Jesper Park van der Schaft, tidligere kontanthjælpsmodtager, nu på førtidspension

Førtidspensionist til ny regering: Ressourceforløb har kostet 80 menneskeliv

29. jun 2019, 14:00

Jesper Park van der Schaft

Jeg kæmper for rettighederne for vores svageste i vores samfund - så som mennesker med handicap, socialt udsatte, psykisk syge, hjemløse, børn og ældre med særlige behov. Jeg har derfor oprettet Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE" samt at forbedre forholdene for kommende adoptionsbørn, så de undgår manglende kærlighed og omsorgssvigt hos deres kommende adoptionsforældre

Med venlig hilsen

Jesper Park van der Schaft, stifter af Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE".

STORT TILLYKKE med den rene socialdemokratiske regering og deriblandt til Astrid Krag, som socialminister; Magnus Heunicke, som sundheds- og ældreminister; Peter Hummelgaard, som beskæftigelsesminister; Pernille Rosenkrantz-Theil, som børne- og undervisningsminister.

LÆS OGSÅ: Undskyld mig, men må kontanthjælpsmodtagere i det hele taget være i Danmark?

Jeg håber virkelig, at de nye ministre får lavet en del om, således at ældre, som har brug hjælp, støtte og pleje, ikke mere skal lide under for få varme hænder. Ligeledes at børn med særlige behov ikke skal inkluderes i almindelige skoleklasser, men kan få ro og fred i specialklasser eller på specialskoler. At hjemløse kan blive fri for bøde og zoneforbud, fordi de sover på gaden og ikke kan være andre steder, da der er overfyldt på herberger og varmestuer.

Jeg spørger, hvorfor skal der en ydelseskommission til at se på den? Vi kan se via statistikken, at der kommet 12.000 flere fattige børn til.
Jesper Park van der Schaft, tidl. kontanthjælpsmodtager, nu på førtidspension

Desværre kan jeg kun se små forbedringer, så som at der er lavet flertalsaftale mellem S, SF, Enhedslisten og De Radikale om at fjerne zoneforbud for hjemløse og kun jagte folk, som decideret laver teltlejre. Dog kan jeg ikke se noget med, om der er flertal for at fjerne bøder til hjemløse!

LÆS OGSÅ: Flertallet i Folketinget pisser på hjemløse!

Det er også dejligt, at unge mennesker med handicap skal have bedre muligheder for at tage en uddannelse, som vi bl.a. kan læse på folkeskolen.dk d. 26. juni. Men er det ensbetydende med, at regeringen sammen med SF, Enhedslisten og De Radikale vil slippe af med inklusion for børn med særlige behov? For så synes jeg, at det næsten er lige vidt!

VI KAN LÆSE på de forskellige netaviser, at folk, som rammes af kontanthjælpsloftet, ikke bliver fri af loftet. Dog skal en ydelseskommission i et år se på kontanthjælpsloftet. Under ydelseskommissionens arbejde får den enlige mor med to børn dog (trods alt) 1.700 kr. ekstra om måneden – skattefrit. Jeg spørger, hvorfor skal der en ydelseskommission til at se på den? Vi kan se via statistikken, at der kommet 12.000 flere fattige børn til. Der er nu ca. 64.500 fattige børn i Danmark, mens der kun er kommet ca. 200 voksne ekstra til på arbejdsmarkedet, efter kontanthjælpsloftet blev indført.

LÆS OGSÅ: Blogger om forslag fra S: Er det bare valgflæsk?

Psykiatrien får en lille hånd med, men jeg forstår ikke, hvorfor psykiatrien stadig skal underprioriteres i forhold til somatikken. Jeg kan ikke læse noget som helst om, at psykiatrien kommer på Finansloven. På den måde ved de ansatte, de psykisk syge og de pårørende ikke, hvor der gives til psykiatrien. Vi må huske på, at satspuljen er en varierende størrelse.

OG HVORNÅR laves førtidspensions- og fleksjobreformen (fra 2013) om? For den har overhovedet ikke virket. Ca. 80 er døde enten før de skulle i ressourceforløb eller under forløbet. Og vi har desværre læst mange historier på forskellige netaviser, om at mennesker med (psykisk) sygdom og/eller fysisk handicap har fået forværret deres lidelser, fordi de skulle presses i ressourceforløb eller arbejdsprøvning. Det var selvom, at den (psykisk) syge eller den handicappedes læge havde sagt, at det var bedst med førtidspension.

Så, ja vi har fået en ny regering, men desværre ser det ud til kun at være en lille ryk fremad for vores svageste. Det er også derfor jeg appellerer til de nye ministre, som Astrid Krag, Peter Hummelgaard og Magnus Heunicke og Pernille Rosenkrantz-Theil.