Kort dagpengeperiode kan koste arbejdspladser

25. okt 2011
Forringelser af dagpengene kan gøre det meget dyrere for arbejdsgiverne at fyre medarbejdere.

Utilfredsheden med de stramninger den tidligere regering lavede på dagpengene er stor i LO.

Der er ingen tvivl om, at dagpengene kommer til at spille en rolle i kommende trepartsforhandlinger.

Men om det bliver længden, optjeningsmulighederne eller noget helt tredje er formand for LO, Harald Børsting ikke meget for at lægge sig fast på nu.

”Jeg er ikke så meget for at prioritere, inden jeg kan se, hvilken sammenhæng det er i. Men det er klart at den måde, det er skruet sammen på nu med en halvering af perioden og samtidig en fordobling af genoptjeningskravet, det er ikke holdbart. Der er kommet et forkert mix,” siger Harald Børsting i et interview med Avisen.dk forud for weekends kongres i Aalborg.

Der skal ske noget
Mens LO ikke har lagt sig fast på, hvilken dagpenge-model de ønsker, så er der enighed om, at der skal kigges på systemet.

”Der er forskellige prioriteringer i vores bagland om det, men vi synes, der er brug for at kigge på en modernisering," siger Harald Børsting.

"I mit hoved indbefatter det jo alle de centrale elementer – det er længde, det er også ydelse, det er også genoptjening, men det er også aktiveringssystemet. Hvordan kan det medvirke til at folk kommer i gang igen?” 

Mens LO altså ikke har lagt sig fast på en, hvilken model de ønsker for dagpengene, så lægger Harald Børsting ikke skjul på, at udhulingen af dagpengesystemet kan have store konsekvenser.

Advarer mod følgerne
”Muligheden for at hyre og fyre er en af de centrale diamanter i aftalesystemet. På den lange bane mener jeg også, at det giver langt flest arbejdspladser," siger Harald Børsting.

"Det skal vi værne om, men samtidig være klar over, og det er en udfordring til trepartsforhandlingerne, at når vi indretter de omkring liggende systemer som dagpengene, så kan det sætte kædereaktioner i gang, der kan være alt for omkostningstunge i forhold til det, man sparer,” siger Harald Børsting.

Risikoen er, at fagforeninger vil kræve større sikkerhed for medlemmerne som følge af de dårligere dagpengemuligheder.

Det kan ende med at gøre det meget dyrere for arbejdsgiverne at afskedigede medarbejdere – og dermed stoppe dem fra at ansætte arbejdskraft de ikke er sikre på også at have arbejde til i fremtiden.

Aktivering på hovedet
Harald Børsting mener i øvrigt at hele diskussionen om dagpengene hænger nært sammen med blandt andet aktiveringspolitikken.

”Der er en stor klump til trepartsforhandlignerne, der handler om den aktive arbejdsmarkedspolitik. Hvordan sikrer vi det system, som jo i den grad er sandet til i det mest mærkelige bureaukrati, og nærmest vender på hovedet,” siger Harald Børsting.