Kontanthjælp Her er reglerne

7. aug 2009

Kontanthjælp er penge, du kan få, hvis du er i social nød. Kontanthjælp bliver enten udbetalt som et engangsbeløb eller som en sum penge, du får hver måned i en periode. Du skal betale skat af din kontanthjælp.

Se hvor meget du kan få i kontanthjælp.

For at få kontanthjælp skal dine forhold have ændret sig, så du ikke længere kan forsøge dig selv eller din familie. Eksempelvis fordi du bliver arbejdsløs, syg, går på barsel, bliver skilt eller separeret.

Desuden skal du opfylde en række krav:


•    Du skal have boet i Danmark, på Færøerne eller Grønland syv af deseneste otte år. Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du måske få starthjælp eller introduktionsydelse, som er et lavere tilskud.

•    Du har ikke råd til udgifter til bolig, faste udgifter, tøj, mad mv.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

•    Din ægtefælle har ikke råd til at hjælpe dig.

•    Du eller din ægtefælle har ikke penge eller friværdi i form af aktier, pensionsopsparing, ejendom, sommerhus, motorcykel mv. Du må ikke eje eller have noget, der er mere end 10.000 kr. værd.

For at få kontanthjælp skal du melde dig som ledig på dit jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og forsøge at finde et nyt job.

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet eller bryder de aftaler, du har med jobcenteret.

Det er din kommune, der tager stilling til, om du kan få kontanthjælp.

Reglerne for kontanthjælp er indviklede. Det er en god ide at tage en grundig snak med din kommune om dine muligheder, hvis du overvejer at gå på kontanthjælp.

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du optjene ret til dagpenge i stedet for kontanthjælp. Du kan melde dig ind her.