Tæt på verden: Korruption ødelægger klimaindsatsen

30. maj 2011
Korruption og kriminalitet kombineret med international politisk uenighed svækker indsatsen imod klimaforandringer.

Klimaet lider, når der storsvindles med penge og projekter i både rige og fattige lande. Kæmpebehov for stærkere kontrol med donorpenge.

Der svindles stort med penge, der burde gå til at forbedre vores klima. Korruptionen findes både i de fattige og de rige lande

Transparancy International, der holder øje med korruption i alverdens lande, har alarmerende nyt fra klimafronten.

I en ny rapport rangerer organisationen lande efter deres grad af korruption med klimapenge. Den opsigtsvækkende konklusion er, at ingen af de 20 lande, der er mest truet af klimaforandringer, er i nærheden af at have ”ren” omgang med offentlige midler.

Korruption udhuler indsatsen

Korruption i fattige lande og kriminalitet i de rige udhuler derfor indsatsen imod klimaforandringer. Det er dystre udsigter i tid, hvor investeringer i klimaforhold vil vokse til ca. 700 milliarder dollars i løbet af de næste 10 år. Og hvor behovet for konkrete resultater på klimaområdet er stigende.   

”Der er behov for betydeligt stærkere kontrol med donorpengene i de lande, der er mest truede af globale klimaproblemer,” siger Transparency International i den ny rapport.

Det paradoksale er, at de lande, der er mindst ansvarlige for klimaforandringerne, er dem, der vil lide mest under f.eks. stigende vandstand i havet. De værst udsatte er Bangladesh, Myanmar (Burma), Honduras, Vietnam og Nicaragua. Deres udledning af CO2 gas er minimal.

Ulovlig træfældning

Svindel og korruption ses især indenfor træindustrien.

Verdensbanken anslår, at halvdelen af al det tømmer, der sælges globalt i dag, er fældet ulovligt. Det sker især i Brasilien og Indonesien, hvor oprindelige folk ikke er beskyttede imod fældning af deres skove.

Det drejer sig om handel til 10 milliarder dollars årligt. Netop ukontrolleret fældning af skove påvirker klimaet negativt.

Afskovning menes at være årsag til 15-20 procent af den voksende udledning af klimagasser.


Grunden til den ulovlige fældning er, at rettigheder til jord i mange lande ikke er organiseret. Det betyder, at regler indenfor træfældning hverken bliver kontrolleret eller håndhævet af myndigheder.

Ramt af storsvindel

I de rige lande er det europæiske marked for CO2 kvoter er ramt af storsvindel.

EU's kvotesystem til 72 milliarder Euro har været udsat for misbrug, tyveri, falsknerier, phishing (internetsvindel), ulovligt genbrug, hacking samt moms-svindel. Europol siger, at der står organiserede kriminelle bag tyverierne.

Kvotesystemet for klima går ud på, at virksomheder skal overholde et bestemt niveau for udledning af CO2 gasser. Kan de ikke overholde dette, kan de købe såkaldte CO2 kvoter i de fattige lande. Forurenende virksomheder kan være fristede til at rapportere unøjagtigt om deres CO2 udledning – ligesom investering af midlerne i fattige lande kan misbruges

I januar 2011 lukkede EU for handelen med kvoter, fordi nogen i Grækenland, Østrig og Tjekkiet stjal for 30 millioner Euro værdipapirer. For to år siden var det europæiske marked  udsat for en svindelsag til 5 milliarder Euro, beretter Reuters.

Processen er i gang

Klimaforandringer anses af mange for det 21. århundredes største udfordring.
Farerne ved klimaforandringer er så store, at FNs udviklingsprogram, UNDP, mener at fremskridt opnået gennem 2015-kampagnen kan blive udlignet af klimaets negative effekt på udvikling.

Mange klimamilliarder er på vej, men kontrol med alt fra projekter, management af penge og udvikling af teknologier er ikke på plads.
Der findes for eksempel omkring 500 multinationale eller bilaterale klimaaftaler i verden, anslår Transparancy International.

Ved COP-topmødet i december 2010 besluttede man lynhurtigt at mobilisere 30 milliarder dollars til perioden 2010-12, og man talte om 100 milliarder frem til 2020, rettet imod udvikling i de fattige lande.

Håbet visse steder er, at en kommende global klimaaftale i 2013 kan gøre noget ved situationen. Planlæggere taler om at skaffe 23 milliarder dollars til arbejdet.

Tal flyver omkring i debatterne, mens politikerne slås. Verdensbanken, der forventes at blive administrator af pengene, har for kort tid siden oprettet en ”Green Climate Fund”, en grøn klimafond til formålet.

Transparancy International slår på, at kontrol både i fattige og rige lande skal sikres, med mindre de mange penge forsvinder ud i luften.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.