i den første tid, mens jobcentrene først blev indblandet, når der var risiko for langtidsledighed. Så vi havde gerne set et højere ambitionsniveau i forhold til a-kasserne," siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Tunge ledige strander i jobcenter

Både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere bliver i dag tilknyttet kommunens jobcenter.

En del af formålet med den planlagte reform er at gøre op med det 'dobbeltarbejde' mellem a-kasser og jobcentre, som i dag præger indsatsen for dagpengemodtagere.

Koch-udvalget anbefaler, at dagpengemodtagere splittes op efter en indledende profil-afklaring.

Ledige, der vurderes at have svært ved at finde job, havner i jobcentret, mens dem, som spås bedre udsigter, får frit valg mellem a-kasse og jobcenter i det første halve år.

A-kasse: Indsats mister fodfæste

Dansk Metals a-kasse advarer om, at den tidlige indsats mister fodfæste, når den ledige først skal afklares hos jobcentret.

"Vi har gode resultater med den meget tidlige indsats, så man forringer de lediges muligheder ved først at sende dem i jobcentret. Så jeg er både lidt uforstående og skuffet over, at Koch-udvalget kommer med de anbefalinger," siger a-kasseleder Torben Poulsen.

Han undrer sig over, at ekspertudvalget ikke vælger at udnytte det kendskab til medlemmernes brancher og jobmuligheder, som ligger i a-kasserne.

A-kasselederen er heller ikke helt tryg ved, at screeningen skal ligge i kommunen.

"Meget af den tidlige indsats er jo præget af kommunens økonomi. Så jeg er dybt betænkelig ved, at man lægger ansvaret i kommunerne," siger Torben Poulsen.