Klamme ting i fødevarerne: Krav: Fødevareindustrien skal afsløre klager

16. mar 2011
Fødevareindustrien skal afsløre alle forbrugerklager, kræver Forbrugerrådet. Politikere er enige. Ikke tale om, siger industrien.

Hvert år modtager danske fødevarevirksomheder som Beauvais, Kohberg eller Harboes Bryggeri et højt antal klager direkte fra forbrugerne, der oplyser, at noget er galt med levnedsmidlerne.

Men mange forbrugerklager ser fødevarekontrollen aldrig, for det er virksomhederne selv, der vurderer, om det er relevant at afsløre dem for myndighederne.

Avisen.dk har i de seneste dage afsløret, at fødevarekontrollen i en række tilfælde først bliver orienteret om mulig sundhedsfare lang tid efter, at virksomhederne har fået viden om det.

Det sker bl.a. fordi, at forbrugerne vurderer, at virksomhederne ikke tager deres klager seriøst.

"Fødevarevirksomheder holder deres beskidte vasketøj indendørs. Det udstiller de ikke for myndigheder og omgivelserne," siger Aalborg Universitets professor Carsten Stig Poulsen, der har forsket i forbrugerklager.

"Virksomhederne oplyser os ikke nødvendigvis om alle forbrugerklager, og jeg udelukket ikke, at det kunne give os nogle brugbare oplysninger, siger Per Rathmann Hansen, der er fuldmægtig i kontrolstyringskontoret i Fødevarestyrelsen.

"Der bør være et krav om, at virksomhederne samler deres forbrugerklager," siger Camilla Hersom, formand for Forbrugerrådet.

Klagerne skal samles i en mappe, som fødevarekontrollen kan gennemlæse, når de kommer på kontrolbesøg.

"Dermed får fødevarekontrollen  overblik over, om virksomheden burde have reageret anerledes og informeret fødevarekontrollen," siger hun.

Fødevarestyrelsen oplyser, at der er set eksempler på, at fødevarevirksomheder er tilbageholdende med at trække varer ud af markedet, fordi det kan være særdeles dyrt for virksomhederne.

"De fejlvurderer situationen og løber måske en risiko," siger Per Rathmann Hansen.

Forbrugerrådets forslag får opbakning fra Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht.

"Jeg vil foreslå i forligskredsen på fødevareområdet, at reglerne bliver præciseret sådan, at industrien får pligt til at gemme alle forbrugerklager, så fødevarekontrollen kan se virksomhederne i kortene.

Også folketingsmedlem Christian H. Hansen fra Partiet Fokus vil have sådan en pligt, men det møder modstand i fødevareindustrien.

"Sådan et system ville pålægge virksomhederne en ekstra bureaukratisk byrde," siger  Ole Linnet Juul, der er branchedirektør i Dansk Industri Fødevarer.

"Virksomhederne får masser af henvendelser, men der overhovedet ikke grund til at tro, at de ikke henvender sig til fødevarestyrelsen, når det er relevant", siger Ole Linnet Juul.

Han mener, at der er velbeskrevne og velfungerende regler for, hvordan virksomheder skal reagere på henvendelser med oplysninger farlige levnedsmidler.