Krav om håndholdt indsats til stressede mænd

18. jun 2012, 11:45
Dansk Magisterforening kræver hjælp til stressede mænd. Kønsaspektet bør indgå i en reform, der skal sænke sygefraværet, mener SFs ligestillingsordører.

Der er stort set lige mange mænd og kvinder, der rammes af stress. Men kvinder er meget bedre til at søge hjælp, når arbejdslivet går i sort.

Der er behov for en målrettet oplysningsindsats, så stressramte mænd kommer ud af starthullet og får hjælp i tide. Det mener Dansk Magisterforening, der kræver politisk handling.

Ubehandlede mænd fylder i statistikken

”Der er bred politisk opbakning til at reducere psykisk betinget arbejdsfravær betragteligt. Her er stress den store synder. Hvis visionerne skal blive til virkelighed, må tilgangen nytænkes,” siger DM’s formand Ingrid Stage.

”Ubehandlede mænd fylder i statistikken af sygemeldinger. Derfor mener vi, at mændene er et oplagt indsatsområde, hvor der er mange penge at spare," siger hun.

Omkring ti procent af den voksne befolkning er ofte stressede i hverdagen. Det har først og fremmest menneskelige omkostninger, men har også store økonomiske konsekvenser i form af sygefravær, der samlet anslås at beløbe sig til omkring 37 milliarder kroner årligt.

Mere opmærksomhed på køn, tak!

”Vi bør blive langt mere opmærksomme på, at mænd og kvinder reagerer forskelligt under pres, så vi kan hjælpe folk bedst muligt og minimere de enorme udgifter, arbejdsrelaterede psykiske sygdomme koster samfundet,” siger Ingrid Stage.

Ligestillingsordfører i SF, Özlem Cekic, er enig i, at der er behov for en særlig indsats, hvis man skal nå mændene.

”Vi ved grundlægende, at mænd har enormt svært ved at søge hjælp og derfor har større sandsynlighed for at falde igennem sikkerhedsnettet,” siger hun.

Reformer på vej

I regeringsgrundlaget lægges op til en reform, der kan bidrage til at sænke det danske sygefravær.

Køns-aspektet skal indgå i drøftelserne, når den tid kommer, siger Özlem Cekic.

”Det har betydning, når vi taler om et køn, da mænd statistisk er dårligere til at søge hjælp end kvinder. Jeg mener, at tilgangen skal nytænkes. Man skal se på, hvordan man får hjælpen ud til arbejdspladserne og nedbryder tabuerne. Man skal ikke basere sig på, at mænd selv skal søge hjælp.”

SF: Behov for nytænkning

Men oplysningskampagner om stress, vil ikke få flere mænd til at søge hjælp, mener Cekic. Hjælpen skal have en mere udgående karakter, hvis den skal have en effekt.

”Man er nødt til for eksempel at rykke behandlingen fra sundhedsvæsenet ind til arbejdspladserne. Man skal kigge på, om man skal have en task force, der rykker ud på arbejdspladserne og snakker om at have stress, og hvorfor det er vigtigt at søge hjælp,” siger Özlem Cekic.

Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvornår regeringen vil tage fat på sygefraværet, siger Cekic, der vil drøfte kønsaspektet med ligestillingsministeren.

Stress koster milliarder
  • I en europæisk kontekst har Organisationen European Agency for Safety and Health at Work estimeret, at mere en 50 procent af det europæiske sygefravær kan tilskrives dette problem.
  • Hvis noget lignende gælder i Danmark, er det et svimlende beløb, der er i spil, når man taler om stress. Man anslår nemlig, at samlede sygefravær koster statskassen omkring 37 milliarder kroner årligt.