Korte kontrakter tvinger flere syge på job

12. jan 2012
Kolleger smitter hinanden og risikoen for arbejdsskader stiger i de brancher, hvor ansatte ikke har ret til fuld løn under sygdom.

Flere går på arbejde, selv om de burde blive hjemme med snotnæse, influenza eller dårlig ryg.

En væsentlig årsag er, at danske virksomheder i stigende grad benytter sig af vikarer og tidsbegrænsede ansættelser, der ikke giver ret til fuld løn under sygdom.

"Det betyder, at flere ikke har råd til at lægge sig syge," vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

Frygter økonomisk piskesmæld

For nylig viste en opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at hver tredje håndværker går på arbejde med alvorlige smerter.

Ifølge socialrådgiver Torben Skovgård Hansen fra 3F i Århus skyldes det, at ansatte i byggebranchen ikke har krav på fuld løn under sygdom.

"Mange frygter et økonomisk piskesmæld," udtaler han til Fagbladet 3F.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra CO-Industri eller de underliggende fagforbund, der lige nu forhandler overenskomst for industriens 240.000 ansatte.

Men som beskrevet af Avisen.dk er der 34.000 af dem, som må nøjes med sygedagpenge, fordi fuld løn under sygdom kræver ni måneders ansættelse - og som derfor også må formodes at vælge sygedage fra af økonomiske hensyn.

Flere undersøgelser har vist, at risikoen for arbejdsskader og langtidssygemeldinger stiger, hvis ansatte går syge på arbejde. I byggebranchen medfører arbejde under sygdom ifølge 3F, at flere håndværkere pådrager sig alvorlige skader.

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har foretaget en omfattende undersøgelse af 14.000 danskeres sygefravær. Undersøgelsen viser, at risikoen for at blive langtidssygemeldt stiger, hvis man har mere end fem 'sygearbejdsdage' om året.

"Det langvarige sygefravær er det værste for den enkelte - og det dyreste for samfundet. Så selv om man sparer lidt på det korte fravær ved, at folk går syge på arbejde, risikerer man altså, at de bliver sygemeldt i en længere periode på et senere tidspunkt," har sociolog Claus D. Hansen, der har skrevet Ph.d-afhandling om sygefravær på Aalbrog Universitet, tidligere konkluderet i Avisen.dk.

Ifølge ekspert i arbejdsmiljø fra HK Privat, Svend-Erik Hermansen, har det konsekvenser for andre end dem selv, hvis ansatte vælger at krybe på arbejde med feber eller influenza.

"Du er ikke særlig effektiv, og du risikerer at smitte 23 kolleger, som så bliver lige så lidt effektive. Så du gør hverken dig selv, din chef eller dine kolleger en tjeneste," har han udtalt til Avisen.dk

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen vurderer, at den stigende brug af korttidsansættelser og vikarer både i industrien og i andre brancher får flere til gå syge på job.

"For at tækkes pengepungen udsætter de sig selv for store risici i form af forværret sygdom og arbejdsskader. Og dermed stiger risikoen for langtidssygemeldinger, som udgør en økonomisk såvel som menneskelig belastning for samfundet," siger han.

Når de såkaldte 'gennembrudsforhandlinger' for industrien er afsluttet, følger forhandlinger på de øvrige dele af det private arbejdsmarked.

Især for byggebranchen forventes løn under sygdom at blive et hedt emne, fordi de fleste håndværkere ikke har ret til fuld løn under sygdom.

Prisen på sygdom

- 150.000 danskere er sygemeldt hver dag.

- Det svarer til fem procent af arbejdsstyrken.

- Den samlede udgift til sygedagpenge og løn under sygdom vurderes af være på 36 milliarder kroner årligt.

- I 2009 havde ansatte i den private sektor i gennemsnit 7,5 sygedage om året.

Kilde: HK Privatbladet baseret på Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Statistik