PORTRÆT: Kristelig mirakelmager i modvind

18. okt 2013, 11:05
Koncernchef hos Kristelig Fagbevægelse Jesper Wengel stod bag Krifas succes op gennem 00erne. Nu er kundetallet nedadgående, og internt er der stille kritik af den hidtil så stærke mand

Manden bag Kristelig Fagbevægelses fremadstormende succes op gennem 00'erne er koncernchef Jesper Wengel, 50.

Wengel, der blev administrerende direktør for den kristelige organisation i 2000 og koncernchef i 2007, har gennem årene nærmest vadet i succes.

Men i kølvandet på en opslidende konflikt omkring restaurant Vejlegården sommeren 2012 og priskrigen blandt de gule fagforeninger, er medlemstallet i den kristelige A-kasse faldet med næsten 5.000 på kun 11 måneder.

Dygtig og visionær

Nemlig fra 195.119 kunder 1. oktober sidste år. Til 190.302 kunder per 1. september i år.

Og medlemstallet i Kristelig Fagforening er samtidig svagt faldende: Fra knap 135.600 til godt 135.200 i samme periode.

Officielt er opbakningen til Wengel usvækket:

”Jesper Wengel er en dygtig leder, som har bestyrelsens fulde opbakning. Han er en god kommunikator og har store visioner for Krifa,” siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen.

Nedtoner bevidst det kristelige

Jesper Wengel er om nogen manden bag strategien om at nedtone det kristelige ud ad til i kampen for at få flere kunder til butikken.

Væk med betegnelsen Kristelig Fagbevægelse, ind med det mere neutrale og mundrette Krifa.

”Der er jo egentlig ikke så mange rigtig kristne i Danmark, så det er selvfølgelig helt bevidst, at man ud ad til har nedtonet og dæmpet den kristelige ideologi og i stedet markedsført produktet: Den billige fagforening. Og det har virket efter hensigten og i lang tid lokket nye kunder til,” siger RUC-professor, arbejdsmarkedsforsker Bent Greve.

RUC-professoren understreger, at det i høj grad er Wengels fortjeneste, at Krifa i dag fremstår som en strømlinet organisation, hvor cheferne i vidt omfang er udstyret med resultatkontrakter:

”Det ser man endnu ikke ret meget til i den traditionelle fagbevægelse,” siger Bent Greve.

Men nu hvor kundetallet er for nedadgående spores internt i Krifa en stigende kritik af strategien. Flere efterlyser over for Avisen.dk 'tydelige kristelige fingeraftryk' forlyder det.

Forsigtig kritik fra krogene

Kritikkerne er forsigtige i Krifa-krogene. Et andet kritikpunkt går nemlig på at koncernchef Wengel ikke tåler at blive modsagt.

”Taler du Wengel imod, så ryger du ud. På den ene eller på den anden måde. Det er der efterhånden en hel del, der har prøvet," siger en Krifa-veteran til Avisen.dk.

Kilden betinger sig - akkurat som samtlige andre kilder Avisen.dk har talt med - anonymitet.

Det er et faktum, at der de seneste par år har været stor udskiftning på chefgangene, men Krifa-formand Søren Fibiger Olesen kan ikke genkende rygterne om at direktionen ikke tåler kritik.

Jesper Wengel ser sig selv, som en omsorgsfuld leder.

Et emne han har holdt foredrag om på en lederkonference afholdt af Indre Mission for et par år siden.

'En god leder får det bedste frem i den enkelte og opnår gode resultater gennem andre', har han blandt andet udtalt til Indre Missions Tidende.

Erhvervs-eventyr i Randers

Et andet kritikpunkt, som går igen blandt de Krifa-kilder Avisen.dk har talt med, går på, at Jesper Wengel som vellønnet koncernchef burde koncentrere sig om at lede Krifa - fremfor som privatperson at kaste sig ud i risikable erhvervs-eventyr i sin fritid.

Her henvises til, at Jesper Wengel er medejer af en stor erhvervsejendom på 15.300 kvadratmeter i et industrikvarter i Randers.

Ejerkredsen bag K/S Tåsingevej 1 - deriblandt Jesper Wengel - har en samlet gæld på 99,4 millioner kroner. På papiret er det ikke det store problem for ejendommens værdi er af ejerkredsen fastsat til hele 105 millioner kroner, ud fra anskaffelsessummen, minus afskrivninger.

Men ejerkredsen skriver selv i sin seneste årsrapport, at der er stor usikkerhed om ejendommens værdi.

Den offentlige vurdering lyder nemlig på 26 millioner kroner.

Forskellen på den offentlige vurdering og Wengel & co.'s vurdering er altså på 79 millioner kroner.

Ejerkredsen nævner også i sin seneste årsrapport at egenkapitalen er negativ påvirket af indgående renteswaps.

Alt i alt forekommer Wengels erhvervseventyr i fleres øjne at være en noget risikabel affære, lyder det fra kritikkerne:

”Man kan frygte at Jesper mister fokus. Og at det går ud over Krifa,” siger en Krifa-kilde.

Krifa-formand Søren Fibiger vil ikke forholde sig til de anonyme kritikere.

”Det vedkommer ikke offentligheden hvordan Jesper Wengel disponerer sin privatøkonomi,” siger han.

Wengel: Ingen kommentarer!

Jesper Wengel selv har ingen kommentarer.

Wengel afviser at lade sig interviewe af Avisen.dk, men henviser til formanden for hovedbestyrelsen, Søren Fibiger.

Internt i Krifa er Jesper Wengel kendt for at være Krifas stærke mand, også en del stærkere end formand Søren Fibiger og hovedbestyrelsen.

En opfattelse, som Søren Fibiger afviser.

I et skriftligt svar understreger Fibiger over for Avisen.dk, at det er bestyrelsen, der har ansat Wengel, og at bestyrelsen udstikker rammerne for 'Krifas strategiske retning og har ansvaret herfor'.

Fibiger understreger desuden, at han i det daglige, som formand på fuld tid, følger direktionens arbejde tæt.

Wengel har givet interview til medier som Udfordringen - hele kirkens Ugeavis, Kristeligt Dagblad, Indre Missions Tidende og Randers Amtsavis.

Over for sidstnævnte forklarede Wengel for et par år siden, at han ser det som sin rolle i Krifa at skabe vækst, ikke at forholde sig til sager i medierne. Det overlader han til landsformanden i en aftalt og velfungerende arbejdsdeling.

Løn hemmeligholdes

For et par år siden var der kritik fremme af at koncernchef Wengel tjente 1.671.000 kroner i basisløn. En oplysning, som fremgik af Krifas årsberetning fra 2010.

Siden fjernede Krifa den linje i regnskabet, der hidtil havde oplyst om direktionens lønninger.

Jesper Wengels løn i dag er således ukendt, men Krifa-kendere vurderer, at Wengels samlede honorar i dag er markant højere end de oplyste 1.671.000 kroner. Inklusive det løse fra mulige biindtægter i form af Krifa-bestyrelsesposter.

Krifa-formand Søren Fibiger bifalder, at Wengels løn ikke er til offentlighedens interesse.

”Bestyrelsen har besluttet ikke længere at oplyse om direktionens aflønning. Formandens løn er offentlig tilgængelig. Det har vi valgt, fordi det er hans løn, som bør sammenlignes med andre formænds løn - og ikke direktionens,” skriver Fibiger i et skriftlig svar til Avisen.dk