Kriseberedskab: Skoleleder skal passe 40 børn

22. mar 2013, 11:45
Der er stor forskel på, hvordan lærerkonflikten vil påvirke elever og forældre. Nogle skoler garanterer pasning af elever helt op til 4. klasse, mens andre må nøjes med spredte timer.

Lærer-lockouten kommer næppe til at gå ubemærket forbi. Men der er stor forskel på, hvad elever og deres forældre kan forvente sig af den lokale skole, hvis konflikten bryder ud efter påske.

Det viser en rundringning til folkeskoler i alle dele af landet, som Avisen.dk har foretaget.

De fleste steder modtager forældre til de 550.000 danske folkeskoleelever netop nu besked om det beredskab, der venter, hvis ikke KL og Danmarks Lærerforening slutter fred i løbet af påsken.

I Faaborg lyder beskeden fra Brahetrolleborg Skolen, at elever fra 0.-2. klasse kan komme i skole, mens elever i 5. klasse vil få tilbudt de timer, som afholdes af skolens eneste tjenestemandsansatte lærer.

"Det bliver mig selv, der fører tilsyn med de omtrent 40 børn i de mindste klasser. Derudover har vi jo kun pedellen og sekretærer, og dem kan vi ikke sætte til at passe børn," fortæller skoleleder Susanne Pedersen.

Hullede skemaer

52.000 lærere står ifølge KL til at blive lockoutet. Men som beskrevet i Avisen.dk i dag, er der 10.350 lærere, som fortsat kan gå på arbejde, fordi de enten er tjenestemandsansatte eller står uden for de konfliktramte fagforeninger.

For ikke at komme i konflikt med konfliktretten, må de tjenstemandsansatte lærere dog kun afholde de timer, de plejer.

Det betyder, at de fleste skoler vil komme til at køre med 'hullede' skemaer, hvor enkelte timer fastholdes, mens resten af undervisningen suspenderes.

Det er blandt andet tilfældet på Ellekildeskolen i Sakskøbing, hvor en fjerdedel af de ialt 70 lærere passer deres skema.

"Der vil kun være tilsyn i et begrænset omfang. Det er så op til forældrene at vurdere, om de vil komme med børnene til de timer, hvor der er undervisning, eller om de holder dem hjemme," siger viceskoleleder Peter Bisgaard Larsen.

Lille Emil skal ikke flakke rundt

På Ferslev Skole i Aalborg garanterer skoleleder Birgit Nielsen, at der bliver ført tilsyn med elever mellem spredte timer.

"Hvis lille Emil har en time klokken otte og igen klokken 11, kommer han ikke til at flakke rundt i mellemtiden," siger hun.

Det bliver primært skolelederen selv samt to afdelingsledere, som skal holde styr på de lærerløse elever.

Men derudover har Birgit Nielsen et hemmeligt våben i baghånden i form af såkaldte 'pluspædagoger' fra den tilknyttede SFO.

Det vil ellers blive betragtet som 'konfliktramt arbejde' - som udløser bødestraf, hvis fritidshjem og SFO'er passer børn uden for den normale åbningstid.

"Men i de timer, hvor pluspædagoger normalt deltager i undervisningen, vil de kunne føre tilsyn, selv om læreren ikke er der," forklarer Birgit Nielsen.

Intet opsyn i Esbjerg

På Blåbjergskolen i Esbjerg fortolkes reglerne mere firkantet.

Her modtager forældrene et brev, hvoraf det fremgår, at kun timer med skolens ni tjenestemandsansatte lærere vil blive gennemført.

"Derudover har vi ingen planer om at føre tilsyn eller tilbyde særligt tilsyn til elever på de mindste klassetrin," forklarer Hanne Brodde fra skolens kontor.

I den bedste ende af skalaen - set fra forældrenes synspunkt - findes blandt andet privatskolen Ingrid Jespersens Gymnasisskole i København.

Selv om størstedelen af lærerne her også er omfattet af lockouten, tilbyder skolen en tilsynsordning for elever fra 0.-4. klasse.

På linje med de fleste andre skoler opfordrer Ingrid Jespersens Gymnasisskole dog forældre til at holde børnene hjemme eller finde alternative pasningsmuligheder for at aflaste systemet, hvis konflikten bryder ud.