Kritik af jobkonsulenter: De er talentløse

26. sep 2011
Enhver kan blive jobkonsulent, for der stilles ingen krav til kvalifikationerne. Det går ud over kvaliteten og gør det let for private jobfirmaer at ansætte eller aktivere arbejdsløse hos dem selv.

Fitnessinstruktører, sælgere, hjemmehjælpere, frisører og håndboldtrænere skal sørge for, at Danmarks 163.000 arbejdsløse kommer i job.

Beskæftigelsesloven kræver meget af de arbejdsløse, men stiller ingen krav til de jobkonsulenter og sagsbehandlere, der skal rådgive, kontrollere og inspirere dem.

"Det er et kæmpe problem, at der ikke findes et veldefineret kvalifikationskriterium i beskæftigelsesindsatsen," siger Bettina Post, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Avisen.dk har netop beskrevet, hvordan private jobfirmaer kan øge deres bonus fra kommunen ved at ansætte eller aktiverer arbejdsløse.

Flere fagforeninger peger på, at manglende kvalifikationskrav kombineret med de økonomiske incitamenter medfører, at for mange dårligt kvalificerede ansættes eller aktiveres i beskæftigelsesindustrien.

I kløerne på halvstuderede røvere

Jobkonsulenter og sagsbehandlere uden socialfaglig baggrund har ofte svært ved at overskue den komplicerede lovgivning og stakkevis af regler, der præger beskæftigelsesindsatsen, mener Bettina Post.

Som konsekvens stiger risikoen  for fejl, og der bliver mindre overskud til individuel rådgivning.

"Det hele bliver meget rituelt, og folk bliver tvunget til at møde på kurser, de ikke har behov for. Så det er virkelig skørt, at man ansætter alle de her fikkumdik-medarbejdere," siger hun, og fortsætter:

"Jeg forstår udmærket de arbejdsløses frustration. Det ville provokere mig af helvedes til, hvis jeg blev modtaget af en halvstuderet røver, som var herre over min skæbne."

DJØF: Stil større krav

Fagforbundet DJØF, der organiserer jurister og økonomer, ser også gerne, at kravene til jobkonsulenter bliver skærpet.

"Meget tyder på, at mange jobkonsulenter ikke har de rette kvalifikationer. Vi får mange klager over jobkonsulenter, der taler ned til den ledige eller som ikke virker til at vide noget om deres muligheder som DJØF'ere," siger arbejdsmarkedspolitisk chef Lars Munck.

På Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet er lektor Flemming Larsen i gang med at undersøge den uddannelsesmæssige baggrund blandt sagsbehandlerne på de kommunale jobcentre.

Her ser han en klar tendens til, at flere sagsbehandlere i dag har en blandet uddannelsesmæssig baggrund.

Det er også tilfældet på det kommunale jobcenter i Skive. Her er syv medarbejdere rekrutteret gennem løntilskud eller praktik - blandt andet en tidligere håndboldtræner.

Ifølge jobcenterchef Bjørn Holmgaard kan dygtige jobkonsulenter ikke sættes på formel:

"Det kræver først og fremmest menneskekundskab. Du skal være dygtig til at tale med mennesker i øjenhøjde, og virke anerkendende og motiverende. Det er der ingen uddannelse i."

Grafisk designer skulle i børnehave

På facebookgruppen 'Arbejdsløse er ikke idioter' har flere brugere mødt ukvalificerede jobkonsulenter.

"Jeg har aldrig mødt en kompetent jobkonsulent," fortæller Morten Bender Adamsen, der er master i grafisk design fra Designskolen i Kolding.

Både kommunens jobcenter og det private jobfirma, han blev tilknyttet, insisterede på, at han skulle starte forfra som pædagogmedhjælper.

Morten Bender Adamsen insisterede til gengæld på sin ret til seks ugers efteruddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud.

"Fair nok, at man prøver at omdirigere og finde løsninger. Men efter fem års videregående uddannelse har man ikke lyst til at starte forfra," siger Morten, der efter sin løntilskudsansættelse fik i fast job i samme firma.

Se flere oplevelser her:

http://www.facebook.com/idiotiet

Det siger loven

- I beskæftigelseslovgivningen findes ingen krav om, at medarbejderne hos et jobcenter eller en anden aktør skal besidde bestemte kvalifikationer.

- Det er således op til både kommuner og andre aktører, hvilke kvalifikationer, der lægges vægt på, når der ansættes medarbejdere.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet