Kræftdøde brandmænd: Børnene søger erstatning

20. nov 2012, 10:33
36årige Jan Østergaard vil gå efter en erstatning for farens død. Ikke fordi han har brug for pengene, men fordi det kan hjælpe andre brandmænd med at få anerkendt deres cancer som en arbejdsbetinget lidelse.

For et år siden blev Ib Frøby begravet til blå blink og hylende sirener. Hans hjelm lå på kisten i kirken. Han var pensioneret brandmand og døde af kræft.

Nu forsøger hans 36-årige søn at få en økonomisk kompensation for farens død.

"Jeg gør ikke det her for pengenes skyld. Jeg gør det, fordi jeg håber, at det kan hjælpe andre brandmænd," fortæller Jan Østergaard er en af de mange, der i disse dage kontakter brandmændenes fagforeninger for at få hjælp til at anmelde canceren som en arbejdsbetinget lidelse.

En arbejdsskade bliver aldrig for gammel

Der er ingen forældelsesfrist på arbejdsskade-sager.

"En brandmands-enke, der flere år efter sin mands død kommer i tanke om, at mandens død kunne skyldes påvirkninger fra hans arbejde, kan godt få sagen vurderet," oplyser Michael Skov Jensen, presseansvarlig i Arbejdsskadestyrelsen.

Brandfolkenes Organisation, 3F og FOA har nu opfordret alle kræftramte brandmænd til at kontakte deres fagforeninger, så deres sager kan blive prøvet.

Det er sket efter, at Avisen.dk har bragt en artikelserie, der stiller skarpt på cancer på landets brandstationer.

I perioden 2007-2011 har kun én brandmand fået anerkendt kræft som en konsekvens af mange års arbejde i røg, der har været tyk af kræftfremkaldende stoffer. Det til trods for, at forskning siden 1990'erne har påvist kræftrisiko ved brandslukning.

En skandale som den i Grindsted

I 3F forventer man, at der venter en række erstatningssager efter denne sag, som man kalder en skandale.

"Vi tager dette her lige så alvorligt, som skandalen på Grindsted-værket," sagde Jan Villadsen, formand for 3F Transportgruppen, der repræsenterer brandmænd fra Falck mandag.

Skandalen i Grindsted afstedkom historisk store erstatningskrav fra over 100 medarbejdere, der var blevet forgiftet med kviksølvdampe, selvom ledelsen vidste besked om faren.

Flere har fået hjerneskader.

Kun for ægtefæller og børn

Som i andre arbejdsskade-sager er det op til den afdødes familie at finde frem til dokumentation, der beviser, at brandmanden ikke er død af arvelig kræft eller kræft, der skyldes en usund livsstil.

"Når manden er død, gør det selvfølgelig bevisbyrden noget tungere at løfte, da man på en eller anden måde via lægelige journaler og ansættelsespapirer med sikkerhed skal kunne påvise, at arbejdet var skyld i hans sygdom," lyder det fra Arbejdsskadestyrelsen.

Det er dog ikke hvem som helst, der kan anmelde afdødes arbejdsskade og få del i en eventuel erstatning.

"Vi kan kun kan behandle sagen, hvis der er erstatningsberettigede efterladte på tidspunktet, hvor pågældende afgik ved døden. Det vil sige ægtefæller, samlevende gennem mindst 2 år, mindreårige børn (altså under 18 år) eller unge under 21 år under uddannelse," oplyser styrelsen.

Det skønnes, at der er over 10.000 brandmænd i Danmark, hvis de frivillige brandmænd tælles med.

Ingen kender det præcise antal kræfttilfælde.

Sikkerheden sejler

 

 

Sikkerheden sejler på brandstationerne. Brandmænd presses på livsfarlige øvelser og må bruge forældet og farligt udstyr. I årevis har de været særligt udsatte for at få kræft, men ingen har fortalt dem om det.

Læs hele sagen her

 

Brandmænd og kræft

Brandmænds risiko for at få testikelkræft er 50 procent højere end den gennemsnitlige befolkning.

 

Risikoen for at få prostatakræft er 30 procent højere.

 

Risikoen for at få lymfekræft (Non-Hodgkin-sygdommen) er 21 procent højere.

 

Det viser en videnskabelig gennemgang af en stribe aktuelle og valide forskningsprojekter.

 

Kilde: International Agency for Research on Cancer (IARC)